Dokument & lagar (4 251 träffar)

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. S Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lära ut fackliga rättigheter och regler om anställningsvillkor och anställningsskydd inom ramen för gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi båda S Hantering av mobiler i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra lärarnas och rektorernas möjlighet att hantera mobiltelefoner i sina klassrum och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. S Skolbibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare insatser för att skolbiblioteken bättre ska leva upp till skollagen och bibliotekslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. S Friskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla elever har rätt till en undervisning som är fri från religiös eller politisk påverkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friskolors


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi båda S Vikten av förskoleverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över åtgärder för att fler barn ska få ta del av förskolans verksamhet, och detta tillkännager riksdagen för


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille båda S Ungdomsförbundens plats i en demokratisk skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor bör öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. S Folkhögskolespår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheterna att möta enskilda elevers behov och överlämna viss undervisning inom gymnasieskolans introduktionsprogram för språkintroduktion till folkhögskolor


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:2183 av Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2183 av Johan Büser S Obligatoriskt utbildningsmoment för att upptäcka våld mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett obligatoriskt utbildningsmoment för att upptäcka våld mot barn och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2183 av Johan Büser (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2183 av Johan Büser (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:2169 av Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2169 av Johan Büser S Samverkan mellan skola och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samverkan mellan skola och arbetsliv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alltför många elever har idag en dålig kunskap om arbetslivet


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2169 av Johan Büser (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2169 av Johan Büser (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:2165 av Susanne Eberstein (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2165 av Susanne Eberstein S Utbildningsplatser vid juristprogrammet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över antalet fria platser på högskolan och särskilt följa utvecklingen vid juristprogrammet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2165 av Susanne Eberstein (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2165 av Susanne Eberstein (S) (pdf, 54 kB)

Motion 2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2144 av Ida Karkiainen S Utred betygssystemets konsekvenser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en översyn av betygssystemets konsekvenser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skollagen föreskriver att betyg ska


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:2143 av Eva-Lena Jansson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2143 av Eva-Lena Jansson S Ge alla gymnasieelever lika utbildning i samhällskunskap och demokratiska värderingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om likvärdig samhällskunskap i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2143 av Eva-Lena Jansson (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2143 av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. S Lärcentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en förnyad satsning på att utveckla lärcentrum runt om i landet så att fler utbildningsplatser förläggs dit och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. S En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för it-strategin vidta åtgärder som möjliggör framtagande av en gemensam elevinloggning


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:1896 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1896 av Mathias Tegnér S Om relativ ålder och flexibel skolstart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om flexibel skolstart och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att barn utvecklas olika torde inte komma som någon överraskning för


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1896 av Mathias Tegnér (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1896 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. S Örebro universitets läkarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta betydelsen av läkarutbildningen vid Örebro universitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2011 har Örebro


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter att utbyggnaden


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:1666 av Kent Härstedt (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1666 av Kent Härstedt S Tillsyn och undervisning i simning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsyn och undervisning i simning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungefär 10 barn i åldern 019 år drunknar årligen i Sverige.


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1666 av Kent Härstedt (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1666 av Kent Härstedt (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. S Campus Norrköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka antalet studieplatser med fokus på att möta den pågående omvandlingen på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:1623 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1623 av Fredrik Lundh Sammeli S Simkunnighetsmål i lägre åldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att alla barn ska nå målet att vara simkunniga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1623 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1623 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (pdf, 57 kB)