Dokument & lagar (4 251 träffar)

Motion 2017/18:744 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:744 av Johan Andersson m.fl. S Folkhögskolespår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av den verksamhet som bedrivs på folkhögskolor i Östergötland inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:744 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:744 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. S Fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:742 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:742 av Suzanne Svensson m.fl. S Yrkeshögskoleplatser i Blekinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra fler yrkeshögskoleplatser i Blekinge och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det råder stor brist på arbetskraft


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:742 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:742 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:738 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:738 av Peter Persson m.fl. S Högskolan i Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Jönköping Universitys betydelse för regionens ekonomiska tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vårt land står


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:738 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:738 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:724 av Teresa Carvalho (S)

Motion till riksdagen 2017/18:724 av Teresa Carvalho S Avgiftsfri YH-utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över regelverket för avgiftsbelagda moment inom yrkeshögskolans verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yrkeshögskolans


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15

Motion 2017/18:724 av Teresa Carvalho (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:724 av Teresa Carvalho (S) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:703 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:703 av Pia Nilsson S Förstärkt studievägledning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka studie- och yrkesvägledningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:703 av Pia Nilsson (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:703 av Pia Nilsson (S) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:684 av Emilia Töyrä (S)

Motion till riksdagen 2017/18:684 av Emilia Töyrä S Instiftande av Roslingpriset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett pris till Hans Roslings minne och tillkännager detta för regeringen. Motivering Professorn i internationell hälsa, Hans Rosling, gick


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:684 av Emilia Töyrä (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:684 av Emilia Töyrä (S) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:681 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:681 av Lars Eriksson S Utbildad arbetskraft för ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över yrkesprogrammen som är kopplade till byggbranschen för att göra dem mer attraktiva och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:681 av Lars Eriksson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:681 av Lars Eriksson (S) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:670 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:670 av Olle Thorell m.fl. S En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för it-strategin vidta åtgärder som möjliggör framtagande av en gemensam elevinloggning


Utskottsberedning: 2017/18:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:670 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:670 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. S Säkra välfärden undersköterskor och barnskötare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studiemedelssystemet vid vuxenstudier bör ses över i syfte att minska de individuella ekonomiska kostnaderna och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:667 av Gustaf Lantz (S)

Motion till riksdagen 2017/18:667 av Gustaf Lantz S Vikten av förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över åtgärder för att fler barn ska få ta del av förskolans verksamhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Det är viktigt


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:667 av Gustaf Lantz (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:667 av Gustaf Lantz (S) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. S Yrkeslegitimation för undersköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det införs yrkeslegitimation för undersköterskor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:617 av Anna Wallentheim (S)

Motion till riksdagen 2017/18:617 av Anna Wallentheim S Mobbning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge skolor och lärare ökade förutsättningar att motverka mobbning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I FN:s barnkonvention samt


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:617 av Anna Wallentheim (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:617 av Anna Wallentheim (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:605 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:605 av Johan Andersson m.fl. S Lärarutbildning och forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stärka lärarutbildningens forskningsbas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utmaningarna inom utbildningsområdet


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:605 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:605 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. S En jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukvården måste utvecklas mot att mer vård i framtiden kan bedrivas i primärvården och att specialistvårdvalen på sjukhusen bör ses över och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2016/17:2867 av Anders Österberg och Yasmine Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2867 av Anders Österberg och Yasmine Larsson båda S Elever i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elever i den svenska förskolan, oavsett huvudman, ska garanteras en undervisning som står fri från religiös eller politisk påverkan


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2867 av Anders Österberg och Yasmine Larsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2867 av Anders Österberg och Yasmine Larsson (båda S) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. S En jämlik skola för alla barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de satsningar som regeringen numera gör på läxhjälp bör fortsätta för att ge alla barn och unga jämlika förutsättningar, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. S Lex Sarah i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lex Sarah i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns lex Sarah i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Där görs


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. S Genuspedagoger i Sveriges kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att arbeta medvetet med att bryta traditionella könsmönster i förskolan som t.ex. gjordes i det tidigare arbetet med genuspedagoger


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:2738 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2738 av Johanna Haraldsson m.fl. S Jönköping University Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Jönköping Universitys betydelse för regionens ekonomiska tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vårt land


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2738 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2738 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)