Dokument & lagar (165 träffar)

Interpellation 2014/15:731 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:731 Psykisk ohälsa och sjukskrivningar inom kontaktyrken av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Vi ser dessvärre en oroande ökning av psykisk ohälsa. Antalet sjukskrivningar ökar markant efter ett antal år med minskade sjukskrivningstal. Det är framför allt inom yrken

Inlämnad: 2015-07-07 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:731 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Psykisk ohälsa och sjukskrivningar inom kontaktyrken

Interpellation 2014/15:730 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:730 Minskningen av antalet anmälningar och prövningar av arbetsskador av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Enligt en rapport som LO-TCO Rättskydd AB har tagit fram har antalet arbetsskadeanmälningar och arbetsskadeprövningar minskat de senaste tio åren. Till viss

Inlämnad: 2015-07-07 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:730 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Minskningen av antalet anmälningar och prövningar av arbetsskador

Interpellation 2014/15:723 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:723 Sanningen om förtidspensioneringarna av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringens egna expertmyndigheter är kritiska mot att regeringen mörkar effekter på offentliga finanser och sysselsättning. Regeringens viktigaste vallöfte, att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020,

Inlämnad: 2015-06-22 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:723 av Niklas Wykman (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sanningen om förtidspensioneringarna

Interpellation 2014/15:711 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:711 Brister i sjukförsäkringens prövningstider av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Inspektionen för socialförsäkringar, ISF, konstaterar i rapporten Tidsgränser i sjukförsäkringen att Försäkringskassan i allt mindre utsträckning agerar utifrån rehabiliteringskedjans

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:711 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 82 kB)

Interpellation 2014/15:709 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2014/15:709 En osäker situation för de finansiella samordningsförbunden av Gunilla Nordgren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Den 1 januari 2004 infördes lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det har sedan dess startats allt fler samordningsförbund och i början av

Inlämnad: 2015-06-15 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:709 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En osäker situation för de finansiella samordningsförbunden

Skriftlig fråga 2014/15:622 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2014/15:622 Problematiken med Försäkringskassan för gränspendlarna av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sydsvenskan skrev den 1 juni om sex vanliga fallgropar inom sjukförsäkringen och föräldrapenningen för pendlare mellan Sverige och Danmark. Problem som man tar upp är följande:

Inlämnad: 2015-06-03 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:622 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:615 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:615 Gränshinder för arbetspendlare av Hans Wallmark M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Över 15 000 personer arbetspendlar i dag över Öresund. Deras arbete bidrar till att regionen är ett av Nordens främsta tillväxtområden. Även på andra håll i Sverige, exempelvis i Tornedalen och längs

Inlämnad: 2015-06-02 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:615 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:659 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:659 Företagens bekostande av sjukförsäkringen av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Vid ett flertal tillfällen har socialförsäkringsministern nu uttalat att hon anser att företagen och arbetsgivarna ska ta ett större ansvar när det gäller sjukskrivningarna. Ministern

Inlämnad: 2015-05-28 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:659 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Företagens bekostande av sjukförsäkringen

Interpellation 2014/15:658 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:658 Inlåsningseffekter och passivitet inom aktivitetsersättningen av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Riksrevisionen överlämnade nyligen rapporten Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet till riksdagen. Tyvärr är det ingen upplyftande läsning. Riksrevisionen

Inlämnad: 2015-05-28 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:658 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Inlåsningseffekter och passivitet inom aktivitetsersättningen

Interpellation 2014/15:689 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:689 Företagens sjuklöneansvar av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S I valrörelsen utlovade Socialdemokraterna att ta bort företagens ekonomiska ansvar för den andra sjuklöneveckan när anställda drabbas av sjukdom. Nu signalerar regeringen att det i stället kan vara aktuellt

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:689 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Företagens sjuklöneansvar

Interpellation 2014/15:535 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2014/15:535 Regeringens hantering av ökande sjukskrivningar av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S 2010 betalade staten ut 16 miljarder i sjukpenning. I år räknar Försäkringskassan med att summan uppgår till 32 miljarder. När alliansregeringen tillträdde 2006 var över 200 000

Inlämnad: 2015-04-22 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:535 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens hantering av ökande sjukskrivningar

Skriftlig fråga 2014/15:440 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2014/15:440 Byte av arbetsuppgifter under graviditet av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Enligt statistik från Försäkringskassan blir allt fler gravida kvinnor sjukskrivna i slutet av graviditeten. Samtidigt visar Inspektionen för socialförsäkringar i sin rapport Tillämpningen av

Inlämnad: 2015-04-17 Besvarare: Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:440 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:501 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:501 Hälsoeffekter av slopandet av den bortre tidsgränsen av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Såväl läkare som forskare talar om sjukskrivningsskador, det vill säga ju längre sjukskrivning, desto sämre chanser att komma tillbaka till arbetsmarknaden. I Ekots lördagsintervju

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:501 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hälsoeffekter av slopandet av den bortre tidsgränsen

Interpellation 2014/15:421 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:421 En sjukersättning som stöder arbetslinjen av Finn Bengtsson M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I början av detta sekel övergick den tidigare förtidspensionen från det offentliga pensionssystemet till det offentliga sjukförsäkringssystemet. Detta var bra, eftersom en förtidspension

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:421 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 106 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En sjukersättning som stöder arbetslinjen

Interpellation 2014/15:417 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2014/15:417 Rättssäkerheten hos Försäkringskassan av Lars-Arne Staxäng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sveriges Radio rapporterade den 9 mars 2015 om nya regler för internutredning inom Försäkringskassan, där internutredarna på Försäkringskassan inte längre får fria händer att granska

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:417 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rättssäkerheten hos Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2014/15:329 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2014/15:329 Sjukskrivningar och förebyggande sjukpenning av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Under de senaste månaderna har vi fördjupat oss inom området psykisk ohälsa i arbetslivet och särskilt bland kvinnor ett område som är mycket aktuellt och angeläget. Det vi kan konstatera

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:329 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:405 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2014/15:405 Försäkringskassans regleringsbrev och målet för den ekonomiska familjepolitiken av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I regeringens budgetproposition för 2015 föreslog regeringen under utgiftsområde 12 ett nytt mål för den ekonomiska familjepolitiken. Det tidigare

Inlämnad: 2015-03-17 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:405 av Johan Forssell (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringskassans regleringsbrev och målet för den ekonomiska familjepolitiken

Skriftlig fråga 2014/15:295 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2014/15:295 Möjlighet för föräldrar att få föräldrapenning för hela inskolningen i förskolan av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S För att öka flexibiliteten och möjligheten för föräldrar att delta i barnens inskolning vill vi inom Alliansen göra det möjligt för föräldrar att få föräldrapenning

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:295 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:294 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2014/15:294 Den andra förälderns rätt till ersättning för att följa med till mödravården av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Inom mödravården, barnhälsovården och elevhälsan har verksamheter byggts upp som är viktiga i arbetet med att främja hälsa och förebygga sjukdom. Därför är

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:294 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:293 av Johan Forssell (M)

Fråga 2014/15:293 Avskaffande av plikten att anmäla vård av sjukt barn samma dag av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I syfte att förenkla för landets barnfamiljer har Alliansen föreslagit ett slopande av skyldigheten att anmäla vård av sjukt barn, VAB, samma dag som barnet insjuknar.

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:293 av Johan Forssell (M) (pdf, 69 kB)