Dokument & lagar (26 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1375 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 15 september Fråga 2002/03:1375 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om vattenfalls planer beträffande verksamhet utomlands Vattenfall släppte 2002 ut mer koldioxid än hela Sverige, det mesta från tysk brunkolseldning. Nyligen rev Vattenfall byn Horno som delstatsregeringen i Brandenburg

Inlämnad: 2003-09-15 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1318 av Frans, Joe (s)

den 20 augusti Fråga 2002/03:1318 av Joe Frans s till näringsminister Leif Pagrotsky om svenska företags moraliska ansvar Nyligen gjorde SVT:s Dokument inifrån en uppföljning av svenska företags verksamhet och ansvar kring miljöproblem i Ghana. Jag har tidigare agerat i frågan och då utifrån statens roll som ägare

Inlämnad: 2003-08-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1171 av Larsson, Ewa (mp)

den 23 juni Fråga 2002/03:1171 av Ewa Larsson mp till näringsminister Leif Pagrotsky om Vattenfall och omställning av energisystemet Den 5 juni beslutade riksdagen att pricka förre chefen för Näringsdepartementet Björn Rosengren för bristande styrning av Vattenfall. Bakgrunden är 1997 års energiöverenskommelse mellan

Inlämnad: 2003-06-23 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1170 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 23 juni Fråga 2002/03:1170 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om nyföretagande och företagstillväxt SJ:s bokningscentral i Vilhelmina läggs ned i september. Det är svårt för de anställda att hitta en ny sysselsättning på orten, och risken är att många anställda nu väljer att flytta. Det

Inlämnad: 2003-06-23 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1028 av Klockare, Lennart (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1028 av Lennart Klockare s till näringsminister Leif Pagrotsky om höga elpriser Debatten om de rekordhöga elpriserna har varit livlig under den gångna vintern. Konsumenter, som inte aktivt har följt prisutvecklingen hos olika kraftbolag, har drabbats av obehagliga överraskningar när elräkningen

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:930 av Öberg, Maria (s)

den 14 maj Fråga 2002/03:930 av Maria Öberg s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om statliga bolags hemsidor Alltfler reseföretag använder Internettjänster som ett säljargument. Resor som bokas av kunden själv genom Internet är ofta rabatterade, vilket är naturligtvis positivt för konsumenter. SAS är ett bolag

Inlämnad: 2003-05-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:925 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 13 maj Fråga 2002/03:925 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om regeländringar för småföretagens skull Miljöpartiet har länge varit oroat över regeringens låga ambitionsnivå beträffande regelförenklingsarbetet för svenska företag. Därför enades Miljöpartiet och de borgerliga partierna om

Inlämnad: 2003-05-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:924 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 13 maj Fråga 2002/03:924 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om handlingsplan för regelförenklingsarbetet Miljöpartiet har länge varit oroat över den låga takten i regeringens regelförenklingsarbete för svenska företag. Därför gick Miljöpartiet och de borgerliga partierna i december förra

Inlämnad: 2003-05-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:404 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 12 maj Interpellation 2002/03:404 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om konkurrensen och elmarknadens utformning Det är endast två typer av aktörer som kan påverka priset på fysisk el på spotmarknaden: producenterna som producerar och konsumenterna som konsumerar elen. Inga andra, eftersom

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: konkurrensen och elmarknadens utformning

Interpellation 2002/03:338 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 9 maj Interpellation 2002/03:338 av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Leif Pagrotsky om utvecklande av Glasriket Glasriket är en nationell angelägenhet, inte något bara för fyra kommuner i Kalmar och Kronobergs län. Det handlar om turism, hantverk, formgivning, jobb i glesbygd, traditioner och kunskap.

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:892 av Eneroth, Tomas (s)

den 8 maj Fråga 2002/03:892 av Tomas Eneroth s till näringsminister Leif Pagrotsky om Glasrikets framtid Svensk glasindustri är unik och världsberömd. Unik eftersom den förmår kombinera genuin hantverkstradition med modern och spännande formgivning. Världsberömd och erkänd på grund av dess förmåga att locka formgivare

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:252 av Fridolin, Gustav (mp)

den 25 mars Interpellation 2002/03:252 av Gustav Fridolin mp till näringsminister Leif Pagrotsky om privatisering av vattenförsörjning och vattenresurser År 2003 har av FN utropats till världsvattensåret, vilket särskilt uppmärksammas med världsvattensdagen den 22 mars. Tillgången till rent dricksvatten varierar stort

Inlämnad: 2003-03-25 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:674 av Ångström, Lars (mp)

den 14 mars Fråga 2002/03:674 av Lars Ångström mp till näringsminister Leif Pagrotsky om elbolagens preliminära räkningar Energimyndigheten har presenterat ett förslag om att alla elkonsumenter ska få minst månadsvis avläsning av elmätarna, vilket bland annat innebär ett avskaffande av preliminärdebiteringen och är

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:225 av N Hedström, Lotta (mp)

den 10 mars Interpellation 2002/03:225 av Lotta N Hedström mp till näringsminister Leif Pagrotsky om GATS BAKGRUND Sverige gick in i WTO 1995. I WTO:s arbete med världshandeln ligger öppnandet av även tjänste- och servicemarknaden, den snabbast växande av världens alla kommersiella sektorer. En delprocess, som heter

Inlämnad: 2003-03-10 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:626 av Bernhardson, Bo (s)

den 5 mars Fråga 2002/03:626 av Bo Bernhardson s till näringsminister Leif Pagrotsky om EU och GATS Sedan en tid pågår, om än ganska mycket i skymundan, en debatt om det Allmänna Tjänstehandelsavtalet, GATS General Agreement on Trade in Servicesoch dess konsekvenser för främst världens fattiga länder. Kritikerna menar

Inlämnad: 2003-03-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:588 av Svensson , Per-Olof (s)

den 26 februari Fråga 2002/03:588 av Per-Olof Svensson s till statsrådet Ulrica Messing om användningen av grot i framställningen av bränsleflis För en vecka sedan framträdde en representant för ett av de största skogsbolagen och framförde tveksamheter till att det skulle gå att fortsätta bedriva verksamhet pappersbruk

Inlämnad: 2003-02-26 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:579 av Frans, Joe (s)

den 24 februari Fråga 2002/03:579 av Joe Frans s till näringsminister Leif Pagrotsky om svenska företags ansvar för verksamhet i andra länder I veckan uppmärksammande TV-programmet Uppdrag granskning att svenska företag är involverade i en skrämmande rovdrift på miljö och människor. Det sker i samband med guldbrytning

Inlämnad: 2003-02-24 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:408 av Domeij, Åsa (mp)

den 17 januari Fråga 2002/03:408 av Åsa Domeij mp till näringsminister Leif Pagrotsky om rörliga elpriser Klimatkommittén framförde att det borde övervägas om elprissättningen kunde påverkas så att den rörliga andelen blev större. En större rörlig andel är viktig av miljöskäl eftersom det behövs större ekonomiska incitament

Inlämnad: 2003-01-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:295 av Holmqvist, Nils-Göran (s)

den 12 december Fråga 2002/03:295 av Nils-Göran Holmqvist s till näringsminister Leif Pagrotsky om månadsvis avläsning av elmätare Energimyndigheten har utrett mätperiodens längd på elmarknaden. Slutsatsen är att landets ca 1,5 miljoner elkunder med en förbrukning på över 8 000 kWh per år ska få månadsvis avläsning

Inlämnad: 2002-12-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:204 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 28 november Fråga 2002/03:204 av Claes-Göran Brandin s till näringsminister Leif Pagrotsky om utvärdering av privatiseringar Verksamheten i många statliga myndigheter och affärsverk har privatiserats, bolagiserats och avmonopoliserats. Tidigare samhällskontrollerade monopol har avreglerats och konkurrensutsatts

Inlämnad: 2002-11-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Paginering