Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2008/09:479 av Baylan, Ibrahim (s)

den 29 april Interpellation 2008/09:479 Förskottering av projektering av Norrbotniabanan av Ibrahim Baylan s till statsrådet Åsa Torstensson c För att planeringen och byggandet av Norrbotniabanan ska fortsätta har kommunerna och landstingen i Norrbotten och Västerbotten förklarat sig beredda att förskottera kostnaderna

Inlämnad: 2009-04-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förskottering av projektering av Norrbotniabanan

Interpellation 2008/09:18 av Baylan, Ibrahim (s)

den 29 september Interpellation 2008/09:18 Klimatet, miljön och väginvesteringarna av Ibrahim Baylan s till miljöminister Andreas Carlgren c Det råder bred politisk enighet om att klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Erfarenheten visar också att engagemang och politiska åtgärder ger resultat.

Inlämnad: 2008-09-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatet, miljön och väginvesteringarna

Interpellation 2008/09:10 av Baylan, Ibrahim (s)

den 24 september Interpellation 2008/09:10 Regeringens principer för investeringar i infrastruktur av Ibrahim Baylan s till statsrådet Åsa Torstensson c Under vårvintern 2008 sonderade Vägverket terrängen för att få kommunal medfinansiering av fem olika statliga vägprojekt. Syftet var att de olika projekten skulle

Inlämnad: 2008-09-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens principer för investeringar i infrastruktur

Skriftlig fråga 2008/09:906 av Baylan, Ibrahim (s)

den 7 maj Fråga 2008/09:906 Holmöfärjan av Ibrahim Baylan s till statsrådet Åsa Torstensson c Striden om Holmö-färjan går vidare rubriken fanns att läsa i Västerbottens Folkblad för några veckor sedan. Frågan om Holmöbornas rätt till tillfredsställande transporter har pågått i alltför många år. Det är ett misslyckande

Inlämnad: 2009-05-07 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:341 av Löfstrand, Johan (s)

den 3 december Fråga 2008/09:341 Byggande vid markstridsskolan P 4 i Kvarn och jobbkrisen av Johan Löfstrand s till försvarsminister Sten Tolgfors m Sverige drabbas nu hårt av jobbkrisen som drar över Sverige. Varje vecka hör man om nya varsel, inte minst i byggsektorn. Varselvågen drabbar även Östergötland. Situationen

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:408 av Löfstrand, Johan (s)

den 17 december Fråga 2008/09:408 Ytterligare järnvägsinvesteringar av Johan Löfstrand s till statsrådet Åsa Torstensson c Sveriges järnvägar lider av allvarlig kapacitetsbrist. För den fjärde storstadsregionen är problemen omfattande och allvarliga. Det är ständiga förseningar på X 2000-trafiken på Södra stambanan.

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Åsa Torstensson (C)