Dokument & lagar (30 träffar)

Interpellation 2001/02:347 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 april Interpellation 2001/02:347 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om beredskapen vid oljekatastrofer i Östersjön Enligt proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap anser regeringen att beredskapen är godtagbar mot olyckor vid transport av farligt gods och

Inlämnad: 2002-04-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:344 av Karlsson, Ola (m)

den 2 april Interpellation 2001/02:344 av Ola Karlsson m till försvarsminister Björn von Sydow om avveckling av försvarsmatriel Försvaret står mitt i en stor omställning som bl.a. innebär en kraftig minskning av antalet förband och soldater. Med färre förband behövs mindre materiel varför stora mängder nu ska försäljas

Inlämnad: 2002-04-02 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:255 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 februari Interpellation 2001/02:255 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om Muskövarvet Muskövarvets framtid är under utredning. I debatten förekommer det enligt uppgift ett förslag om att flytta hela eller delar av den militära verksamheten vid Berga till Muskö. Eftersom ett

Inlämnad: 2002-02-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:247 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Interpellation 2001/02:247 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om SWEDEC i Eksjö SWEDEC i Eksjö inrättades den 1 juli 1997. Till skillnad från många andra områden inom försvaret har SWEDEC fått utöka sin verksamhet och anställa mer personal. Detta visar att Försvarsmakten prioriterar

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:246 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 5 februari Interpellation 2001/02:246 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om ominriktning av försvaret Då vi moderatpolitiker i debatten kallat försvarets omvandling/reformering för exempelvis en okontrollerad förstörelseprocess så har detta självklart, av våra politiska motståndare, viftats

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:211 av Landerholm, Henrik (m)

den 28 januari Interpellation 2001/02:211 av Henrik Landerholm m till försvarsminister Björn von Sydow om tillämpningen av anslagsförordningen I proposition 1998/99:1 skriver regeringen under 1998 pågått en beredning av konsekvenserna av övergången till full tillämpning av anslagsförordningen. Regeringen en samlad

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: tillämpningen av anslagsförordningen

Interpellation 2001/02:176 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 januari Interpellation 2001/02:176 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Ekeskolan Ekeskolan finns inte längre, ens till namnet. Numera heter det Resurscenter Syn, Örebro. Den 1 juli 2001 antogs de sista eleverna till specialskolan Ekeskolan. Hädanefter kommer behövande blinda och synskadade

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:173 av Tolgfors, Sten (m)

den 16 januari Interpellation 2001/02:173 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning För många barn var jullovet en andhämtningspaus från utsatthet och mobbning. Stressade och oroliga går tusentals barn till skolan med vetskapen om att händer inget i dag,

Inlämnad: 2002-01-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:129 av Eriksson, Ingvar (m)

den 5 december Interpellation 2001/02:129 av Ingvar Eriksson m till försvarsminister Björn von Sydow om Krigsflygskolans placering När riksdagen beslutade om att lägga ned Europas modernaste flygflottilj F 10 i Ängelholm, gjordes fortfarande stora investeringar där, för att säkerställa flygvapnets ombeväpning till

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:128 av Green, Monica (s)

den 5 december Interpellation 2001/02:128 av Monica Green s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kamratstöd i skolan Barn ska uppleva att det både är roligt och lärande att gå i skolan, men så är det inte för alla. Många känner ångest och har ont i magen när de ska gå till skolan. Dagligen utsätts hundratusentals

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:65 av Bill, Per (m)

den 9 november Interpellation 2001/02:65 av Per Bill m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om betygskriterier vid de nationella proven Den senaste tiden har turerna kring betygskriterierna vid de nationella proven varit många och förvirrande. Det hela började med att Skolverket i juni meddelade att de inte längre tänkte

Inlämnad: 2001-11-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:454 av Lilliehöök, Anna (m)

den 27 april Interpellation 2000/01:454 av Anna Lilliehöök m till försvarsminister Björn von Sydow om skador och risker vid värnpliktstjänstgöring Att göra värnplikten innebär risk. Statistiken visar att under värnpliktstjänstgöring är skador än mer vanliga än i de farligaste yrken. Försvarets arbete med säkerhet,

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:429 av Fransson, Sonja (s)

den 27 april Interpellation 2000/01:429 av Sonja Fransson s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasieungdomar med funktionshinder Ett viktigt mål för skolpolitiken är att alla barn och ungdomar ska erbjudas en likvärdig utbildning. Elever med funktionshinder bör ha samma möjligheter som andra elever till en god

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:419 av Lindström, Olle (m)

den 26 april Interpellation 2000/01:419 av Olle Lindström m till försvarsminister Björn von Sydow om förtroendet för utbildningen i försvaret Det är nu uppenbart att försvarsbeslutet från våren 2000 inte ryms inom den i förväg beslutade anslagsramen. På samma sätt som efter 1996 års försvarsbeslut har nya svarta hål

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:336 av Landerholm, Henrik (m)

den 26 mars Interpellation 2000/01:336 av Henrik Landerholm m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om fristående skolor Sverige har det senaste decenniet sett en utveckling av det svenska skolväsendet från en kommunal monopolmarknad till dagens blomstrande utbud av olika alternativ. Fler friskolor är en utveckling som

Inlämnad: 2001-03-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:305 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 8 mars Interpellation 2000/01:305 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärnets rekrytering Först talades det om 125 000 personer inom hemvärnet. Sedan 90 000, nu 69 000, en siffra som anges som regeringens mål i den årsredovisning som försvaret nyligen presenterat för oss i försvarsutskottet.

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: hemvärnets rekrytering

Interpellation 2000/01:297 av Hjertén, Lars (m)

den 5 mars Interpellation 2000/01:297 av Lars Hjertén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om ATTAC-rörelsen På ATTAC-rörelsens hemsida på Internet finns ett erbjudande om att gå en kurs inom ramen för Kunskapslyftet. Kursbeteckningen är KRAFT och syftet är att formera något som kallas för AttacTeaternKursen innefattar

Inlämnad: 2001-03-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:290 av Järrel, Henrik S (m)

den 28 februari Interpellation 2000/01:290 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Björn von Sydow om försvarsmaterielaffärer med andra länder Sedan jag i maj 1997 interpellerade dåvarande näringsministern i rubricerade ärende synes dessvärre inte mycket ha hänt i själva sakfrågan trots hans då tämligen ambitiösa

Inlämnad: 2001-02-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: försvarsmaterielaffärer med andra länder

Interpellation 2000/01:276 av Tolgfors, Sten (m)

den 20 februari Interpellation 2000/01:276 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolplikten Sverige lägger störst andel av BNP i världen på skolan. Likväl blir inte resultaten tillräckligt goda. Enligt Skolverket har 34 av barnen i grundskolan svårigheter med att skriva och läsa. En viss mängd

Inlämnad: 2001-02-21 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:236 av Hjertén, Lars (m)

den 2 februari Interpellation 2000/01:236 av Lars Hjertén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om förslag till nytt kärnämne i gymnasieskolan Gymnasieskolans utbildning är föremål för ständig diskussion. Det gäller i första hand den stora grupp som misslyckas med att nå de uppsatta målen, främst genom att de inte

Inlämnad: 2001-02-02 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Paginering