Dokument & lagar (50 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:872 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:872 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om värnpliktigas skador den 26 augusti Antalet värnpliktiga, som skadar sig under militärtjänstgöringen, ökade med 15 under 1998 enligt siffror som nu publicerats. Totalt skadades 3 794 värnpliktiga under sin tjänstgöring. Största ökningen redovisas bland

Inlämnad: 1999-08-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:867 av René, Inger (m)

Fråga 1998/99:867 av Inger René m till försvarsministern om räddningsinsatser i Västsverige den 23 augusti Den kraftiga branden ombord på Prinsesse Ragnhild kunde ha blivit en katastrof över tusen passagerare fick gå i livbåtar och flottar men kompetenta räddningsinsatser och gynnsamma väderförhållanden förhindrade

Inlämnad: 1999-08-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:858 av Green, Monica (s)

Fråga 1998/99:858 av Monica Green s till finansministern om millennieskiftet och bankerna den 17 augusti I 1999 års ekonomiska vårproposition skriver regeringen bl.a. Att IT-omställningen inför år 2000 är av högsta prioritet och att I det korta perspektivet är 2000-frågan den viktigaste förtroendefrågan inom IT-områdetOmställningen

Inlämnad: 1999-08-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:857 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:857 av Rolf Gunnarsson m till finansministern om bensinpriset den 17 augusti Bensinpriset har åter höjts. Ett bensinpris på närmare nio kronor litern är en tung utgift för många. Varje tankning gör numera ett djupt hål i plånboken. Jag hävdar att om man bor på landsbygden, som jag själv gör, är bilen

Inlämnad: 1999-08-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:842 av Axén, Gunnar (m)

Fråga 1998/99:842 av Gunnar Axén m till socialministern om EU:s importregler avseende tobak och alkohol den 10 augusti Det svenska undantaget från EU:s importregler avseende tobak och alkohol upphör att gälla den 30 juni 2000. I den alkoholpolitiska proposition som nyligen presenterades för riksdagen återfinns inga

Inlämnad: 1999-08-10 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:760 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:760 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om ny räddningstjänstlag den 22 juni Det har ganska länge talats om en översyn av den nuvarande räddningstjänstlagen. Mig veterligen har inte så mycket mer hänt än att det talats om en ny lag. Några direktiv till en utredning lär inte finnas. Det talas dock

Inlämnad: 1999-06-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:737 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:737 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om kostnadsjämförelser mellan militära förband den 14 juni Om några månader skall ett underlag för ett nytt försvarsbeslut presenteras. Högkvarteret jobbar med bl.a. ekonomiska underlag för beslutet. Bl.a. gäller det att ta fram uppgifter och ekonomiska

Inlämnad: 1999-06-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:735 av Heyman, Tom (m)

Fråga 1998/99:735 av Tom Heyman m till finansministern om gränskontroll den 11 juni Under nästa år etableras en fast förbindelse till Danmark genom Öresundsbron. Huvudregeln inom EU är att gränskontroller inte skall förekomma mellan länderna. Trots detta planerar svenska Tullverket att etablera en stor tullstation

Inlämnad: 1999-06-11 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:717 av Ekholm, Berndt (s)

Fråga 1998/99:717 av Berndt Ekholm s till miljöministern om miljövänliga transporter den 7 juni Vid Klimatkommitténs hearing med transportsektorn framkom från Åkeriförbundet, att köparna i sin upphandling inte premierar åkerier, som erbjuder transporter som är miljöanpassade. Anmärkningsvärt är att detta i lika hög

Inlämnad: 1999-06-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:711 av Hansson, Roy (m)

Fråga 1998/99:711 av Roy Hansson m till finansministern om idrottens beskattning Vid RF-stämman i Malmö den 28-29 maj 1999 diskuterades skattefrågor för idrotten. Det som nu oroar är att föreningar åläggs beskattning enligt regler för vilka tolkningar ändras och att dessa skatter åläggs retroaktivt. den 4 juni Det

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:698 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:698 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansministern om koldioxidbeskattningen för cement- och kalkbranschen 1,2 procentsregeln som i dag begränsar cement- och kalkbranschernas koldioxidskatt upphör att gälla i januari 2000. Finansministern har på en tidigare fråga, om förlängning av 1,2 procentsregeln,

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:697 av Dunker, Anne-Katrine (m)

Fråga 1998/99:697 av Anne-Katrine Dunker m till finansministern om reklamskatten och presstödet I interpellationsdebatten den 18 maj om reklamskatten på annonser i s.k. gratistidningar svarade finansministern att regeringen anser att reklamskatten bör avskaffas, men att man inte vet när de finansiella förutsättningarna

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:694 av Landerholm, Henrik (m)

Fråga 1998/99:694 av Henrik Landerholm m till försvarsministern om framtida underhåll av vapenmaterial I går meddelade Bofors Carl Gustaf att man varslar 114 anställda vid anläggningen i Eskilstuna om uppsägning. Orsaken är att efterfrågan på eldhandvapen nedgått så kraftigt att verksamheten inte längre bedöms gå att

Inlämnad: 1999-06-02 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:693 av Hagen, Catharina (m)

Fråga 1998/99:693 av Catharina Hagen m till finansministern om extern kapitalförsörjning för mindre företag Sverige är extremt beroende av stora företag. De många utländska uppköpen är dessutom till stor del fråga om sammanslagningar som syftar till att utnyttja storskalighet och rationaliseringar. Många skäl talar

Inlämnad: 1999-06-02 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:691 av Hagen, Catharina (m)

Fråga 1998/99:691 av Catharina Hagen m till näringsministern om utflyttning av kvalificerad arbetskraft I debatten om företagsklimatet i Sverige finns en speciell faktor som rör de högkvalificerades situation. Många är de som vittnar om den brain drain som pågår i Sverige och riskerna för framtiden med den. Skillnaderna

Inlämnad: 1999-06-02 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:682 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:682 av Bertil Persson m till finansministern om företagsbeskattningen i Danmark Vid årsskiftet avskaffade Folketinget all beskattning av vinster som ett företag tar hem från utlandet. Uppemot 200 utländska bolag har redan bildat holdingbolag i Danmark för att slippa skatt, och många fler uppges stå i kö.

Inlämnad: 1999-05-31 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:654 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:654 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansministern om beskattning av torv den 25 maj Torv anses i dag som ett biobränsle och undantas därför från koldioxidskatt. Både producenter och konsumenter önskar långsiktiga förutsättningar och känner en oro inför framtiden då det råder stor osäkerhet om

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:636 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:636 av Maud Ekendahl m till finansministern om skattemyndigheternas resurser den 19 maj I samband med ett besök på skattekontoret i Ängelholm informerades jag om konsekvenserna av regeringens beslut om besparingar på 250 miljoner kronor för landets skattemyndigheter. För Skåne län innebär det att 75 anställda

Inlämnad: 1999-05-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:625 av Fredrik Graf, Carl (m)

Fråga 1998/99:625 av Carl Fredrik Graf m till finansministern om personalköp av datorer den 14 maj Långsiktiga, stabila och förutsägbara lagar, inte minst skatteregler är viktiga både för enskilda och näringslivet. Genom beslut i riksdagen har det blivit möjligt för anställda att köpa datorer på ett skattemässigt förmånligare

Inlämnad: 1999-05-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:617 av Olsson, Kent (m)

Fråga 1998/99:617 av Kent Olsson m till finansministern om försäljning på båtar och flygplan den 7 maj I proposition 1998/99:86 behandlas bl.a. den skattemässiga situationen då beskattade varor säljs ombord på en färja eller ett flygplan vid en resa mellan två medlemsländer. Om en färja provianteras med varor i avgångslandet,

Inlämnad: 1999-05-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Paginering