Dokument & lagar (56 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:593 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2019/20:593 En ytterligare flygskatt av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansministern har infört en flygskatt i Sverige, en skatt som är skadlig för vårt land på många sätt. Nu har finansministern även gått ut tillsammans med flera andra EU-länders finansministrar och pekat på behovet

Inlämnad: 2019-12-06 Svarsdatum: 2019-12-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:593 av Helena Bouveng (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2019/20:168 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2019/20:168 Regeringens gröna skattehöjningar av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen ska tillsammans med stödpartierna nu ta fram en skattereform. Vad denna skattereform ska innehålla och vilka mer exakta problem den ska lösa är fortfarande i stor utsträckning höjt i dunkel.

Inlämnad: 2019-11-22 Svarsdatum: 2020-01-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2019/20:168 av Helena Bouveng (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:94 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2019/20:94 Regeringens styråra av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Inför valet 2014 gick Socialdemokraterna till val på att Sverige år 2020 skulle ha den lägsta arbetslösheten av EU:s 28 medlemsländer. Sedan dess har utvecklingen dock gått åt rakt motsatt håll. Sverige är nu på

Inlämnad: 2019-10-30 Svarsdatum: 2019-11-19 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2019/20:94 av Helena Bouveng (M) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens styråra

Skriftlig fråga 2018/19:93 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2018/19:93 Tillkännagivande om Tullverkets befogenheter av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Den 23 februari 2016 fattade riksdagen beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen angående kontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretagI motionen som låg

Inlämnad: 2019-01-31 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:93 av Helena Bouveng (M) (pdf, 107 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1434 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2017/18:1434 Ökade resurser till Tullverket av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S När regeringen beslutade att den före detta generaldirektören Göran Ekström ska vikariera som generaltulldirektör och chef för Tullverket sa finansministern Magdalena Andersson i en kommentar: Sveriges gränser

Inlämnad: 2018-06-05 Svarsdatum: 2018-06-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1434 av Helena Bouveng (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2017/18:382 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:382 En exitskatt av Jörgen Warborn M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringens planerade exitskatt är ett slag i magen på alla familjeföretag i Sverige och kommer att riskera att generationsskiften i familjeföretag kompliceras till det yttersta. Om förslaget går igenom skulle många familjeföretagare

Inlämnad: 2018-02-14 Svarsdatum: 2018-03-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:382 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En exitskatt

Interpellation 2017/18:377 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2017/18:377 Exitskatten av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S I och med debatten som följde av den så kallade Panamaläckan har nu regeringen låtit ett förslag om en exitskatt gå ut på remiss. Förslaget skulle innebära att personer som bott i Sverige i minst fem av de senaste tio

Inlämnad: 2018-02-12 Svarsdatum: 2018-03-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:377 av Helena Bouveng (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Exitskatten

Skriftlig fråga 2017/18:445 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2017/18:445 Bibehållet skogskonto av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S I Skatteförenklingsutredningens betänkande  Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag finns ett förslag om att reglerna för skogsavdrag vid rationaliseringsförvärv

Inlämnad: 2017-12-08 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:445 av Helena Bouveng (M) (pdf, 103 kB)

Interpellation 2017/18:149 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2017/18:149 Lönsamheten i att utbilda sig till sjuksköterska av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Svensk vård håller ofta hög kvalitet. Sverige har emellertid bland Europas längsta väntetider, vilket gör att tillgången på vård brister. En bidragande orsak till de långa väntetiderna

Inlämnad: 2017-11-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:149 av Helena Bouveng (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lönsamheten i att utbilda sig till sjuksköterska

Interpellation 2017/18:142 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2017/18:142 Jobbskatteavdrag för äldre av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Likt hela västvärlden lever vi i Sverige allt längre, och med detta följer en befolkning som blir allt äldre och att allt färre i arbetsför ålder måste försörja allt fler, om den vedertagna pensionsåldern

Inlämnad: 2017-11-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:142 av Helena Bouveng (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobbskatteavdrag för äldre

Skriftlig fråga 2017/18:25 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2017/18:25 Sparandet i Sverige av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har aviserat höjd beskattning av det så kallade investeringssparkontot. Skattehöjningen beräknas dra in omkring 800 miljoner kronor till statskassan. Höjningen genomförs i ett sammanhang där svenska hushåll i

Inlämnad: 2017-09-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:25 av Helena Bouveng (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1433 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:1433 Friskvård för egenföretagare av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Att företag kan hjälpa sina anställda att arbeta förebyggande med hälsan genom friskvård är positivt. En god folkhälsa ger färre sjukskrivningsdagar, vilket gynnar arbetsgivaren, arbetstagaren och även staten

Inlämnad: 2017-05-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1433 av Helena Bouveng (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:475 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2016/17:475 Friskvård för egenföretagare av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Att företag kan hjälpa sina anställda att arbeta förebyggande med hälsan genom friskvård är positivt. En god folkhälsa ger färre sjukskrivningsdagar, vilket gynnar arbetsgivaren, arbetstagaren och även

Inlämnad: 2017-04-26 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:475 av Helena Bouveng (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1037 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:1037 Marginalskatter av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Arbetsgivarorganisationen Almega presenterade nyligen rapporten Marginalskatter och Sveriges konkurrenskraft om de svenska marginalskatterna. I rapporten framgår att Sverige inte bara har världens högsta marginalskatter

Inlämnad: 2017-03-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1037 av Helena Bouveng (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:998 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:998 Skatteregler för delägare i fåmansföretag av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Kritiken mot de förslag till nya 3:12-regler som presenterades i utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag har varit hård. Olika företagarorganisationer har kritiserat förslagen,

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:998 av Helena Bouveng (M) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2016/17:354 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2016/17:354 Friskvård för egenföretagare av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Att företag kan hjälpa sina anställda att arbeta förebyggande med hälsan genom friskvård är positivt. En god folkhälsa ger färre sjukskrivningsdagar, vilket gynnar arbetsgivaren, arbetstagaren och även

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:354 av Helena Bouveng (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:269 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:269 Insatser för ett längre arbetsliv av Niklas Wykman M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sveriges demografiska utveckling, där vi lever längre och är friska längre upp i åren, ställer krav på ett förlängt arbetsliv. Det handlar dels om att fler behöver etablera sig

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:269 av Niklas Wykman (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för ett längre arbetsliv

Interpellation 2016/17:255 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2016/17:255 Särskild löneskatt för äldre av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Den svenska ekonomin går på högvarv. Det är positivt, men Sverige står inför stora utmaningar. Regeringens egna prognoser visar att inom bara några år kommer omkring en miljon människor att befinna sig

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:255 av Helena Bouveng (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Särskild löneskatt för äldre

Skriftlig fråga 2016/17:619 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:619 Övergripande konsekvensanalyser av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Under innevarande riksdagsår har ett antal propositioner passerat skatteutskottet för beredning. I ett flertal av dessa propositioner har konsekvensanalyserna varit bristfälliga, vilket vi inom oppositionen

Inlämnad: 2017-01-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:619 av Helena Bouveng (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:417 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:417 Tillväxten för RUT av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Almega presenterade nyligen en rapport om utvecklingen av RUT-avdraget under 2016. Rapporten visar att under perioden januari till juli var den genomsnittliga tillväxten i branschen 1 procent. Den förväntade tillväxten för

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:417 av Helena Bouveng (M) (pdf, 77 kB)
Paginering