Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1945 av Fridolin, Gustav (mp)

den 25 juli Fråga 2005/06:1945 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Efterhandsinformation vid användande av hemliga tvångsmedel Regeringens förslag om införande av hemlig rumsavlyssning har kritiserats av bland annat Lagrådet som anfört att avsaknaden av information om att avlyssning skett

Inlämnad: 2006-07-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1902 av Fridolin, Gustav (mp)

den 30 juni Fråga 2005/06:1902 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s JK:s rapport Felaktigt dömda Justitiekanslern presenterade nyligen rapporten Felaktigt dömda Där konstateras att antalet resningsärenden rörande grova brott som leder till att den dömde helt frikänns har ökat mycket kraftigt

Inlämnad: 2006-06-30 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1827 av Holm, Ulf (mp)

den 14 juni Fråga 2005/06:1827 av Ulf Holm mp till justitieminister Thomas Bodström s Vilande företag För många företagare kan det vara en möjlighet att låta sitt företag vara vilande några år av flera olika anledningar. Dock är regelverket i dag ganska fyrkantigt för denna möjlighet, fels antalet och dels längden

Inlämnad: 2006-06-14 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1803 av Holm, Ulf (mp)

den 13 juni Fråga 2005/06:1803 av Ulf Holm mp till statsrådet Ulrica Messing s Integrationsarbetet i Öresund Integrationsarbetet mellan de olika regionerna i Öresund går sakta men säkert framåt. Dock återstår fortfarande en hel del att lösa, med allt från kommunikation till skattefrågan. Många som pendlar över

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:657 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 december Fråga 2005/06:657 av Gustav Fridolin mp till vice statsminister Bosse Ringholm s Tilläggsdirektiv till Tryck- och yttrandefrihetsberedningen Företrädare för regeringen har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat problemet med att den grundlagsskyddade meddelarfriheten har kommit att begränsas genom

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:655 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 december Fråga 2005/06:655 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jens Orback s Hets på grund av sexuell läggning Sedan Högsta domstolen valt att fria pastor Åke Green från hets mot folkgrupp efter att han i en predikan hetsat mot homosexuella har många oroat sig för att även andra grupper som hetsar kommer

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:654 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 december Fråga 2005/06:654 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Ändring av 23 polislagen I en framställan enligt 4 lagen med instruktion för riksdagens ombudsmän den 20 december 2004 har dåvarande ställföreträdande Justitieombudsmannen Jan Pennlöv hemställt till regeringen att ta

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:439 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november Fråga 2005/06:439 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Redovisning av hatbrott mot HBT-personer OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter ODIHR har publicerat en rapport om förekomsten av hatbrott i medlemsländerna Combating Hate Crimes in the

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:196 av Fridolin, Gustav (mp)

den 21 oktober Fråga 2005/06:196 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Upprättelse för personer som blir utsatta i polisjakt Polisen har statens våldsmonopol. Polisen har det för att kunna beivra brott och söka efter brottsmisstänkta. I vissa situationer riskerar sådant sökande gå våldsamt

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:156 av Fridolin, Gustav (mp)

den 14 oktober Fråga 2005/06:156 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Xenofobi inom poliskåren Under de senaste veckorna har flera medier och forskare bedrivit ett kompetent och viktigt antirasistiskt arbete. Bland annat har fördomar mot personer med utländsk bakgrund inom Försvarsmakten

Inlämnad: 2005-10-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)