Dokument & lagar (845 träffar)

Motion 2005/06:L29 av Margareta Israelsson och Siw Wittgren-Ahl (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av hur överförmyndarna i Sverige är organiserade och överförmyndarnas kompetens, samt av behovet av att revidera och modernisera lagstiftningen inom området. Motivering Det ligger i varje demokratisk välfärdsregerings


Utskottsberedning: 2006/07:CU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L29 av Margareta Israelsson och Siw Wittgren-Ahl (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att kravet i lagen 1970:417 om marknadsdomstol m.m. på att Konsumentombudsmannen, tillika Konsumentverkets generaldirektör, skall vara jurist skall tas bort. Motivering Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:L20 av Krister Örnfjäder (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inrätta ett 020-nummer för att stärka konsumentskyddet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att lokalisera ett konsumentrådgivningscentrum till Kalmar län. Motivering


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L20 av Krister Örnfjäder (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L19 av Christina Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att driva på utvecklingen av en kraftfull konsumentorganisation för att öka konsumenternas egna möjligheter att bilda opinion och påverka i konsumentfrågor i Sverige och inom EU. Motivering Vårt EU-samarbete liksom


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L19 av Christina Axelsson (s) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L16 av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen måste beakta trädgårdsodlingens stora betydelse. Motivering Regeringens förslag till handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen skr. 2005/06:107 beskriver


Utskottsberedning: 2005/06:LU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L16 av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:So5 av Agneta Lundberg och Nils-Erik Söderqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om alkoholpolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:LU15 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So5 av Agneta Lundberg och Nils-Erik Söderqvist (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L391 av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av trygghet vid elektronisk handel. Motivering Att handla på Internet är idag vanligt i stora delar av världen. Den elektroniska handeln känner inte några gränser, den är global och detta måste konsumenterna


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L391 av Göte Wahlström m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L390 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändrade förmånsrättsregler. Motivering Genom införandet av begränsningar i värdet på företagsinteckningar, har de mindre och medelstora företagens möjligheter att skaffa rörelsekapital, men även lånekapital till


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L390 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:L379 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring i resegarantilagen så att lagen blir konkurrensneutral. Motivering Riksdagen antog våren 2002 regeringens förslag om ändringar i resegarantilagen. Lagen gäller från den 1 januari 2003. Syftet med lagen är


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L379 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ursprungsmärkning av varor i handeln. Motivering Med det allt större utbudet av varor i bland annat livsmedelsbutikerna blir det allt svårare att som enskild konsument göra önskvärda val. För att vi konsumenter ska


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:L395 av Britta Rådström och Carin Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skadestånd till misshandlade kvinnor. Motivering Om en gift kvinna blir misshandlad av sin make, anmäler brottet och maken sedan blir dömd för brottet med påföljden skadestånd har maken, trots misshandeln, rätt till


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L395 av Britta Rådström och Carin Lundberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:L392 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om könsneutral äktenskapslagstiftning. Bakgrund Varje dag diskrimineras människor på grund av sin sexuella läggning. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Alla människor har lika värde och ska bemötas med respekt.


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L392 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:L388 av Lilian Virgin (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av ett testamentsregister. Motivering Ett testamente innebär att en person i viss föreskriven form som ett uttryck för sin yttersta vilja förordnar om sin kvarlåtenskap. Skriver man ett testamente görs det med


Utskottsberedning: 2005/06:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L388 av Lilian Virgin (s) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:L384 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kopieringsskyddade cd-skivor. Motivering På senare tid har det blivit vanligt att vissa skivbolag för en del artister kopieringsskyddar cd-skivorna. När skivbolagen kopieringsskyddar används olika tekniska lösningar.


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L384 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:L383 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bilars bränsleförbrukning enligt EU-körcykeln. Motivering Med dagens höga bränslepriser har sannolikt en bils bränsleförbrukning allt större betydelse som underlag när en kund väger för- och nackdelar vid ett bilköp.


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L383 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L366 av Lars Wegendal (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att förhindra föräldrar från att skuldsätta sina omyndiga barn genom att registrera fordon i barnens namn. Motivering Årligen kommer rapporter om hur föräldrar på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sina barn för


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L366 av Lars Wegendal (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:L359 av Per Erik Granström och Barbro Hietala Nordlund (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa samma promillehalt för framdrivandet av båt som av andra fordon. Motivering I dag har vi bestämmelser som gäller den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentligt


Utskottsberedning: 2005/06:LU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L359 av Per Erik Granström och Barbro Hietala Nordlund (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L350 av Eva Arvidsson och Carin Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om 4 kap. 19 jordabalken samt om ansvaret för fel vid köp av fastigheter. Motivering Förhållandet mellan köpare och säljare med avseende på fel i fastighet vid en överlåtelse regleras i 4 kap. 19 jordabalken JBHär åläggs


Utskottsberedning: 2005/06:LU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L350 av Eva Arvidsson och Carin Lundberg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L349 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barn som registrerats hos kronofogden. Motivering Idag finns ca 7 000 barn registrerade hos kronofogden. Den vanligaste skulden till staten är skatteskulder. En skuldsatt start på vuxenlivet kan innebära stora problem.


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L349 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L369 av Jarl Lander (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om resegarantilagen. Motivering I direktiven till Resegarantilagsutredningen skrev regeringen att förslag till ny lagstiftning skall lämnas och att det nya systemet bör vara enkelt att administrera, konkurrensneutralt


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L369 av Jarl Lander (s) (doc, 46 kB)