Dokument & lagar (29 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:911 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:911 av Kent Härstedt s till socialministern om ett nytt riksförbund för spelberoende den 13 september I Folkhälsoinstitutets projekt Spelandets risker anges att insatser om att förbättra kunskaperna om spelandets risker hos allmänhet, spelberoende och deras anhöriga, spelaktörer, myndigheter, skolor,

Inlämnad: 1999-09-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:910 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:910 av Kent Härstedt s till socialministern om självhjälpsgrupper för spelberoende och deras anhöriga den 13 september Riksdagen beslutade i december 1998 på förslag av regeringen att avsätta 2 mkr för att utveckla former för förebyggande arbete i syfte att hindra att människor fastnar i spelberoende.

Inlämnad: 1999-09-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:908 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1998/99:908 av Ewa Larsson mp till socialministern om helhetsperspektiv på kvinnomisshandel den 13 september På senaste tiden har mord på kvinnor av närstående män diskuterats flitigt i medier och vi tycker oss märka att alltfler, män som kvinnor, tar ett tydligt avstånd från att kvinnor i åratal kan förföljas

Inlämnad: 1999-09-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:885 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:885 av Sonja Fransson s till socialministern om rättssäkerheten för de mest utsatta grupperna i samhället den 6 september Rättssociologiska avdelningen vid Lunds universitet har för Socialstyrelsen gjort en undersökning av vilka konsekvenserna den nya socialtjänstlagen medfört. De kan konstatera att rättsskyddet

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:863 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:863 av Kent Härstedt s till socialministern om akutplatser inom ungdomsvården den 18 augusti I Helsingborgs stad har man alltsedan sommaren 1998 noterat ökade svårigheter att få tillgång till akutplatser inom ungdomsvården 12-hemFlera gånger har Helsingborgs stad mötts av beskedet att inte någon plats

Inlämnad: 1999-08-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:827 av Julin, Thomas (mp)

Fråga 1998/99:827 av Thomas Julin mp till socialministern om hanteringen av drogen GHB den 4 augusti Drogen GHB gammahydroxbuturat är tämligen vanlig bland kroppsbyggare, men florerar också bland ungdomar. Den är lätt att få tag i, billig, ca 50 kr per kapsyl, och en kapsyl räcker ungefär fyra timmar. Vid rätt dosering

Inlämnad: 1999-08-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:746 av Waidelich, Tommy (s)

Fråga 1998/99:746 av Tommy Waidelich s till socialministern om rättigheter enligt LSS den 16 juni Genom kontakter med NHR:s lokalavdelning Neurologiskt Handikappades Riksförbund i Solna-Sundbyberg har jag förstått att regeringens ensamutredning och Kommunförbundet arbetar med ett diskussionsunderlag om att slå samman

Inlämnad: 1999-06-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:645 av Olander, Ronny (s)

Fråga 1998/99:645 av Ronny Olander s till socialministern om Kastprojektet i Göteborg den 20 maj Den 1 januari 1999 kriminaliserades könsköparna i Sverige. Jag var en av dem som röstade för lagen i riksdagen. Lagen har varit framgångsrik och syftet att i första hand stoppa nya unga kvinnor från att prostituera sig

Inlämnad: 1999-05-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:635 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:635 av Carina Hägg s till socialministern om jämställdhet i privat vård den 19 maj Socialminister Lars Engqvist har aviserat en mer öppen attityd till att låta en större del av hälso- och sjukvården bedrivas av privata vårdgivare. I Kvinnomaktutredningen finns beskrivet att det är dåligt ställt med jämställdheten

Inlämnad: 1999-05-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:590 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:590 av Sonja Fransson s till socialministern om kroniskt sjukas och funktionshindrades situation den 29 april Att leva med en kronisk sjukdom eller ett funktionshinder är förutom alla praktiska problem också mycket dyrt. Den statliga utredningen, Avgifter inom handikappområdet visade att kronisk sjukdom

Inlämnad: 1999-04-29 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:578 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:578 av Yvonne Ruwaida mp till socialministern om förändringar i smittskyddslagen den 27 april Smittskyddskommittén har föreslagit en förändring av smittskyddslagen och övriga författningar som hör till smittskyddet. Smittskyddskommittén anser att den nuvarande lagstiftningen är skapad med en syn som inte

Inlämnad: 1999-04-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:554 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:554 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om vårdarbete för invandrare den 20 april I dag finns ett stort personalbehov inom vården. Samtidigt finns det outnyttjade resurser i Sverige bland invandrarna. Det finns enligt Integrationsverkets generaldirektör Lars Stjernkvist 8 500 utomnordiska

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:495 av Julin, Thomas (mp)

Fråga 1998/99:495 av Thomas Julin mp till socialministern om sjukdomsspridning på sjukhus den 24 mars Den senaste tiden har medierna uppmärksammat många fall av spridning av stafylokocker på flera av landets sjukhus. Hygienen är det viktigaste instrumentet för att förhindra spridning av bakterier. Det är därför oroande

Inlämnad: 1999-03-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:399 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

Fråga 1998/99:399 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialministern om förbättringar av den psykiatriska vården för ungdomar den 25 februari År 1989 tillsattes en psykiatriutredning med målet att möta de psykiskt långtidssjukas behov i samhället. Utredningen mynnade ut i psykiatrireformen som startade 1995. Kompetens

Inlämnad: 1999-02-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:387 av Lundberg, Inger (s)

Fråga 1998/99:387 av Inger Lundberg s till socialministern om alkohollagstiftningen den 19 februari Just Jazz Club i Örebro ordnar som flera andra jazzklubbar konserter på en välrenommerad restaurang. Jazzkvällarna fylls av god musik och stöds ekonomiskt av kommunen och Kulturrådet. De har möjliggjorts genom stort

Inlämnad: 1999-02-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:340 av Berglund Nilsson, Mona (s)

Fråga 1998/99:340 av Mona Berglund Nilsson s till socialministern om läkemedelskostnader den 9 februari År 1998 förde staten över kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen till de enskilda landstingen. Nu visar det sig att 1998 års läkemedel blev nästan 750 miljoner kronor dyrare för samhället än beräknat, av detta står

Inlämnad: 1999-02-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:304 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1998/99:304 av Marianne Samuelsson mp till socialministern om behandlingsmöjligheter för missbrukande kvinnor den 29 januari Den nya lagen om förbud att köpa tjänster hos prostituerade trädde i kraft vid nyår. Syftet är att få bort prostitutionen. Många prostituerade kvinnor är ofta missbrukare. För att upprätthålla

Inlämnad: 1999-01-29 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:266 av Nenes, Christina (s)

Fråga 1998/99:266 av Christina Nenes s till socialministern om ersättning till psykiskt funktionshindrade som deltar i daglig verksamhet den 20 januari 1999 I och med psykiatrireformens genomförande 1995-1996 har kommunerna övertagit ansvaret för särskilt boende, socialt stöd och viss hälso- och sjukvård för långvarigt

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:265 av Sandlin, Lena (s)

Fråga 1998/99:265 av Lena Sandlin s till socialministern om osteoporos den 20 januari En ny rapport från Europeiska kommissionen pekar ut osteoporos, dvs. benskörhet eller skelettskörhet som en av vår tids största folksjukdomar. Enligt Nina Rehnqvist, överdirektör på Socialstyrelsen går arbetet med att diagnostisera,

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:236 av Segelström, Inger (s)

Fråga 1998/99:236 av Inger Segelström s till socialministern om antibiotikaresistens den 13 januari Vid partiledardebatten den 29 oktober 1998 presenterade statsminister Göran Persson den socialdemokratiska regeringens slutsatser efter toppmötet i Pörtschach och prioriteringar i det fortsatta EU-arbetet. Bl.a. underströk

Inlämnad: 1999-01-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering