Dokument & lagar (840 träffar)

Motion 2018/19:2682 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2682 av Patrik Björck m.fl. S Satsa på Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Problem att rekrytera kompetent arbetskraft anges idag som ett av de stora


Utskottsberedning: 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2682 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2682 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. S Instiftandet av internationell konvention som förbjuder kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen,


Utskottsberedning: 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. S Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga fram en lagstiftning som innebär en förenkling och dessutom att kostnaderna sänks vid hantering av ändring av andelstal


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på de tider då föräldrarna arbetar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utbyggnaden av barnomsorg i offentlig regi


Utskottsberedning: 2018/19:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. S Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om forskningsanslag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 198090-talet gjordes en stor utbyggnad av högskolor i Sverige.


Utskottsberedning: 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2206 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2206 av Erik Ezelius m.fl. S Satsningar på E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra hela E20 genom gamla Skaraborgs län till en fyrfältsväg och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2206 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2206 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2205 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2205 av Erik Ezelius m.fl. S Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att påskynda arbetet med att öka spårkapaciteten på Västra stambanan och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2205 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2205 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. S Satsningar på Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och modernisering av Kinnekullebanan och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2140 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2140 av Carina Ohlsson S Rätt till ideellt skadestånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ideellt skadestånd för brottsoffer som har försörjningsstöd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Brottsoffer, personer som


Utskottsberedning: 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2140 av Carina Ohlsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2140 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2139 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2139 av Carina Ohlsson S Mammografi utan åldersdiskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att se över åldersgränserna för avgiftsfri mammografi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2139 av Carina Ohlsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2139 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. S Geriatrisk kunskap nödvändig på vårdcentraler och hälsocentraler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det på varje hälsocentral/vårdcentral ska finnas läkare och sjuksköterskor/undersköterskor som har god


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1959 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1959 av Carina Ohlsson m.fl. S Stärkt arbetsmarknad i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka arbetsmarknaden i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Göteborg är ett av Sveriges


Utskottsberedning: 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1959 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1959 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. S Jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att driva en jämlikhetspolitik som skapar lika förutsättningar för alla människor oavsett socioekonomiska förutsättningar, bostadsort eller bakgrund och


Utskottsberedning: 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett kunskapslyft för att stärka barns kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:KrU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. S Åldersverifikation för att skydda barn mot porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen och andra möjliga insatser för att skydda barn från porr även på internet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1768 av Carina Ohlsson S Haverikommission för att begränsa spridning av porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att tillsätta en haverikommission/utredning med uppgift att begränsa spridningen av porr och stoppa


Utskottsberedning: 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. S Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett förbud mot sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. S Skydda barn mot porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inget barn ska kunna se porr i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolan ska vara en trygg arbetsmiljö för alla barn. Mycket tid


Utskottsberedning: 2018/19:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1095 av Petter Löberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1095 av Petter Löberg m.fl. S Stärkt kompetens om psykisk ohälsa inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka kompetens om psykisk ohälsa hos personalen inom äldreomsorgen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1095 av Petter Löberg m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1095 av Petter Löberg m.fl. (S) (pdf, 78 kB)