Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:521 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:521 av Sten Tolgfors m till statsrådet Pierre Schori om flyktingsituationen i Kosovo den 7 april På Blacefältet nära gränsen mellan Jugoslavien och Makedonien trängs tiotusentals och åter tiotusentals flyktingar i väntan på skydd och humanitär hjälp. Många har väntat i dagar under fruktansvärda förhållanden.

Inlämnad: 1999-04-07 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:499 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:499 av Sten Tolgfors m till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för adopterade den 25 mars För exakt ett år sedan, den 25 mars 1998, gav riksdagen regeringen i uppdrag att se över reglerna för uppehållstillstånd för vuxenadopterade. Bakgrunden var att en adopterad flicka, som levt med en svensk

Inlämnad: 1999-03-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:458 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:458 av Carina Hägg s till försvarsministern om kompetensuppbyggnad kring vård och omsorg för minornas offer den 17 mars Sverige har hårt engagerat sig för ett totalförbud av trampminor. Minor väljer inte sina offer utan fortsätter att döda och lemlästa årtionden efter det att krigen har avslutats. Militärer

Inlämnad: 1999-03-17 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:404 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:404 av Bertil Persson m till statsrådet Pierre Schori om biståndet till Eritrea och Etiopien den 25 februari Nästan en miljon kronor om dagen utgår i bistånd till de båda krigförande länderna. Slagfältet längs den 100 mil långa gränsen har krävt nära tiotusen soldaters liv på mindre än två veckor. Fortsatt

Inlämnad: 1999-02-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:343 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:343 av Bertil Persson m till statsrådet Pierre Schori om biståndet till Zimbabwe den 10 februari Övergreppen mot den fria pressen i Zimbabwe blir allt allvarligare. Den 8 februari greps ytterligare fyra journalister, alla från Zimbabwe Mirror. President Mugabes sätt att med the Law and Order Maintenance

Inlämnad: 1999-02-10 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:217 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:217 av Carina Hägg s till statsrådet Pierre Schori om amning och hivsmitta den 21 december Sidas förslag till strategi för hiv/aids i internationellt utvecklingsarbete överlämnas till UD i december 1998. Färska studier visar att 33 miljoner, varav 1,2 miljoner barn, är smittade och alltfler barn smittas.

Inlämnad: 1998-12-21 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:182 av Ekholm, Berndt (s)

Fråga 1998/99:182 av Berndt Ekholm s till statsrådet Pierre Schori om biståndet den 11 december Bistånd är ett komplement till andra insatser, t.ex. handel, för att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Därmed är syftet, att bistånd skall göra tjänst under en övergångstid, tills det aktuella mottagarlandet kan stå på

Inlämnad: 1998-12-11 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:138 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:138 av Maud Ekendahl m till statsrådet Pierre Schori om hiv/aids den 2 december De senaste veckorna har hivepidemin som ett stort globalt problem uppmärksammats. Den 18 november 1998 genomfördes t.ex. ett seminarium om hiv/aids i riksdagshuset. Vid detta seminarium konstaterades bl.a. att 95 av världens

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:49 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:49 av Sten Tolgfors m till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för vuxenadopterade den 6 november Den 25 mars i år debatterade riksdagen reglerna för uppehållstillstånd för vuxenadopterade. Det förelåg full enighet i riksdagen om att de nuvarande reglerna har humanitära brister. Först avgör

Inlämnad: 1998-11-06 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:11 av Fredrik Graf, Carl (m)

Fråga 1998/99:11 av Carl Fredrik Graf m till justitieministern om utvisning av utländska medborgare den 13 oktober I ett uppmärksammat fall från Halmstad dömdes flera vietnamesiska medborgare till långa fängelsestraff för grova våldsbrott. Dessutom dömdes de i högre instans till utvisning efter avtjänat fängelsestraff.

Inlämnad: 1998-10-13 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)