Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2005/06:110 av Lundberg, Inger (s)

den 15 november Interpellation 2005/06:110 av Inger Lundberg s till socialminister Berit Andnor s Tillfällig föräldrapenning I anslutning till budgetpropositionen för 2004/05 tog riksdagen ställning till en länge efterlängtad reform. Föräldrar till svårt sjuka barn gavs rätt att vara hemma hos sina barn utan den

Inlämnad: 2005-11-15 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:511 av Lundberg, Inger (s)

den 30 november Fråga 2005/06:511 av Inger Lundberg s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Dvärgbandmasken Tidningen Aftonbladet uppmärksammar i en artikel i dag riskerna för att dvärgbandmasken kan komma att etableras i Sverige. Jag har tidigare i både motion och fråga till riksdagen uppmärksammat de risker

Inlämnad: 2005-11-30 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1803 av Holm, Ulf (mp)

den 13 juni Fråga 2005/06:1803 av Ulf Holm mp till statsrådet Ulrica Messing s Integrationsarbetet i Öresund Integrationsarbetet mellan de olika regionerna i Öresund går sakta men säkert framåt. Dock återstår fortfarande en hel del att lösa, med allt från kommunikation till skattefrågan. Många som pendlar över

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1829 av Holm, Ulf (mp)

den 14 juni Fråga 2005/06:1829 av Ulf Holm mp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Ersättning för eftersök av trafikskadat vilt Tyvärr sker en hel del olyckor vid våra vägar där vilt är involverade. För att effektivt kunna eftersöka vilt som skadats i samband med olyckor vid våra vägar finns ett nationellt

Inlämnad: 2006-06-14 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1229 av Holm, Ulf (mp)

den 17 mars Fråga 2005/06:1229 av Ulf Holm mp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Fiskekontroller EU gör årligen en utvärdering av medlemsstaternas hantering av fiskeripolitiken och i den utvärderas också hur medlemsstaterna sköter fiskerikontrollen. Denna rapport publicerades nyligen och visar tydligt

Inlämnad: 2006-03-17 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1155 av Holm, Ulf (mp)

den 8 mars Fråga 2005/06:1155 av Ulf Holm mp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s PGU och svenskt fiske vid Västsahara För två år sedan antog riksdagen den nya politiken för en global utveckling, PGU. Målet, att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, ska gälla samtliga politikområden. För

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)