Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1803 av Holm, Ulf (mp)

den 13 juni Fråga 2005/06:1803 av Ulf Holm mp till statsrådet Ulrica Messing s Integrationsarbetet i Öresund Integrationsarbetet mellan de olika regionerna i Öresund går sakta men säkert framåt. Dock återstår fortfarande en hel del att lösa, med allt från kommunikation till skattefrågan. Många som pendlar över

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1708 av Pettersson, Marina (s)

den 26 maj Fråga 2005/06:1708 av Marina Pettersson s till socialminister Berit Andnor s Funktionshindrade och handikappersättningen Sverige är ett bra land att leva och åldras i. Att livslängden i Sverige är bland de längsta i världen är ett kvitto på Sveriges välstånd och våra medvetna satsningar på en välfärd

Inlämnad: 2006-05-26 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1542 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 5 maj Fråga 2005/06:1542 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder Barnombudsmannen konstaterar i en ny rapport att Sveriges kommuner är dåliga på att anordna fritidsaktiviteter för unga funktionshindrade. Bara hälften av landets kommuner

Inlämnad: 2006-05-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1463 av Erlandsson, Eskil (c)

den 24 april Fråga 2005/06:1463 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Åtgärder för kommuner med omfattande LSS-verksamhet Två aktuella domar innebär att missförhållanden i dagens finansiering av boenden inom ramen för LSS förstärks och förtydligas. Den ena domen handlar om en brukare i Gnesta

Inlämnad: 2006-04-24 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1462 av Erlandsson, Eskil (c)

den 24 april Fråga 2005/06:1462 av Eskil Erlandsson c till socialminister Berit Andnor s Ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet Två aktuella domar innebär att missförhållanden i dagens finansiering av boenden inom ramen för LSS förstärks och förtydligas. Den ena domen handlar om en brukare i Gnesta kommun

Inlämnad: 2006-04-24 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1375 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 6 april Fråga 2005/06:1375 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Kurser för adoptivföräldrar Sedan den 1 januari 2005 är det obligatoriskt för blivande adoptivföräldrar att delta i en speciell utbildning innan de får tillstånd att adoptera barn från utlandet. Syftet med utbildningen är att

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1234 av Larsen, Sofia (c)

den 20 mars Fråga 2005/06:1234 av Sofia Larsen c till socialminister Berit Andnor s Tolksituationen i Örebro län De statliga bidragen till landstingens tolkcentraler delas märkligt nog inte ut efter behov, efter antalet brukare i länen, utan efter antalet invånare som ett län har. Detta gör att länen får olika

Inlämnad: 2006-03-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1103 av Högman, Berit (s)

den 24 februari Fråga 2005/06:1103 av Berit Högman s till socialminister Berit Andnor s Bilstöd Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle för alla. Ett samhälle där vi kan bidra efter förmåga och få hjälp efter behov. En liten men viktig del av detta är möjligheten till bilstöd för funktionshindrade. Inte minst i

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1071 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 22 februari Fråga 2005/06:1071 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Jämlikt handikappstöd En ny rapport från Socialstyrelsen visar att stödet till funktionshindrade inte är jämlikt utan att kvinnor diskrimineras. Detta gäller exempelvis inom områdena jobb, färdtjänst och sjukersättning.

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:890 av Hägg, Carina (s)

den 30 januari Fråga 2005/06:890 av Carina Hägg s till socialminister Berit Andnor s Funktionella handikapphjälpmedel Med individen i centrum och genom ett samspel mellan anhöriga, kommun och landsting kan vård och omsorg utvecklas ytterligare. De anhöriga som vårdar en närstående har utifrån inte minst olika vårdtyngd

Inlämnad: 2006-01-30 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:840 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 januari Fråga 2005/06:840 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Livsvillkor för unga med intellektuellt funktionshinder Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet har gjort en undersökning som tar upp levnadsvillkoren för unga med intellektuellt funktionshinder. Deras

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:697 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 december Fråga 2005/06:697 av Lars-Ivar Ericson c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Kommunernas bostadsanpassning Kommunernas bostadsanpassning för funktionshindrade fungerar godtyckligt. Detta framgår av Bostadsanpassningsprojektet där bostadsanpassningen granskats i 15 kommuner. Genom intervjuer

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2005/06:110 av Lundberg, Inger (s)

den 15 november Interpellation 2005/06:110 av Inger Lundberg s till socialminister Berit Andnor s Tillfällig föräldrapenning I anslutning till budgetpropositionen för 2004/05 tog riksdagen ställning till en länge efterlängtad reform. Föräldrar till svårt sjuka barn gavs rätt att vara hemma hos sina barn utan den

Inlämnad: 2005-11-15 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2005/06:97 av Sellén, Birgitta (c)

den 8 november Interpellation 2005/06:97 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ylva Johansson s Synnedsättning så kallat tunnelseende En del människor drabbas av en synnedsättning, som i dagligt tal kallas tunnelseende. Det är egentligen en sjukdom som heter retinitis pigmentosa RP och det är ett samlingsnamn för

Inlämnad: 2005-11-08 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:244 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 oktober Fråga 2005/06:244 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Tillgängligheten hos myndigheter och kommuner Ett samhälle tillgängligt för alla oavsett funktionshinder senast 2010 ska detta mål ha uppnåtts. Arbetet för att nå målet går tyvärr alldeles för långsamt och det finns fortfarande

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2005/06:39 av Nordquist, Kaj (s)

den 13 oktober Interpellation 2005/06:39 av Kaj Nordquist s till socialminister Berit Andnor s Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslagstiftning där kommunerna ålagts av riksdagen att tillgodose behovet av hjälp till

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:106 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 12 oktober Fråga 2005/06:106 av Ann-Christin Ahlberg s till socialminister Berit Andnor s Regelsystem vid bostadsbidrag För ett år sedan skedde en öppning i lagen för att bostadsbidraget inte ska påverkas om ett barn i en flerbarnsfamilj erhåller ett arv. En skrivning i lagen infördes som säger att tillgångar

Inlämnad: 2005-10-12 Besvarare: Berit Andnor (S)