Dokument & lagar (111 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1687 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 13 september Fråga 2000/01:1687 av Jan-Evert Rådhström m till försvarsminister Björn von Sydow om försvarscentrum i Karlstad Regeringen har i propositionen 2000/01:113 tagit upp ett antal frågor bl.a. militärens ledningsorganisations utformning och uppgifter, OPIL:s lokalisering, inriktning och utformning av försvarsmaktens

Inlämnad: 2001-09-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1683 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 12 september Fråga 2000/01:1683 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärnets övningsmöjligheter Hemvärnet har ålagts stora besparingskrav. Nu kommer rapporter från ansvariga inom hemvärnet att högkvarteret tydligen kommit med besked att det är förbjudet att använda lokala skjutbanor.

Inlämnad: 2001-09-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1682 av Beiming, Cinnika (s)

den 12 september Fråga 2000/01:1682 av Cinnika Beiming s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om elevdemokrati och sfi-studerande Elevernas inflytande över den egna skolan samt möjlighet att delta i själva utformningen av utbildningen börjar bli en självklarhet i det svenska samhället. Detta gäller även vuxna elever

Inlämnad: 2001-09-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1679 av Cederfelt, Margareta (m)

den 11 september Fråga 2000/01:1679 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skollitteratur till skoleleverna Flera skolor i Sverige använder sig av skolböcker för grundskoleelever som innehåller reklam för olika produkter, bl.a. godis och chips. I gengäld är skolböckerna gratis för skolorna.

Inlämnad: 2001-09-11 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1639 av Olsson, Kent (m)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1639 av Kent Olsson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott i skolan Jag har tidigare frågat statsrådet om antalet idrottstimmar i skolan, mot bakgrund av rapporter om en ökande andel överviktiga bland Sveriges unga. Statsrådet hänvisade då till det s.k. Bunkefloprojektet som ett

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1624 av Tolgfors, Sten (m)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1624 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans kunskap om åtgärdsprogram mot mobbning Genom ett forskningsbaserat åtgärdsprogram kan den sociala miljön i skolan omstruktureras och mobbningen minskas med hälften. Det innebär att 75 000 barn både offer och förövare

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1623 av Tolgfors, Sten (m)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1623 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärdsprogram mot mobbning Det är politikens ansvar att se till att skolan klarar att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Det är oacceptabelt att staten via skolplikten beordrar barn och ungdomar att vistas i en miljö

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1619 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1619 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktiga Jag har just fått en information från Civilpliktrådet om den sommarturné som rådet genomfört. Man påpekar att grunden för pliktutbildning är att känna till vad man ska lära sig och hur kunskapen ska användas.

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1597 av Fransson, Sonja (s)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1597 av Sonja Fransson s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om funktionshindrades möjligheter att antas till riksgymnasiet I en interpellationsdebatt i riksdagen den 29 maj i år, frågade jag statsrådet om hon var beredd att verka för en förändring av de nuvarande skärpta reglerna vad gäller

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1594 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1594 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärdsprogram mot mobbning Tiotusentals barn mår dåligt av oro för mobbning inför skolstarten. Tusentals lider i onödan, eftersom det går att förebygga och hindra mobbning. Genom ett forskningsbaserat åtgärdsprogram kan den

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1552 av Bjurling, Laila (s)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1552 av Laila Bjurling s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om morgontrötta elevers rätt till utbildning Förstör vi våra ungdomars möjligheter till bra utbildning genom gamla föreställningar om när skolan ska börja på morgonen Vid ett besök hos ungdomar som går det individuella programmet

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1550 av Högström, Tomas (m)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1550 av Tomas Högström m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om utveckling av undervisning Den 26 juli 2001 meddelade regeringen att den beslutat avsätta 9,2 miljoner till utvecklingen av undervisning om 1900-talets historia. I den information som gått ut kring detta nämns att elever har

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1535 av Hagen, Catharina (m)

den 27 juli Fråga 2000/01:1535 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om pensionskostnader i kommunala skolor Skolministern bekräftar i ett frågesvar den 8 juni att pensionskostnaderna ska ingå i det bidrag som friskolorna får från kommunerna. Detsamma sägs också ska gälla för extra anslag. För många

Inlämnad: 2001-07-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1534 av Hagen, Catharina (m)

den 27 juli Fråga 2000/01:1534 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rekrytering till gymnasieskolor Det har förekommit förslag i riktningen att ta bort riksrekryteringen för de fristående gymnasieskolorna. En inskränkning av de fristående skolornas upptagningsområde skulle få störst konsekvenser

Inlämnad: 2001-07-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1533 av Hagen, Catharina (m)

den 27 juli Fråga 2000/01:1533 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasiebidrag till friskolor I ett frågesvar den 8 juni anger skolministern att friskolornas s.k. schablonbelopp inte påverkas av att statistikuppgifterna kan variera kraftigt i extremfall eftersom man använder medianvärden.

Inlämnad: 2001-07-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1489 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 3 juli Fråga 2000/01:1489 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärder för mobbningsfri skolskjuts Tyvärr händer det alltför ofta att barn blir trakasserade av andra barn när de tar skolbussen till skolan. Inte sällan fortsätter dessa problem trots att rektor talar med berörda elever och

Inlämnad: 2001-07-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1452 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 20 juni Fråga 2000/01:1452 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om deltidsbrandmän i glesbygd På många håll i landet är det stora rekryteringsproblem då det gäller att få folk till de s.k. deltidsbrandkårerna. Detta eftersom många företag försvinner, vidare har kvarvarande företag en så låg

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1400 av Lindström, Olle (m)

den 14 juni Fråga 2000/01:1400 av Olle Lindström m till försvarsminister Björn von Sydow om Arméns musikkår i Norrland Underskotten i Försvarsmakten har inneburit stora neddragningar på all verksamhet. Förutom allvarliga konsekvenser för förbandsproduktionen drabbas också andra betydelsefulla sidoverksamheter. En sådan

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1370 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 juni Fråga 2000/01:1370 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om sotningsmonopolet Frågan om att slopa sotningsmonopolet har utretts flera gånger. Nyligen kom ännu en utredning fram till att det finns klara fördelar med att det kommunala sotningsmonopolet avskaffas. Ansvaret

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1342 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 6 juni Fråga 2000/01:1342 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om Älvdalens skjutfält Åter tycks vakttjänsten vid Älvdalens skjutfält vara hotad. Det talas så vackert, det skrivs så mycket positivt om Europas största och bästa skjutfält, men högkvarteret verkar ha en inställning att skjutfältet

Inlämnad: 2001-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)