Dokument & lagar (94 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1294 av Kristina Axén Olin (M)

Fråga 2019/20:1294 Läxhjälp under coronapandemin av Kristina Axén Olin M till Utbildningsminister Anna Ekström S I praktiskt taget hela skolväsendet görs nu stora insatser för att mildra effekterna av den pågående coronapandemin. På kort tid har hela gymnasieskolan övergått till fjärr- och distansundervisning och i många

Inlämnad: 2020-05-05 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1294 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1291 av Kristina Axén Olin (M)

Fråga 2019/20:1291 Kvaliteten i sfi-undervisningen under coronapandemin av Kristina Axén Olin M till Utbildningsminister Anna Ekström S Sedan ett par veckor tillbaka bedrivs all undervisning från gymnasieskolan och uppåt på distans. Detta gäller även undervisningen i svenska för invandrare, sfi. På många håll, och för

Inlämnad: 2020-05-05 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1291 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1240 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1240 Statliga aktörer och hyresreduktioner av Lars Hjälmered M till Statsrådet Per Bolund MP Ett av de största finansiella problemen för företagen under coronakrisen, utöver lönekostnaderna, är hyreskostnaderna. Staten har utlovat stöd för hyresreduktion, och rimligen bör statliga bolag vara föredömen och

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1240 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1231 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2019/20:1231 Rättvisa betyg av Lotta Olsson M till Utbildningsminister Anna Ekström S Under coronapandemin har våra gymnasier beordrats att bedriva undervisning på distans. Detta innebär för avgångseleverna att de inte på samma sätt som tidigare träffar sina lärare. Detta kan innebära att det samtidigt blir svårt

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1231 av Lotta Olsson (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1184 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1184 Staten som god fastighetsägare under coronakrisen av Johan Hultberg M till Statsrådet Per Bolund MP Den pågående coronakrisen får oerhörda ekonomiska konsekvenser. Vi ser nya dystra rekord vad gäller varsel och konkurser. Bara i undertecknads hemlän, Västra Götaland, varslades under mars månad 7 000

Inlämnad: 2020-04-14 Svarsdatum: 2020-04-22 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1184 av Johan Hultberg (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1171 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1171 Förenklade remitteringar av Hans Wallmark M till Statsrådet Per Bolund MP I en radiointervju understryker biståndsminister Peter Eriksson hur viktiga remitteringar är för fattiga länder. I ett nyhetsinslag i P1:s Ekot konstateras att dessa pengar är flera gånger större än biståndetDessutom sägs att

Inlämnad: 2020-04-08 Svarsdatum: 2020-04-22 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1171 av Hans Wallmark (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1138 av Marta Obminska (M)

Fråga 2019/20:1138 Statliga bolaget Jernhusens ansvar med anledning av covid-19 av Marta Obminska M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Inom loppet av några få månader har coronaviruset och covid-19 med deras följder resulterat i att ekonomin faller kraftigt och att världen på många sätt inte är sig lik. Statens fokus

Inlämnad: 2020-04-02 Svarsdatum: 2020-04-15 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1138 av Marta Obminska (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1127 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1127 Slopad närvaroplikt för syskon till svårt sjuka barn av Johan Hultberg M till Utbildningsminister Anna Ekström S De flesta som smittas av det nya coronaviruset kommer inte att bli särskilt sjuka. Vissa kommer kanske inte ens märka att de smittats. Men för personer i riskgrupperna kan det vara mycket

Inlämnad: 2020-03-30 Svarsdatum: 2020-04-08 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1127 av Johan Hultberg (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1079 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1079 Föreskriftsrätt till Boverket av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Per Bolund MP Boverket har tagit fram rapporten 2016:30 med namnet Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal och med underrubriken Uppdrag att ta fram förslag till författningsreglering avseende vissa

Inlämnad: 2020-03-11 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1079 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 108 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1032 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1032 Handläggningstider hos Lantmäteriet av Lars Beckman M till Statsrådet Per Bolund MP Uppskattningar finns som säger att statens och kommunernas bruttokostnader för samhällsbyggnadsprocessen uppgår årligen till 810 miljarder kronor. Handläggning av detaljplaner, bygglov och fastighetsbildning finansieras

Inlämnad: 2020-03-02 Svarsdatum: 2020-03-11 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1032 av Lars Beckman (M) (pdf, 129 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1012 av Jamal El-Haj (S)

Fråga 2019/20:1012 Skydd av barn och skolpersonal mot islamofobi av Jamal El-Haj S till Utbildningsminister Anna Ekström S I flera kommuner vill olika politiker berätta för väljarna att man ogillar muslimer eftersom man tror att detta ska ge fler röster. Inte minst moderater och kristdemokrater tävlar med Sverigedemokraterna

Inlämnad: 2020-02-25 Svarsdatum: 2020-03-04 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1012 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2019/20:350 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2019/20:350 Statens roll i att lösa bostadsbristen av Lars Beckman M till Statsrådet Per Bolund MP I en uppmärksammad intervju med bostadsministern ges det uttryck för att det införda amorteringskravet inte skulle utgöra något hinder för bostadsbyggande. I samma artikel säger bostadsministern även att bostadsbyggande

Inlämnad: 2020-02-19 Svarsdatum: 2020-03-03 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2019/20:350 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statens roll i att lösa bostadsbristen

Skriftlig fråga 2019/20:998 av Kristina Axén Olin (M)

Fråga 2019/20:998 Invandrarelevers skolsegregation av Kristina Axén Olin M till Utbildningsminister Anna Ekström S Jag vill ställa följande fråga till utbildningsminister Anna Ekström: Ökar eller minskar invandrarelevers skolsegregation, och vilka åtgärder vidtar ministern med anledning av resultatet

Inlämnad: 2020-02-20 Svarsdatum: 2020-03-04 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:998 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:935 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Fråga 2019/20:935 Den sekundära bostadsmarknaden av Cecilie Tenfjord Toftby M till Statsrådet Per Bolund MP Boverket har tillsammans med Socialstyrelsen regeringens uppdrag att kartlägga den sekundära bostadsmarknaden hemlösheten i Sverige. En kartläggning ska göras vart tredje år och den senaste kartläggningen från Boverket

Inlämnad: 2020-02-10 Svarsdatum: 2020-02-19 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:935 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:929 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:929 Skolans värdegrund och barns utsatthet av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Utbildningsminister Anna Ekström S På skolverkets hemsida står följande att läsa om skolans värdegrund: Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner

Inlämnad: 2020-02-10 Svarsdatum: 2020-02-19 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:929 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:926 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:926 Kombination av gymnasieutbildning och elitsatsning på idrott av Lars Püss M till Utbildningsminister Anna Ekström S I skrivande stund sitter många niondeklassare och funderar på sitt gymnasieval. En del av dessa funderar på att försöka kombinera sina idrottsliga talanger med att också skaffa sig en gymnasieutbildning.

Inlämnad: 2020-02-07 Svarsdatum: 2020-02-19 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:926 av Lars Püss (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:892 av Kalle Olsson (S)

Fråga 2019/20:892 Hjärt-lungräddning i skolan av Kalle Olsson S till Utbildningsminister Anna Ekström S Hjärt-lungräddning HLR är en livsviktig kunskap. Varje år räddas många människor som drabbats av plötsligt hjärtstopp tack vare personer i omgivningen som är förtrogna med HLR och defibrillering. Bäst är naturligtvis

Inlämnad: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:892 av Kalle Olsson (S) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:872 av Jasenko Omanovic (S)

Fråga 2019/20:872 Behov av fler lokförarutbildningar av Jasenko Omanovic S till Utbildningsminister Anna Ekström S Sverige har under de senaste åren haft en fantastisk sysselsättningsutveckling. Även om det är goda nyheter medför förändringen också en del utmaningar. Bland annat blir bristyrkena bara fler och fler. Ett

Inlämnad: 2020-02-03 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:872 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:870 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:870 Handläggningstider för fastighetsbildning av Lars Beckman M till Statsrådet Per Bolund MP Lantmäteriet fick i regleringsbrevet 2003 tillsammans med Boverket i uppdrag att digitalisera delar av samhällsbyggnadsprocessen, och 2017 gav regeringen dessa myndigheter i uppdrag att driva en omfattande kompetenssatsning

Inlämnad: 2020-02-03 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:870 av Lars Beckman (M) (pdf, 101 kB)

Interpellation 2019/20:287 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2019/20:287 Översyn av riksintressen av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Per Bolund MP Nyligen aviserade bostadsministern att regeringen vill se över antalet riksintressen för att förenkla för bostadsbyggandet. Min fråga till statsrådet Per Bolund är mot bakgrund av detta: Vilka riksintressen ser statsrådet som lämpliga att avskaffa

Inlämnad: 2020-01-29 Svarsdatum: 2020-02-11 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2019/20:287 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av riksintressen