Dokument & lagar (42 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1854 av Monica Haider (S)

Fråga 2016/17:1854 Ekonomistyrning inom sfi av Monica Haider S till Statsrådet Anna Ekström S Under sommaren har en ny auktorisationsmodell för vuxenutbildning och sfi trätt i kraft i Växjö kommun. Denna modell är resultatbaserad, där utbildningssamordnaren får full betalning först då en elev har erhållit betyget godkänd.

Inlämnad: 2017-08-28 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1854 av Monica Haider (S) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S)

Fråga 2016/17:1143 YH-utbildningar av Laila Naraghi S till Statsrådet Anna Ekström S Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Den svenska industrin dess företag och anställda

Inlämnad: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1072 av Carl Schlyter (MP)

Fråga 2016/17:1072 Tillämpning av AP-fondernas etiska riktlinjer av Carl Schlyter MP till Statsrådet Per Bolund MP I Sjätte AP-fondens etiska riktlinjer kan man läsa bland annat följande: 1 En medarbetare ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.Ebba Lindsö

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1072 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:878 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2016/17:878 Tjänstepension vid gränspendling av Lars Mejern Larsson S till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Nyligen besökte jag Grensetjänsten vid den svensk-norska gränsen. Grensetjänsten arbetar med att hjälpa privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande sysselsättning. De har

Inlämnad: 2017-02-17 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:878 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:737 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:737 Inväxling av mynt och sedlar av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Senast den sista juni nästa år ska de gamla en-två- och femkronorna vara utbytta i samband med det stora sedel- och myntutbyte som pågår. Branschorganisationen Svensk Handel som gått ut med en rekommendation om att affärerna

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:737 av Peter Persson (S) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:538 av Caroline Helmersson Olsson (S)

Fråga 2016/17:538 Naturbruksprogrammet av Caroline Helmersson Olsson S till Statsrådet Anna Ekström S Skolverket har lämnat förslag till regeringen om att inte införa nya inriktningar inom naturbruksprogrammet i gymnasieskolan. Detta har gjorts i två steg. Dels i april detta år, då Skolverket bland annat föreslår att

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:538 av Caroline Helmersson Olsson (S) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:405 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:405 Skriftliga avtal vid telefonförsäljning av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Julfilmsserien Fröken Frimans krig handlar om hur kvinnor tog strid mot dåliga varor och skumma krediter för sin tids fattiga. Dagens konsumentrörelse tar strid mot de företag inom telemarketingbranschen som kränger

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:405 av Peter Persson (S) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 1998/99:904 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1998/99:904 av Gudrun Lindvall mp till miljöministern om metaller i slam den 10 september Metallhalter i slam har diskuterats i många år. Det har då främst varit kadmium, som oroat. Nu visar mätningar från flera reningsverk att även halter av andra metaller är höga. Det gäller silver, platina, palladium och wolfram.

Inlämnad: 1999-09-10 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:882 av Lager, Per (mp)

Fråga 1998/99:882 av Per Lager mp till miljöministern om Idefjorden den 6 september Idefjorden, som utgör gränsområde mellan Norge och Sverige, är vid sidan av Gullmaren innanför Lysekil den enda riktiga tröskelfjorden i Sverige. Fjorden hotas nu av ingrepp för att ge plats åt större fartyg in till Halden. Det är norska

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:839 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:839 av Birger Schlaug mp till miljöministern om säljakt den 9 augusti Naturvårdsverket och Fiskeriverket har, bl.a. för regering och riksdagsledamöter, redovisat att det finns ett gråsälsbestånd i storleken 60 000-120 000 individer. Detta har lett till diskussioner om att påbörja jakt på såväl gråsäl

Inlämnad: 1999-08-09 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:822 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Fråga 1998/99:822 av Ingegerd Saarinen mp till näringsministern om 2000-säkring av Östeuropas kärnkraftverk den 2 augusti Ett stort antal tänkbara incidenter både inom kärnkraftsindustrin och andra verksamheter har sin grund i mänsklig oförmåga att förutse vad en olycklig kombination av händelser kan få för effekter.

Inlämnad: 1999-08-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:815 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1998/99:815 av Gudrun Lindvall mp till miljöministern om Getteröns naturreservat den 27 juli Varbergs kommun presenterade nyligen ett förslag till ny översiktsplan. I förslaget, som nu är på remiss, finns en utbyggnad av flygfältet på Getterön. Dagens lilla flygfält, som är en gräsmark och som används av mindre

Inlämnad: 1999-07-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:800 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:800 av Kent Härstedt s till miljöministern om tillstånd för planerade vindkraftverk den 9 juli I utredningen Rätt plats för vindkraften föreslås att Energimyndigheten får i uppdrag att redovisa vilka områden som har särskilt goda förutsättningar för vindkraftverk. Utredningen föreslår också en utbyggnad

Inlämnad: 1999-07-09 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:787 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:787 av Birger Schlaug mp till miljöministern om EU:s beslut om moratorium på GMO den 1 juli Vid miljöministerrådet den 24-25 juni fick miljörörelsen äntligen gehör för kravet på ett moratorium på ytterligare utsättning av GMO. Ett mycket bra beslut Men tyvärr har glädjen i Sverige smolkats lite av det

Inlämnad: 1999-07-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:786 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:786 av Birger Schlaug mp till miljöministern om redan godkända GMO den 1 juli Vid miljöministerrådet den 24-25 juni fick miljörörelsen äntligen gehör för kravet på ett moratorium på ytterligare utsättning av GMO. Ett mycket bra beslut som visar på en attitydförändring, vilken redan haft reella verkningar,

Inlämnad: 1999-07-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:785 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:785 av Birger Schlaug mp till miljöministern om genmanipulerade produkter färdiga att släppas ut på marknaden den 1 juli Vid miljöministerrådet den 24-25 juni fick miljörörelsen äntligen gehör för kravet på ett moratorium på ytterligare utsättning av GMO. Ett mycket bra beslut som förhoppningsvis innebär

Inlämnad: 1999-07-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:784 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:784 av Birger Schlaug mp till miljöministern om bevisbördan och GMO den 1 juli Vid miljöministerrådet den 24-25 juni fick miljörörelsen äntligen gehör för kravet på ett moratorium på ytterligare utsättning av GMO. Ett mycket bra beslut Nu har forskningen kring genteknikens baksidor en reell chans att

Inlämnad: 1999-07-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:769 av Adolfsson, Carina (s)

Fråga 1998/99:769 av Carina Adolfsson s till miljöministern om bilskrotningspremien den 24 juni I Sverige i dag finns det 3,6 miljoner bilar, av dem är 1,8 miljoner äldre än tio år och saknar avgasrening. Sverige är bland de länder som har den äldsta bilparken i Europa, detta borde med styrmedel åtgärdas. I våra grannländer

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:739 av Stenberg, Hans (s)

Fråga 1998/99:739 av Hans Stenberg s till miljöministern om Åstöns naturområde den 14 juni Försvarsmakten har beslutat att avveckla det övningsområde man under mycket lång tid haft på Åstön i Timrå kommun. Eftersom övningsområdet i mycket stor utsträckning använts som rekreationsområde uppstår oro när Försvarsmakten

Inlämnad: 1999-06-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:588 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:588 av Birger Schlaug mp till statsrådet Pierre Schori om utgiftstakets effekter för biståndet den 28 april Orkanen Mitch i Centralamerika förde för ett halvår sedan med sig att 26 000 människor dog eller försvann. Effekterna blev långsiktiga: miljoner människor fick sina hus förstörda, broar sveptes

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Paginering