Dokument & lagar (29 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:240 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:240 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om Trängslets skjutfält den 13 januari Jag har tidigare i skriftliga frågor och även i frågor under den s.k. frågstunden i kammaren debatterat skjutfältet i Trängslet, Älvdalens kommun, med försvarsministern. Mina frågor har berört Norges möjligheter att

Inlämnad: 1999-01-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:182 av Ekholm, Berndt (s)

Fråga 1998/99:182 av Berndt Ekholm s till statsrådet Pierre Schori om biståndet den 11 december Bistånd är ett komplement till andra insatser, t.ex. handel, för att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Därmed är syftet, att bistånd skall göra tjänst under en övergångstid, tills det aktuella mottagarlandet kan stå på

Inlämnad: 1998-12-11 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:138 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:138 av Maud Ekendahl m till statsrådet Pierre Schori om hiv/aids den 2 december De senaste veckorna har hivepidemin som ett stort globalt problem uppmärksammats. Den 18 november 1998 genomfördes t.ex. ett seminarium om hiv/aids i riksdagshuset. Vid detta seminarium konstaterades bl.a. att 95 av världens

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:137 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:137 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsministern om hanteringen av pyrotekniska varor den 2 december Riksdagen beslutade i våras enhälligt att anmoda regeringen att tillse att en översyn av alla aspekter på hanteringen av pyrotekniska varor kommer till stånd. I utskottsbetänkandet konstateras

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:264 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:264 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om antalet inskrivna värnpliktiga den 20 januari Som boende på en liten ort och dessutom som f.d. ungdomsledare möter jag ofta killar som varit på Pliktverkets kontor i Karlstad för mönstringMånga entusiastiska killar berättar att de tagits ut för att göra

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:217 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:217 av Carina Hägg s till statsrådet Pierre Schori om amning och hivsmitta den 21 december Sidas förslag till strategi för hiv/aids i internationellt utvecklingsarbete överlämnas till UD i december 1998. Färska studier visar att 33 miljoner, varav 1,2 miljoner barn, är smittade och alltfler barn smittas.

Inlämnad: 1998-12-21 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:194 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:194 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om materielbeställningar den 16 december Från regeringshåll har det hävdats att det är ÖB och Försvarsmakten som överskridit sin budget med bl.a. stora materielbeställningar. Om jag är rätt underrättad finns det i dag klara regler som säger att materielbeställningar

Inlämnad: 1998-12-16 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:306 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:306 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om hemvärnet den 1 februari I dag finns 80 000-90 000 hemvärnsmän i Sverige. Målet är satt till 125 000 hemvärnsmän till år 2002. Men tyvärr genomför inte så många de stipulerade minimitimmarna då det gäller övningar m.m. I försvarsbeslutet 1996 sades det

Inlämnad: 1999-02-01 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:343 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:343 av Bertil Persson m till statsrådet Pierre Schori om biståndet till Zimbabwe den 10 februari Övergreppen mot den fria pressen i Zimbabwe blir allt allvarligare. Den 8 februari greps ytterligare fyra journalister, alla från Zimbabwe Mirror. President Mugabes sätt att med the Law and Order Maintenance

Inlämnad: 1999-02-10 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:561 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:561 av Sten Tolgfors m till näringsministern om Bamseprojektet den 21 april Luftvärnssystemet Bamse riskerar nedläggning om försvaret inte förmår att finansiera en beställning. Bamses syfte är att skydda flygbaser och städer från luftangrepp, något som utvecklingen i omvärlden dramatiskt understryker

Inlämnad: 1999-04-21 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:586 av Johnsson, Jeppe (m)

Fråga 1998/99:586 av Jeppe Johnsson m till försvarsministern om ubåtsprojektet Viking den 28 april Sverige har i dag avancerade ubåtar, projekterade och tillverkade i Sverige. För närvarande pågår ett samnordiskt ubåtsprojekt, projekt Viking, mellan de tre nordiska länderna Danmark, Norge och Sverige. Projektet syftar

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:581 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:581 av Maud Ekendahl m till försvarsministern om Försvarsmaktens anställningsförhållanden vid utlandstjänstgöring den 28 april Under ett besök på Garnisonen i Hässleholm informerades jag om att det råder otydliga regler för Försvarsmaktens anställda vid utlandstjänstgöring. När det gäller tjänstgöring

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:694 av Landerholm, Henrik (m)

Fråga 1998/99:694 av Henrik Landerholm m till försvarsministern om framtida underhåll av vapenmaterial I går meddelade Bofors Carl Gustaf att man varslar 114 anställda vid anläggningen i Eskilstuna om uppsägning. Orsaken är att efterfrågan på eldhandvapen nedgått så kraftigt att verksamheten inte längre bedöms gå att

Inlämnad: 1999-06-02 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:737 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:737 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om kostnadsjämförelser mellan militära förband den 14 juni Om några månader skall ett underlag för ett nytt försvarsbeslut presenteras. Högkvarteret jobbar med bl.a. ekonomiska underlag för beslutet. Bl.a. gäller det att ta fram uppgifter och ekonomiska

Inlämnad: 1999-06-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:760 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:760 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om ny räddningstjänstlag den 22 juni Det har ganska länge talats om en översyn av den nuvarande räddningstjänstlagen. Mig veterligen har inte så mycket mer hänt än att det talats om en ny lag. Några direktiv till en utredning lär inte finnas. Det talas dock

Inlämnad: 1999-06-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:872 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:872 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om värnpliktigas skador den 26 augusti Antalet värnpliktiga, som skadar sig under militärtjänstgöringen, ökade med 15 under 1998 enligt siffror som nu publicerats. Totalt skadades 3 794 värnpliktiga under sin tjänstgöring. Största ökningen redovisas bland

Inlämnad: 1999-08-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:867 av René, Inger (m)

Fråga 1998/99:867 av Inger René m till försvarsministern om räddningsinsatser i Västsverige den 23 augusti Den kraftiga branden ombord på Prinsesse Ragnhild kunde ha blivit en katastrof över tusen passagerare fick gå i livbåtar och flottar men kompetenta räddningsinsatser och gynnsamma väderförhållanden förhindrade

Inlämnad: 1999-08-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:397 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:397 av Maud Ekendahl m till försvarsministern om Försvarsmaktens helikopterverksamhet den 24 februari I januari 1992 ändrades huvudmannaskapet för akuta luftburna sjuktransporter. Sedan dess gäller att sjukvårdshuvudmannen har ansvar för att teckna eventuella avtal angående sjuktransporter med helikoptrar.

Inlämnad: 1999-02-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:371 av Björkman, Lars (m)

Fråga 1998/99:371 av Lars Björkman m till näringsministern om säkerhetsrådgivare den 17 februari Regeringens krav om att företag som utför eller handhar transport av farligt gods skall ha en certifierad säkerhetsrådgivare, träder i kraft den 31 december 1999. Den berörda myndigheten, Räddningsverket, räknar med att

Inlämnad: 1999-02-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:368 av Nilsson, Martin (s)

Fråga 1998/99:368 av Martin Nilsson s till försvarsministern om minröjning den 17 februari För drygt två år sedan tog de nordiska försvarsministrarna initiativ till ett nordiskt samarbete för att öka minröjningsförmågan. Varje land utsåg minkoordinatorer och Sverige tog på sig rollen att leda arbetet. Arbetet har dock

Inlämnad: 1999-02-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering