Dokument & lagar (19 träffar)

Interpellation 2000/01:454 av Lilliehöök, Anna (m)

den 27 april Interpellation 2000/01:454 av Anna Lilliehöök m till försvarsminister Björn von Sydow om skador och risker vid värnpliktstjänstgöring Att göra värnplikten innebär risk. Statistiken visar att under värnpliktstjänstgöring är skador än mer vanliga än i de farligaste yrken. Försvarets arbete med säkerhet,

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:451 av Jonsson, Göte (m)

den 27 april Interpellation 2000/01:451 av Göte Jonsson m till miljöminister Kjell Larsson om klimatfrågan och skogssänkor Skogen är vår värdefullaste naturtillgång, den är viktig som råvara när det gäller träprodukter och likaså när det gäller energiframställning. I skogen finns också stora miljövärden utifrån varierande

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: klimatfrågan och skogssänkor

Interpellation 2000/01:419 av Lindström, Olle (m)

den 26 april Interpellation 2000/01:419 av Olle Lindström m till försvarsminister Björn von Sydow om förtroendet för utbildningen i försvaret Det är nu uppenbart att försvarsbeslutet från våren 2000 inte ryms inom den i förväg beslutade anslagsramen. På samma sätt som efter 1996 års försvarsbeslut har nya svarta hål

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:395 av Berglund, Rune (s)

den 20 april Interpellation 2000/01:395 av Rune Berglund s till miljöminister Kjell Larsson om deponering av avfall lokalt I EU-direktiv Rådets direktiv 1999/31/EG 26 april 1999 om deponering av avfall har man skrivit in att nationella undantag i detta s.k. deponeringsdirektiv kan göras. Som exempel på undantagen nämner

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:371 av Berglund, Rune (s)

den 6 april Interpellation 2000/01:371 av Rune Berglund s till miljöminister Kjell Larsson om deponering av avfall lokalt I EU-direktiv Rådets direktiv 1999/31/EG 26 april 1999 om deponering av avfall har man skrivit in att nationella undantag i detta s.k. deponeringsdirektiv kan göras. Som exempel på undantagen nämner

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:345 av Stenberg, Hans (s)

den 29 mars Interpellation 2000/01:345 av Hans Stenberg s till miljöminister Kjell Larsson om bunkerolja miljöklass 1 Utsläppen av dieselavgaser från sjöfarten är ett stort miljöproblem. De allra flesta fartyg saknar katalysator för avgasrening och använder bunkerolja av mycket dålig kvalitet ur miljösynpunkt. Vissa svenska

Inlämnad: 2001-03-29 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: bunkerolja miljöklass 1

Interpellation 2000/01:305 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 8 mars Interpellation 2000/01:305 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärnets rekrytering Först talades det om 125 000 personer inom hemvärnet. Sedan 90 000, nu 69 000, en siffra som anges som regeringens mål i den årsredovisning som försvaret nyligen presenterat för oss i försvarsutskottet.

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: hemvärnets rekrytering

Interpellation 2000/01:290 av Järrel, Henrik S (m)

den 28 februari Interpellation 2000/01:290 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Björn von Sydow om försvarsmaterielaffärer med andra länder Sedan jag i maj 1997 interpellerade dåvarande näringsministern i rubricerade ärende synes dessvärre inte mycket ha hänt i själva sakfrågan trots hans då tämligen ambitiösa

Inlämnad: 2001-02-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: försvarsmaterielaffärer med andra länder

Interpellation 2000/01:217 av Nisser, Per-Samuel (m)

den 19 januari Interpellation 2000/01:217 av Per-Samuel Nisser m till miljöminister Kjell Larsson om avfallsförbränning Med deponiskatt och hårdare krav på deponier planerar nu många kommuner att bygga nya förbränningsanläggningar för avfall. Att ta till vara den energi som finns i avfallet är i dag den vanligaste

Inlämnad: 2001-01-19 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:202 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 22 december Interpellation 2000/01:202 av Ewa Thalén Finné m till miljöminister Kjell Larsson om översyn av miljöbalken Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999, med, som jag tror, en mycket god intention, nämligen att skapa översiktlighet och tydlighet. Dock har redan några stora problem uppstått, som jag

Inlämnad: 2000-12-22 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:162 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 23 november Interpellation 2000/01:162 av Carina Adolfsson Elgestam s till miljöminister Kjell Larsson om strandskydd Att leva och bo i glesbygd gör många av oss riksdagsledamöter. Glesbygd finns inom hela vårt land och inte bara i vissa delar. De problem som utflyttningen från små orter aktualiserar gäller dels

Inlämnad: 2000-12-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:90 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 3 november Interpellation 2000/01:90 av Jan-Evert Rådhström m till miljöminister Kjell Larsson om tävlingsskyttegrenar Miljödepartementet håller, enligt uppgift, för närvarande på att ändra i förordningen 1998:944 om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Detta

Inlämnad: 2000-11-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:89 av Segelström, Inger (s)

den 2 november Interpellation 2000/01:89 av Inger Segelström s till näringsminister Björn Rosengren om offentlig upphandling Koldioxidutsläppen och dess negativa inverkan på växthuseffekten är klarlagt. Detta är ett av de största miljöhoten vi står inför. Enligt Kyotoprotokollet åtog sig EU att minska sina CO 2 utsläpp

Inlämnad: 2000-11-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:66 av Larsson, Hillevi (s)

den 23 oktober Interpellation 2000/01:66 av Hillevi Larsson s till miljöminister Kjell Larsson om oljeutsläppen i Östersjön Den senaste tidens oljeutsläpp som drabbat svenska kuster väcker igen frågan varför detta inträffar gång på gång utan att någon tycks kunna förhindra det. Som det är i dag är det nästan riskfritt

Inlämnad: 2000-10-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:58 av Lindblad, Göran (m)

den 23 oktober Interpellation 2000/01:58 av Göran Lindblad m till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhetspolitiken Framtidsgeneralerna Johan Kihl och Göran Gunnarsson har uttalat sig om Baltikum ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv i syfte att främja sina karriärer. De har framfört att baltiska stater i Nato

Inlämnad: 2000-10-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:57 av Eriksson, Ingvar (m)

den 23 oktober Interpellation 2000/01:57 av Ingvar Eriksson m till försvarsminister Björn von Sydow om försvarsekonomin Det har kommit till min kännedom att det råder stor osäkerhet i de ekonomiska underlag som inkommit till högkvarteret, baserade på de uppdragsförslag som föreligger. Trots att ramen för förbandsverksamheten

Inlämnad: 2000-10-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:47 av Nisser, Per-Samuel (m)

den 19 oktober Interpellation 2000/01:47 av Per-Samuel Nisser m till miljöminister Kjell Larsson om miljöbalken och miljösanktionsavgifter Det har visat sig att miljöbalken och dess tolkningar i flera fall fått konsekvenser som drabbar enskilda småföretagare. Det finns exempel på effekter som man inte har beaktat när

Inlämnad: 2000-10-19 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:28 av Ekendahl, Maud (m)

den 9 oktober Interpellation 2000/01:28 av Maud Ekendahl m till försvarsminister Björn von Sydow om överblivet försvarsmaterial Stora förändringar sker inom Försvarsmakten. Detta innebär att materiel och annan utrustning läggs i malpåse eller i värsta fall skrotas. Enligt uppgift lär marinen ha ca 200 stridsbåtar av

Inlämnad: 2000-10-09 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:11 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 21 september Interpellation 2000/01:11 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om skjutfältet i Älvdalen I den utvärdering som gjorts av Älvdalens skjutfält, daterad den 17 maj 2000 av generalmajoren Paul Degerlund, sägs att Älvdalens skjutfält har en god potential att utgöra ett av dessa fält

Inlämnad: 2000-09-21 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)