Dokument & lagar (82 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:907 av Karlsson, Sonia (s)

Fråga 1998/99:907 av Sonia Karlsson s till näringsministern om teknisk kompetens den 10 september Motala tillhör den stora gruppen orter med minskande befolkning. Nokias beslut i början av året, att flytta sin produktutveckling till Linköping, innebär att en mycket viktig kraft för det lokala näringslivets dynamik

Inlämnad: 1999-09-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:904 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1998/99:904 av Gudrun Lindvall mp till miljöministern om metaller i slam den 10 september Metallhalter i slam har diskuterats i många år. Det har då främst varit kadmium, som oroat. Nu visar mätningar från flera reningsverk att även halter av andra metaller är höga. Det gäller silver, platina, palladium och wolfram.

Inlämnad: 1999-09-10 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:890 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:890 av Kent Härstedt s till näringsministern om Statens järnvägar och dess framtida investeringar den 8 september Ägarens krav på SJ enligt budgetpropositionen 1998/99 är att SJ skall utvecklas som ett effektivt och konkurrenskraftigt transportföretag med järnvägstrafik som huvudverksamhetSJ har i dag

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:889 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:889 av Kent Härstedt s till näringsministern om Statens järnvägar och dess krav från ägaren den 8 september Flera statliga utredningar har under de senaste åren blivit tillsatta för att utreda hur järnvägstrafiken skall se ut i framtiden. Gunnel Färms utredning gällande rikstrafiken SOU 1999:57Hans Sandebrings

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson s till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län den 6 september Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:882 av Lager, Per (mp)

Fråga 1998/99:882 av Per Lager mp till miljöministern om Idefjorden den 6 september Idefjorden, som utgör gränsområde mellan Norge och Sverige, är vid sidan av Gullmaren innanför Lysekil den enda riktiga tröskelfjorden i Sverige. Fjorden hotas nu av ingrepp för att ge plats åt större fartyg in till Halden. Det är norska

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:874 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1998/99:874 av Marianne Samuelsson mp till näringsministern om utbildning i sjukvårdssvenska den 27 augusti Enligt uppgifter i Dagens Eko tänker länsarbetsnämnderna för att spara pengar dra ned på platserna i de planerade kurserna i sjukvårdssvenska. Att spara på dessa utbildningsplatser kan snarare bli fråga

Inlämnad: 1999-08-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:853 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1998/99:853 av Gudrun Lindvall mp till näringsministern om miljömålet och produktionsmålet i skogsbruket den 16 augusti Riksrevisionsverket har granskat hur Skogsvårdsorganisationen klarat att genomföra den princip om jämställda miljö- och produktionsmål inom jordbruket som skrevs in i den nya skogsvårdslagen.

Inlämnad: 1999-08-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:839 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:839 av Birger Schlaug mp till miljöministern om säljakt den 9 augusti Naturvårdsverket och Fiskeriverket har, bl.a. för regering och riksdagsledamöter, redovisat att det finns ett gråsälsbestånd i storleken 60 000-120 000 individer. Detta har lett till diskussioner om att påbörja jakt på såväl gråsäl

Inlämnad: 1999-08-09 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:822 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Fråga 1998/99:822 av Ingegerd Saarinen mp till näringsministern om 2000-säkring av Östeuropas kärnkraftverk den 2 augusti Ett stort antal tänkbara incidenter både inom kärnkraftsindustrin och andra verksamheter har sin grund i mänsklig oförmåga att förutse vad en olycklig kombination av händelser kan få för effekter.

Inlämnad: 1999-08-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:815 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1998/99:815 av Gudrun Lindvall mp till miljöministern om Getteröns naturreservat den 27 juli Varbergs kommun presenterade nyligen ett förslag till ny översiktsplan. I förslaget, som nu är på remiss, finns en utbyggnad av flygfältet på Getterön. Dagens lilla flygfält, som är en gräsmark och som används av mindre

Inlämnad: 1999-07-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:806 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fråga 1998/99:806 av Ann-Marie Fagerström s till näringsministern om utförsäkring från arbetslöshetsförsäkringen den 20 juli I en interpellation för en tid sedan svarade näringsministern på frågan hur regeringen tänker agera för att säkerställa att utförsäkringen från arbetslöshetsförsäkringen och övergång till socialbidrag

Inlämnad: 1999-07-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:800 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:800 av Kent Härstedt s till miljöministern om tillstånd för planerade vindkraftverk den 9 juli I utredningen Rätt plats för vindkraften föreslås att Energimyndigheten får i uppdrag att redovisa vilka områden som har särskilt goda förutsättningar för vindkraftverk. Utredningen föreslår också en utbyggnad

Inlämnad: 1999-07-09 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:787 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:787 av Birger Schlaug mp till miljöministern om EU:s beslut om moratorium på GMO den 1 juli Vid miljöministerrådet den 24-25 juni fick miljörörelsen äntligen gehör för kravet på ett moratorium på ytterligare utsättning av GMO. Ett mycket bra beslut Men tyvärr har glädjen i Sverige smolkats lite av det

Inlämnad: 1999-07-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:786 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:786 av Birger Schlaug mp till miljöministern om redan godkända GMO den 1 juli Vid miljöministerrådet den 24-25 juni fick miljörörelsen äntligen gehör för kravet på ett moratorium på ytterligare utsättning av GMO. Ett mycket bra beslut som visar på en attitydförändring, vilken redan haft reella verkningar,

Inlämnad: 1999-07-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:785 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:785 av Birger Schlaug mp till miljöministern om genmanipulerade produkter färdiga att släppas ut på marknaden den 1 juli Vid miljöministerrådet den 24-25 juni fick miljörörelsen äntligen gehör för kravet på ett moratorium på ytterligare utsättning av GMO. Ett mycket bra beslut som förhoppningsvis innebär

Inlämnad: 1999-07-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:784 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:784 av Birger Schlaug mp till miljöministern om bevisbördan och GMO den 1 juli Vid miljöministerrådet den 24-25 juni fick miljörörelsen äntligen gehör för kravet på ett moratorium på ytterligare utsättning av GMO. Ett mycket bra beslut Nu har forskningen kring genteknikens baksidor en reell chans att

Inlämnad: 1999-07-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:769 av Adolfsson, Carina (s)

Fråga 1998/99:769 av Carina Adolfsson s till miljöministern om bilskrotningspremien den 24 juni I Sverige i dag finns det 3,6 miljoner bilar, av dem är 1,8 miljoner äldre än tio år och saknar avgasrening. Sverige är bland de länder som har den äldsta bilparken i Europa, detta borde med styrmedel åtgärdas. I våra grannländer

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:739 av Stenberg, Hans (s)

Fråga 1998/99:739 av Hans Stenberg s till miljöministern om Åstöns naturområde den 14 juni Försvarsmakten har beslutat att avveckla det övningsområde man under mycket lång tid haft på Åstön i Timrå kommun. Eftersom övningsområdet i mycket stor utsträckning använts som rekreationsområde uppstår oro när Försvarsmakten

Inlämnad: 1999-06-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:728 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:728 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om nazistiskt och rasistiskt våld den 9 juni De tragiska polismorden har visat att situationen vad gäller nazistiska och rasisitiska organisationer är både allvarlig och farlig. Arbetsgruppen med uppgift att motverka och förebygga rasistiskt

Inlämnad: 1999-06-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)