Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1082 av Bolund, Per (mp)

den 14 juli Fråga 2008/09:1082 Säkerhet och effekthöjningar i kärnkraftverk av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har nyligen beslutat att Ringhals kärnkraftverk som till drygt 70 procent ägs av det statliga bolaget Vattenfall måste underkasta sig särskilda säkerhetsvillkor.

Inlämnad: 2009-07-14 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1081 av Bolund, Per (mp)

den 14 juli Fråga 2008/09:1081 Effekthöjningar i svensk kärnkraft av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Svensk kärnkraft dras sedan många år med stora säkerhetsproblem. År 2006 i juli inträffade en mycket allvarlig incident i Forsmark då säkerhetssystemen inte fungerade och verket enligt flera

Inlämnad: 2009-07-14 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2008/09:375 av Bolund, Per (mp)

den 2 mars Interpellation 2008/09:375 Klimatstöd till Världsbankens Clean Technology Fund av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c En av regeringens större satsningar i klimatarbetet i budgeten 2008 var att anslå 600 miljoner kronor under 20092011 till Världsbankens Clean Technology Fund CTF i syfte

Inlämnad: 2009-03-02 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatstöd till Världsbankens Clean Technology Fund

Interpellation 2008/09:372 av Bolund, Per (mp)

den 27 februari Interpellation 2008/09:372 Klimatinformation av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Inom såväl Kyotoprotokollet som FN:s klimatkonvention och EU:s klimatpolitik poängteras särskilt den stora betydelsen av klimatinformation. Enligt Kyotoprotokollet ska alla parter på det nationella

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatinformation

Skriftlig fråga 2008/09:684 av Bolund, Per (mp)

den 27 februari Fråga 2008/09:684 Konsumtion och klimat av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c I sitt slutbetänkande skrev Klimatberedningen att det är av stort intresse att utveckla arbetet med att beräkna och följa hur stora utsläpp som orsakas av den samlade konsumtionen i Sverige för att komplettera

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2008/09:259 av Bolund, Per (mp)

den 19 januari Interpellation 2008/09:259 Barncancer och kärnkraft av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c En ny studie publicerad av vetenskapsmän från Michigan University i European Journal of Cancer Care visas att andelen barn som drabbas av leukemi ökar i närheten av amerikanska kärnkraftverk.

Inlämnad: 2009-01-19 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barncancer och kärnkraft