Dokument & lagar (52 201 träffar)

Motion 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Ge Södertörns högskola universitetsstatus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riskdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola


Utskottsberedning: 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:2019 av Johanna Haraldsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2019 av Johanna Haraldsson S Omställning och livslångt lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omställning och livslångt lärande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Snabb teknisk utveckling kräver ett mer flexibelt utbildningssystem.


Utskottsberedning: 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2019 av Johanna Haraldsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2019 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2001 av Denis Begic (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2001 av Denis Begic S Kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av stärkt regional kompetensförsörjning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska vara ett land där människor genom hela


Utskottsberedning: 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2001 av Denis Begic (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2001 av Denis Begic (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2000 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2000 av Hanna Westerén S Införande av ämnesbetyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ämnesbetyg i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under många år har det funnits en relativt bred enighet om att kursbetygen


Utskottsberedning: 2018/19:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2000 av Hanna Westerén (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2000 av Hanna Westerén (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. S Alla barns rätt till förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alla barns rätt till förskola oavsett föräldrarnas livssituation samt att uppmuntra barn med störst behov att delta i förskoleverksamhet, och


Utskottsberedning: 2018/19:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1993 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1993 av Hans Hoff S Mindfulness i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka arbetet mot psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige är drabbade av psykisk ohälsa.


Utskottsberedning: 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1993 av Hans Hoff (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1993 av Hans Hoff (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1989 av Anna Wallentheim (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1989 av Anna Wallentheim S Förstärkning av skolans normkritiska arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att stärka arbetet kring normkritik i skolans verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Normer kan


Utskottsberedning: 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1989 av Anna Wallentheim (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1989 av Anna Wallentheim (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1977 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1977 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson båda S Barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utbyggnaden av barnomsorgen är och


Utskottsberedning: 2018/19:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1977 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1977 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1976 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1976 av Åsa Lindestam S Lantmäteriutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta vikten av att utbildningsplatser dimensioneras utifrån arbetsmarknadens behov och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lantmäteriet har


Utskottsberedning: 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1976 av Åsa Lindestam (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1976 av Åsa Lindestam (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1975 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1975 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist båda S Utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett förskolelyft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningens


Utskottsberedning: 2018/19:KrU9 2018/19:UbU11 2018/19:UbU13 2018/19:UbU14 2018/19:UbU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:1975 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:1975 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på de tider då föräldrarna arbetar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utbyggnaden av barnomsorg i offentlig regi


Utskottsberedning: 2018/19:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1973 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1973 av Patrik Engström m.fl. S Stoppa mobbningen i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av att stärka skolornas arbete för att förhindra och stoppa mobbning och kränkningar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1973 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1973 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. S Campus Norrköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av fler utbildningsplatser med fokus på att möta den pågående omvandlingen på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. S Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om forskningsanslag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 198090-talet gjordes en stor utbyggnad av högskolor i Sverige.


Utskottsberedning: 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1764 av Teresa Carvalho (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1764 av Teresa Carvalho S Avgiftsfri YH-utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över regelverket för avgiftsbelagda moment inom yrkeshögskolans verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yrkeshögskolans


Utskottsberedning: 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1764 av Teresa Carvalho (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1764 av Teresa Carvalho (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1627 av Gustaf Lantz (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1627 av Gustaf Lantz S Avskaffa begreppet särskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa begreppet särskola för att ersätta det med en mer ändamålsenlig term och tillkännager detta för regeringen. Motivering Leo Lusth från Heby


Utskottsberedning: 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1627 av Gustaf Lantz (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1627 av Gustaf Lantz (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1308 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1308 av Johan Andersson m.fl. S Säkra välfärden genom utbildningsinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett pedagogikcollege och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:UbU11 2018/19:UbU12 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1308 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1308 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. S Stärkta utbildningsinsatser ger fler jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärkta utbildningsinsatser ger fler jobb och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler människor har idag ett


Utskottsberedning: 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1180 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1180 av Johan Andersson m.fl. S Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1180 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1180 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. S Utbildningssatsning i väst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om matchningsproblematiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lärcentrum och vikten


Utskottsberedning: 2018/19:KrU9 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. (S) (pdf, 98 kB)