Dokument & lagar (119 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1642 av Fridén, Lennart (m)

den 27 september Fråga 2001/02:1642 av Lennart Fridén m till näringsminister Björn Rosengren om skärgårdspolitiken För att hela Sverige ska leva, som det heter i ett slagord, så är det viktigt att det finns förutsättningar att bedriva yrkesmässiga verksamheter av olika slag. Viktigast i detta sammanhang är att näringar

Inlämnad: 2002-09-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1634 av Jonsson, Göte (m)

den 16 september Fråga 2001/02:1634 av Göte Jonsson m till näringsminister Björn Rosengren om offerter från statliga företag Värnamo kommun har på ett korrekt sätt gått ut på öppna marknaden med en upphandling inom Kunskapslyftet. Flera offerter har lämnats in bl.a. från statliga Lernia. Vid granskning av offerterna

Inlämnad: 2002-09-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1616 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 9 september Fråga 2001/02:1616 av Ann-Marie Fagerström s till näringsminister Björn Rosengren om träskivebranschens situation i Sverige Enligt de uppgifter jag har fått är läget mycket bekymmersamt för träskivebranschen i Sverige. Skälen till att svenska företag har svårt att konkurrera är dels priset på vedråvara,

Inlämnad: 2002-09-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1600 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 4 september Fråga 2001/02:1600 av Jan-Evert Rådhström m till näringsminister Björn Rosengren om statsbidraget till enskilda vägar Bidraget till enskilda vägar har under många år varit alldeles för lågt vilket vi moderater ständigt påpekat. Enligt de direktiv som skickats ut från Vägverket angående vägunderhåll

Inlämnad: 2002-09-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1535 av Hansson, Roy (m)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1535 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om vägbelysning på Gotlands landsbygd Vägverket har ansvar för väghållning och därmed även för vägbelysning på statliga vägar. På den gotländska landsbygden försvinner belysningspunkter utefter de vägar som Vägverket har ansvar

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1534 av Hansson, Roy (m)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1534 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om frakttaxan i Gotlandstrafiken Det har nu gått över ett år sedan regeringens utredare Berit Rollen lämnade sitt förslag om hur frakttaxan i Gotlandstrafiken ska utformas. Det är en synnerligen angelägen fråga för Gotland och näringslivet

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1507 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 14 augusti Fråga 2001/02:1507 av Carl-Axel Johansson m till näringsminister Björn Rosengren om infrastrukturen i sydöstra Skåne Infrastrukturen i sydöstra Skåne riskerar eftersläpning. Den kommande utvecklingen med nya medlemsländer i EU, som Polen och andra centraleuropeiska länder, kommer att medföra att trafiken

Inlämnad: 2002-08-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1500 av Axén, Gunnar (m)

den 13 augusti Fråga 2001/02:1500 av Gunnar Axén m till näringsminister Björn Rosengren om uppdelning av arbetslösa Regeringen har lanserat förslaget att subventionera företag som anställer människor av annan etnisk härkomst. Avsikten bakom förslaget är, enligt LO:s ordförande och ledamoten i socialdemokraternas valledning

Inlämnad: 2002-08-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1482 av René, Inger (m)

den 6 augusti Fråga 2001/02:1482 av Inger René m till näringsminister Björn Rosengren om avgift för resande över nya Svinesundsbron I norra Bohuslän har man på olika håll arbetat sedan länge för att underlätta för människor som vill bo i ett land och arbeta i ett annat. Antalet personer som bor i Sverige och arbetar

Inlämnad: 2002-08-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1440 av Berggren, Inga (m)

den 24 juli Fråga 2001/02:1440 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om vägen mellan Vellinge och Trelleborg Europaväg E6/E22 sträckningen VellingeTrelleborg är ännu inte utbyggd som motorväg. På denna den sydligaste delen av E6/E22 går en stor del av Sveriges export via Trelleborgs hamn, Sveriges

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1407 av Cederfelt, Margareta (m)

den 5 juli Fråga 2001/02:1407 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafiken SJ:s problem med försenade och inställda tåg verkar nå nya höjder under sommarveckorna. Problemen förklaras med personal- och fordonsbrist, och trots att SJ känt till att dessa problem var i antågande har man

Inlämnad: 2002-07-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1375 av Odenberg, Mikael (m)

den 24 juni Fråga 2001/02:1375 av Mikael Odenberg m till näringsminister Björn Rosengren om EuroMaint AB I samband med bolagiseringen av verksamheten i Statens Järnvägar har inriktningen varit att delar av den verksamhet som förts över till AB Swedcarrier ska säljas vidare till andra intressenter. Det har bl.a. beslutats

Inlämnad: 2002-06-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1374 av Axén, Gunnar (m)

den 24 juni Fråga 2001/02:1374 av Gunnar Axén m till näringsminister Björn Rosengren om kompensation till tågresenärer SJ har nyligen genomfört en avsevärd försämring av kommunikationerna mellan Östergötland och Stockholm. Ytterligare försämringar kommer att genomföras inom kort. Detta har medfört stora problem för

Inlämnad: 2002-06-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1373 av Axén, Gunnar (m)

den 24 juni Fråga 2001/02:1373 av Gunnar Axén m till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafiken i Östergötland SJ har nyligen genomfört en avsevärd försämring av kommunikationerna mellan Östergötland och Stockholm. Ytterligare försämringar kommer att genomföras inom kort. Detta har medfört stora problem för många

Inlämnad: 2002-06-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1359 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 juni Fråga 2001/02:1359 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om konkursdrabbade företag Det svenska näringslivsklimatet befinner sig i en nedåtgående trend. Antalet företag som gick i konkurs ökade med 15 under maj i jämförelse med föregående år. Totalt har antalet konkurser ökat med

Inlämnad: 2002-06-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1347 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 14 juni Fråga 2001/02:1347 av Ann-Marie Fagerström s till näringsminister Björn Rosengren om den svenska tågproduktionen I veckan har företaget Bombardier varslat personal om uppsägning i både Kalmar och Västerås. I Kalmar varslas 260, cirka en tredjedel, av personalen om uppsägning. Uppsägningarna drabbar Kalmar

Inlämnad: 2002-06-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1328 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 19 juni Svar på fråga 2001/02:1328 om alkolås Näringsminister Björn Rosengren Ann-Marie Fagerström har frågat mig om jag är beredd att lagstifta om alkolås i alla svenska bilar. Låt mig först framhålla att jag anser att arbetet med att minska rattonykterheten och därmed öka trafiksäkerheten är utomordentligt viktig.

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1316 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2001/02:1316 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om personal inom hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården behöver personal. Samtidigt finns åtskilliga personer som utbildar sig inom hälso- och sjukvården, exempelvis till undersköterska, och som inte får arbete. Orsaken beror

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1300 av Nisser, Per-Samuel (m)

den 5 juni Fråga 2001/02:1300 av Per-Samuel Nisser m till statsrådet Ulrica Messing om Sveaskogs uppdrag Staten innehar i dag närmare 6 miljoner hektar produktiv skogsmark som förvaltas av ett antal myndigheter. Då inräknat Assi Domän. Sveaskog är därmed den största skogsförvaltaren i Sverige i dag. Efter alla turer

Inlämnad: 2002-06-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1271 av Axelsson, Christina (s)

den 31 maj Fråga 2001/02:1271 av Christina Axelsson s till näringsminister Björn Rosengren om handledning vid övningskörning Enligt lagen om körkort ska de som har högre behörighet genomgå en läkarundersökning efter fyllda 45 år för att få sitt körkort och sin behörighet förnyat. Läkarintyget ska sedan sändas till

Inlämnad: 2002-05-31 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)