Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:575 av Nilsson, Pia (s)

den 5 februari Fråga 2008/09:575 Vägverkets forskningsmedel av Pia Nilsson s till statsrådet Åsa Torstensson c I Östersund anordnades nyligen en mässa om väghållning, där Vägverkets generaldirektör redogjorde för verkets planer på att bli världsmästare i drift och underhåll. Vid en paneldebatt föreslog en riksdagsledamot

Inlämnad: 2009-02-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:408 av Löfstrand, Johan (s)

den 17 december Fråga 2008/09:408 Ytterligare järnvägsinvesteringar av Johan Löfstrand s till statsrådet Åsa Torstensson c Sveriges järnvägar lider av allvarlig kapacitetsbrist. För den fjärde storstadsregionen är problemen omfattande och allvarliga. Det är ständiga förseningar på X 2000-trafiken på Södra stambanan.

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2008/09:149 av Nilsson, Pia (s)

den 21 november Interpellation 2008/09:149 Förseningar i tågtrafiken av Pia Nilsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Allt fler personer vill resa miljövänligt och därför åka tåg. Det är framför allt arbetsresorna i Mälardalen som har ökat i antal under senare år. Ett stort problem i sammanhanget är de kraftiga

Inlämnad: 2008-11-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förseningar i tågtrafiken

Interpellation 2008/09:148 av Nilsson, Pia (s)

den 21 november Interpellation 2008/09:148 Hantering av avsiktsförklaring och avtal om Citybanans finansiering av Pia Nilsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Citybanan genom Stockholm är en förutsättning för fungerande tågtrafik och därmed för tillväxt och utveckling, inte bara för Mälardalen och Östergötland

Inlämnad: 2008-11-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hantering av avsiktsförklaring och avtal om Citybanans finansiering

Skriftlig fråga 2005/06:666 av Löfstrand, Johan (s)

den 16 december Fråga 2005/06:666 av Johan Löfstrand s till statsrådet Hans Karlsson s Sjukskrivnas möjlighet att delta i föreningsliv och politik I Östergötland har flera personer hört av sig till både partidistriktet och enskilda riksdagsledamöter om sjukskrivnas rätt att delta i föreningsliv och politik. Försäkringskassan

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:185 av Löfstrand, Johan (s)

den 20 oktober Fråga 2005/06:185 av Johan Löfstrand s till statsrådet Hans Karlsson s Ansvaret för beslutsfattare vid arbetsmiljöbrott Rättssäkerheten är viktig för alla medborgare. Därför är det viktigt att lagen är tydlig och att vi vet vem ansvar faller på. I Norrköpings tingsrätt blev den 4 oktober kommunstyrelsens

Inlämnad: 2005-10-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)