Dokument & lagar (22 träffar)

Interpellation 1999/2000:382 av Hansson, Roy (m)

den 26 april Interpellation 1999/2000:382 av Roy Hansson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skriftlig information i skolan Alla föräldrar har en självklar rätt att få veta hur det får för deras barn i skolan, såväl socialt som kunskapsmässigt. Når barnet uppsatta mål Går det att utveckla inlärningen mer Att denna

Inlämnad: 2000-04-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:301 av Lindblad, Göran (m)

den 17 mars Interpellation 1999/2000:301 av Göran Lindblad m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om donationer av läromedel till skolan Undervisningen i skolorna bedrivs i dag ofta med undermåligt undervisningsmaterial. I denna situation kan det i förstone verka positivt när andra intressenter bidrar med t.ex. böcker.

Inlämnad: 2000-03-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:263 av Högström, Tomas (m)

den 24 februari Interpellation 1999/2000:263 av Tomas Högström m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om betyg Skolverkets senaste rapport om situationen i grundskolan visar ett alarmerande besked om tillståndet i skolan. Nästan en av fyra elever lämnar enligt Skolverket undervisningen i grundskolan utan att ha uppnått

Inlämnad: 2000-02-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:233 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 10 februari Interpellation 1999/2000:233 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om elevers kunskapsnivå i grundskolan Varje år kommer Skolverkets rapport om situationen i grundskolan, där man tittar på elevernas grundläggande kunskaper. År efter år ser vi hur resultatet blir sämre. Detta är mycket

Inlämnad: 2000-02-14 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:225 av Jonsson, Göte (m)

den 9 februari Interpellation 1999/2000:225 av Göte Jonsson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om fristående skolor De fristående skolorna har kommit för att stanna och dessa skolor har stor betydelse för många barn och ungdomar. I Jönköpings kommun har Ultra Utbildning AB och Baggium AB ansökt om att få starta

Inlämnad: 2000-02-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:204 av Högström, Tomas (m)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:204 av Tomas Högström m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skriftliga omdömen Utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och betyg är viktiga redskap i arbetet att redovisa elevernas resultat. Det är också ett sätt för både föräldrar och elever att ta del av skolans resultat.

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:206 av René, Inger (m)

den 28 januari Interpellation 1999/2000:206 av Inger René m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kunskap om folkmord En av de väsentliga effekter som veckans manifestation av Förintelsen förhoppningsvis kommer att ge upphov till är en större förståelse för att mer omfattande historiekunskaper är nödvändiga för att

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:143 av Lindblad, Göran (m)

den 13 december Interpellation 1999/2000:143 av Göran Lindblad m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor med särskild religiös eller språklig inriktning Under senare år har skolans kris blivit alltmer uppenbar. Skolorna visar på många brister vilket ytterst drabbar eleverna. Skolsituationen runt om i landet

Inlämnad: 1999-12-13 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:128 av Hansson , Roy (m)

den 2 december Interpellation 1999/2000:128 av Roy Hansson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott och fysisk aktivitet i skolan Idrotten debatterades i riksdagen den 25 november 1999. I den debatten var alla som deltog eniga om idrottens betydelse och då inte minst idrotten för unga och i skolan. Statsrådet

Inlämnad: 1999-12-02 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:123 av Ask , Beatrice (m)

den 1 december Interpellation 1999/2000:123 av Beatrice Ask m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om ämnet religionskunskap i grundskolan Skolverket har tillställt regeringen förslag till reviderade kursplaner för grundskolan. De föreslagna ändringarna beräknas träda i kraft den 1 juli år 2000. Det är regeringen som

Inlämnad: 1999-11-30 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:99 av Tolgfors, Sten (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:99 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om mobbning i skolan Mobbning och våld i skolan är ett av de största hälsoproblemen för barn och ungdomar. 10 av alla skolbarn, motsvarande 100 000 elever, beräknas mer eller mindre löpande vara utsatta för mobbning.

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:97 av Sjölund, Anders (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:97 av Anders Sjölund m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolmiljön Skolverket har i en nyutkommen rapport granskat den svenska grundskolan. En av slutsatserna i rapporten är att många elever trivs inte i skolan. Trots att alla elever har rätt till en trygg miljö, finns

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:96 av Elmsäter-Svärd , Catharina (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:96 av Catharina Elmsäter-Svärd m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolverksamhet och barnomsorg Regeringen markerade i budgetpropositionen att maxtaxa inom barnomsorgen ska börja införas med start år 2001. För detta ändamål avsätts 1,7 miljarder kronor 2001 respektive

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:95 av Högström, Tomas (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:95 av Tomas Högström m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolelevers läskunskaper Det är hög tid att sätta elevernas och lärarnas kunskaper i svenska språket i fokus. Skolverkets senaste rapport Läget i grundskolan 1999 ger en dyster bild av grundskolans förmåga att lära

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:94 av Högström, Tomas (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:94 av Tomas Högström m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om funktionshindrade elevers rätt att välja skola Valmöjligheten för barn med funktionshinder är i dag mycket begränsad. Många barn hindras att välja skola till följd av bristande information, alltför få alternativ och

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:90 av Bill, Per (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:90 av Per Bill m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om elevers utanförskap Sverige ser i dag inte ut som det gjorde för 30 år sedan. Det svenska samhället präglades tidigare av homogenitet. Sverige hade en homogen kultur och ett gemensamt språk. I dag hörs många språk på våra

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:89 av Bill, Per (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:89 av Per Bill m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om utvärdering av skolan Riksdagens revisorer har i sin rapport Skolverket och skolans utveckling 1998/99:RR8 granskat grundskolans utveckling och Skolverkets verksamhet. Deras rapport ger anledning till en rad åtgärder från

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:87 av Hjertén, Lars (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:87 av Lars Hjertén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om krav på fristående skolor Regeringen beslutade den 7 oktober 1999 att ge Kommittén för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor U1997:10 i uppdrag att utreda ekonomiska och andra konsekvenser av det

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:98 av Sjölund, Anders (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:98 av Anders Sjölund m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kunskapsnivån i skolan Det är hög tid att sätta grundskolan i fokus. Vi tar rapporterna som Skolverket, Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer lämnat på allvar och menar att regeringen genast måste ta itu med

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:59 av Ask, Beatrice (m)

den 3 november Interpellation 1999/2000:59 av Beatrice Ask m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om social kompetens som kärnämne i gymnasieskolan Det inre arbetsklimatet i skolan är avgörande för dess förmåga att erbjuda eleverna en stimulerande och utvecklande miljö för lärande. Om detta är förhoppningsvis alla som

Inlämnad: 1999-11-02 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Paginering