Dokument & lagar (1 357 träffar)

Motion 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Uppräkning av sjukersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av gällande regelverk för uppräkningen av sjukersättningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hel inkomstrelaterad


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. S Hela Sverige ska leva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i alla beslut ha hela landets utveckling som utgångspunkt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett långt land där stora delar


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. S Bygg i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av främjande av byggnation i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Just nu byggs det fler bostäder i Sverige än på många år. Behovet är


Utskottsberedning: 2017/18:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:1055 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1055 av Patrik Björck m.fl. S Ett hållbart skogsbruk bra för miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten för svenska skogsägare att fortsätta med hållbart brukande av skogen, som innebär både skogstillväxt och ökad möjlighet för


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1055 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1055 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:862 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:862 av Veronica Lindholm m.fl. S Nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ytterligare medicinsk forskning för att utveckla nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:862 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:862 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:798 av Monica Green m.fl. S Utbildning av förskollärare, lärare och socionomer i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av högre utbildning i hela landet, bl.a. på Högskolan i Skövde, och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:848 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2017/18:848 av Monica Green S Minska de långa väntetiderna för att få en tid för uppkörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hela körkortsutbildningen inklusive uppkörning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det att


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:848 av Monica Green (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:848 av Monica Green (S) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:814 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:814 av Monica Green m.fl. S Västra stambanan, den befintliga järnvägen mellan Stockholm och Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att öka spårkapaciteten på Västra stambanan


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:814 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:814 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:813 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:813 av Monica Green m.fl. S Investeringar i E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera en fortsatt utveckling av E20 samt möjligheten att bygga cykelväg i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:813 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:813 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:874 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:874 av Hillevi Larsson m.fl. S Möjlighet till plats på särskilt boende för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet till plats på särskilt boende för äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många äldre vill bo


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:874 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:874 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:823 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2017/18:823 av Monica Green S Nationell handlingsplan mot kvinnlig könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en nationell handlingsplan mot kvinnlig könsstympning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Omkring 200


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:823 av Monica Green (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:823 av Monica Green (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:820 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:820 av Veronica Lindholm m.fl. S Bättre stöd till personer med långvarig psykisk sjukdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det ska finnas ett bättre stöd för personer med långvarig psykisk sjukdom och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:820 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:820 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:752 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:752 av Hillevi Larsson m.fl. S Tänderna är en del av kroppen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tändernas betydelse för hälsan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns egentligen inget vägande skäl att inte behandla tandvård


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:752 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:752 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:711 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:711 av Carina Ohlsson m.fl. S Nollvision för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en nollvision för mäns våld mot kvinnor bör konkretiseras i ett folkhälsopolitiskt mål och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:711 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:711 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:610 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:610 av Monica Green m.fl. S Friskvårdsschablon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en friskvårdsschablon som kan användas till vilken sport, idrottsaktivitet eller annan friskvårdsaktivitet som helst som


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:610 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:610 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:799 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:799 av Monica Green m.fl. S Tidsplan för individualiserad föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att följa frågan och återkomma med en tidsplan när så är möjligt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:799 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:799 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:795 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:795 av Monica Green m.fl. S Prioritering av flickor och kvinnor i samband med kvotflyktingmottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flickor och kvinnor bör prioriteras i samband med kvotflyktingmottagande och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:795 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:795 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:791 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:791 av Anna Wallén m.fl. S En human flyktingpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en human flyktingpolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska stå upp för en human och solidarisk flyktingpolitik där rätten


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:791 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:791 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:780 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:780 av Hillevi Larsson m.fl. S Bostadstillägget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bostadstillägget samt det särskilda bostadstillägget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget


Utskottsberedning: 2017/18:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:780 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:780 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:594 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:594 av Carina Ohlsson och Monica Green båda S Haverikommission för att begränsa spridning av porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att tillsätta en haverikommission/utredning med uppgift att begränsa spridningen


Utskottsberedning: 2017/18:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:594 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:594 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S) (pdf, 66 kB)