Dokument & lagar (37 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1836 av Olander, Ronny (s)

den 15 juni Fråga 2005/06:1836 av Ronny Olander s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Mördarsniglar Den spanska skogssnigeln, ofta kallad mördarsnigeln, och även hybrider av denna snigel har blivit en plåga för trädgårdsodlare i stora delar av landet. Jag möter många människor som varje dag under odlingssäsongen

Inlämnad: 2006-06-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1775 av Axelsson, Christina (s)

den 9 juni Fråga 2005/06:1775 av Christina Axelsson s till statsrådet Lena Sommestad s Dumpning av kemiska stridsmedel Vid ett besök av elever från Ösbyskolan i Värmdö blev jag uppmärksammad på problemet med de dumpningar av kemiska stridsmedel som utförts i Östersjön. Enligt uppgift har tidigare utredningar konstaterat

Inlämnad: 2006-06-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1083 av Malmström, Louise (s)

den 23 februari Fråga 2005/06:1083 av Louise Malmström s till statsrådet Lena Sommestad s Miljökvalitet i kommunerna I miljöbalken finns fastslagna MKN miljökvalitetsnormer för olika luftföroreningar. Myndigheter och kommuner ska säkerställa att MKN uppfylls. Varje kommun har ansvar för att kontrollera att normerna

Inlämnad: 2006-02-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1082 av Malmström, Louise (s)

den 23 februari Fråga 2005/06:1082 av Louise Malmström s till statsrådet Lena Sommestad s Konkurrensneutralitet för förnybara fordonsbränslen Sverige befinner sig i inledningen av ett byte av bränslen för fordon från fossilbaserade till förnybara. Det är i dag svårt att överblicka vilket eller vilka bränslen som

Inlämnad: 2006-02-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1072 av Olovsson, Fredrik (s)

den 22 februari Fråga 2005/06:1072 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Lena Sommestad s Destruering av sprängämnen Svenska företag inom explosivämnesbranschen ligger i framkant på världsmarknaden när det gäller destruering av sprängämnen. I dag står dock hela explosivämnesbranschens framtid på spel. Orsaken till

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:968 av Lilja, Lars (s)

den 8 februari Fråga 2005/06:968 av Lars Lilja s till statsrådet Lena Sommestad s Avgift hos grovsopcentraler I många kommuner finns både återvinningscentraler och grovsopcentraler att lämna sina sopor av olika slag. Hos många grovsopcentraler tar kommunen betalt för att invånarna ska få lämna sina sopor där. Detta

Inlämnad: 2006-02-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:935 av Malmström, Louise (s)

den 3 februari Fråga 2005/06:935 av Louise Malmström s till statsrådet Lena Sommestad s Övergödningen i Östersjön Östersjön är ett känsligt havsområde som drabbats hårt av miljöpåverkan. Ett av flera problem är övergödningen som kommer från avlopp, trafik och jordbruk runt hela havet. I många år har stora summor

Inlämnad: 2006-02-03 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:584 av Renström, Yoomi (s)

den 9 december Fråga 2005/06:584 av Yoomi Renström s till statsrådet Lena Sommestad s Ökad användning av giftfria metoder I Sverige har många företag tryckimpregnerat virke under de senaste hundra åren. I tryckimpregneringens begynnelse användes kreosot, men successivt har man gått över till arsenik, cuprinol, kopparoxid

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:532 av Lundberg, Inger (s)

den 2 december Fråga 2005/06:532 av Inger Lundberg s till statsrådet Lena Sommestad s Villingsbergs skjutfält Villingsbergs skjutfält är nu föremål för miljöprövning. I Örebro län finns respekt för behovet av skjutfältet, både för Försvarsmaktens behov och som säkerhetsområde för Bofors skjutfält. Men oron är stor

Inlämnad: 2005-12-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:59 av Palm, Veronica (s)

den 29 september Fråga 2005/06:59 av Veronica Palm s till statsrådet Lena Sommestad s Bilismen i Stockholm och miljön Jag har träffat flera barn i Stockholm som är oroliga kring sin närmiljö och då speciellt alla bensindrivna bilar som påverkar barnens dagliga miljö. Jag måste tillstå att jag delar barnens oro.

Inlämnad: 2005-09-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1998 av Olovsson, Fredrik (s)

den 5 juli Fråga 2004/05:1998 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Lena Sommestad om ny nationalpark Nationalparker ska enligt lag vara representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd men kan också utgöras av natursköna unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Ett område som fyller dessa krav

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1742 av Gustafsson, Billy (s)

den 27 maj Fråga 2004/05:1742 av Billy Gustafsson s till statsrådet Lena Sommestad om finansiering av svensk klimatmodellering Rossby Centre vid SMHI är en central resurs i det nationella klimatarbetet och utgör ett viktigt svenskt bidrag till internationell klimatforskning och internationellt samarbete. Denna resurs

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1609 av Hagberg, Michael (s)

den 13 maj Fråga 2004/05:1609 av Michael Hagberg s till statsrådet Lena Sommestad om utsläpp från den kärntekniska anläggningen i Sellafield I höstas inlämnade jag en motion till riksdagen om att den svenska regeringen bör agera för att förmå Storbritannien att minska utsläppen från plutonium vid den kärntekniska anläggningen

Inlämnad: 2005-05-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1214 av Bohlin, Sinikka (s)

den 11 mars Fråga 2004/05:1214 av Sinikka Bohlin s till statsrådet Lena Sommestad om framtida avfallshantering Tidigare i mars kom en rapport från Riksrevisorerna som visar att förbränningen av hushållsavfall kraftigt ökar i Sverige, samtidigt som det finns allvarliga brister i tillsynen av anläggningarna. Miljöproblemen

Inlämnad: 2005-03-11 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1075 av Engelhardt, Christer (s)

den 24 februari Fråga 2004/05:1075 av Christer Engelhardt s till statsrådet Lena Sommestad om Östersjöns ekologiska kris I dagarna har frågan om ytterligare åtgärder ånyo aktualiserats mot bakgrund av Miljövårdsberedningens MVB rapport om den ekologiska krisen i Östersjön. Trots att man sedan flera år tillbaka tagit

Inlämnad: 2005-02-25 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:203 av Hagberg, Michael (s)

den 22 oktober Fråga 2004/05:203 av Michael Hagberg s till miljöminister Lena Sommestad om den ekologiska utvecklingen i skärgården Det finns nästan inga fiskyngel i de lekvikar i Stockholms skärgård som vetter ut mot öppna fjärdar. Det visar provfisket i de vikar som fredades i våras. Orsaken kan vara brist på föda

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:117 av Lindberg, Niclas (s)

den 14 oktober Fråga 2004/05:117 av Niclas Lindberg s till miljöminister Lena Sommestad om långa handläggningstider för husbyggen Den 6 februari 2004 skrev jag en fråga till miljöminister Lena Sommestad om långa handläggningstider för husbyggen. Det specifika ärendet var en detaljplan för Söderhagen i Haninge kommun.

Inlämnad: 2004-10-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:116 av Lindberg, Niclas (s)

den 14 oktober Fråga 2004/05:116 av Niclas Lindberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om handläggningstider för bostadsprojekt Den 6 februari 2004 skrev jag en fråga till miljöminister Lena Sommestad om långa handläggningstider för husbyggen. Det specifika ärendet var en detaljplan för Söderhagen i Haninge kommun.

Inlämnad: 2004-10-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1397 av Axelsson, Christina (s)

den 1 juli Fråga 2003/04:1397 av Christina Axelsson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om information om exponering vid mobil kommunikation Den 2 februari i år lämnade Statens strålskyddsinstitut SSI sin skrivelse om behovet av information om strålning från mobiltelefoner till regeringen. Bakgrunden till

Inlämnad: 2004-07-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:488 av Lundberg, Inger (s)

den 12 maj Interpellation 2003/04:488 av Inger Lundberg s till miljöminister Lena Sommestad om miljöansvar för förorenad mark Jag vill i nedanstående interpellation uppmärksamma problemet med ett stycke strategiskt belägen mark, som före år 1969 förorenats allvarligt av statlig verksamhet och efter en konkurs står

Inlämnad: 2004-05-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Paginering