Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1829 av Holm, Ulf (mp)

den 14 juni Fråga 2005/06:1829 av Ulf Holm mp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Ersättning för eftersök av trafikskadat vilt Tyvärr sker en hel del olyckor vid våra vägar där vilt är involverade. För att effektivt kunna eftersöka vilt som skadats i samband med olyckor vid våra vägar finns ett nationellt

Inlämnad: 2006-06-14 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1803 av Holm, Ulf (mp)

den 13 juni Fråga 2005/06:1803 av Ulf Holm mp till statsrådet Ulrica Messing s Integrationsarbetet i Öresund Integrationsarbetet mellan de olika regionerna i Öresund går sakta men säkert framåt. Dock återstår fortfarande en hel del att lösa, med allt från kommunikation till skattefrågan. Många som pendlar över

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2005/06:473 av Ångström, Lars (mp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:473 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning Trots att informationen om avtalet mellan ÖB och tullen som möjliggjorde frakt av militärt material på Estonia fanns inom Regeringskansliet och trots att

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning

Interpellation 2005/06:456 av Ångström, Lars (mp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:456 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Utförda dykningar på Estonia år 1994 andra än haverikommissionens egna Omedelbart efter Estonias förlisning den 28 september 1994 vidtogs olika aktiviteter vid Estonias vrak som inte skedde under ledning av haverikommissionen.

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:455 av Ångström, Lars (mp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:455 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Estonias bogvisir I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars 2005 medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av Estonias förlisning som inte

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Estonias bogvisir

Interpellation 2005/06:426 av Ångström, Lars (mp)

den 19 maj Interpellation 2005/06:426 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning Trots att informationen om att den svenska försvarsmakten utnyttjade Estonia för frakt av militärt materiel fanns inom Regeringskansliet var det aldrig någon

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1443 av Ångström, Lars (mp)

den 21 april Fråga 2005/06:1443 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Förutsättningar för fjärr- och kraftvärmens fortsatta expansion Utbyggnaden av fjärrvärmen är en svensk framgångshistoria och en starkt bidragande orsak till att Sverige lyckats minska utsläppen av koldioxid kontinuerligt

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1229 av Holm, Ulf (mp)

den 17 mars Fråga 2005/06:1229 av Ulf Holm mp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Fiskekontroller EU gör årligen en utvärdering av medlemsstaternas hantering av fiskeripolitiken och i den utvärderas också hur medlemsstaterna sköter fiskerikontrollen. Denna rapport publicerades nyligen och visar tydligt

Inlämnad: 2006-03-17 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1155 av Holm, Ulf (mp)

den 8 mars Fråga 2005/06:1155 av Ulf Holm mp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s PGU och svenskt fiske vid Västsahara För två år sedan antog riksdagen den nya politiken för en global utveckling, PGU. Målet, att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, ska gälla samtliga politikområden. För

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:593 av Ångström, Lars (mp)

den 9 december Fråga 2005/06:593 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Konverteringsbidrag och elanvändning vid uppvärmning Användningen av biobränsle och olja minskar medan elen ökar vid uppvärmning av bostäder och lokaler, rapporterade Energimyndigheten den 7 november. Den främsta förklaringen

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:539 av Ångström, Lars (mp)

den 2 december Fråga 2005/06:539 av Lars Ångström mp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Konsumentverkets informationsarbete för miljövänligare bilism I november ökade miljöbilsförsäljningen med 136 jämfört med motsvarande period föregående år. Bilindustrin bedömer att miljöbilsförsäljningen ökar ytterligare

Inlämnad: 2005-12-02 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)