Dokument & lagar (51 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1453 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 21 april Fråga 2005/06:1453 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Hans Karlsson s Ungdomsarbetslöshet Att ha ett jobb med en lön som man kan leva på är inte bara en ekonomisk fråga. Det är också viktigt för självkänslan och välbefinnandet. Särskilt allvarligt är det med den ökande ungdomsarbetslösheten.

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:380 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 22 mars Interpellation 2003/04:380 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om smärtvården Under senare tid har frågan om brister i den svenska smärtvården aktualiserats från många håll. Nyligen presenterade Svenska Smärtföreningens och Apotekets enkätundersökning De smärtdrabbades situation

Inlämnad: 2004-03-22 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:953 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 19 mars Fråga 2003/04:953 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om behovet av hörselimplantat Det handlar om hörselimplantat som föräldrar till barn från annat land kan köpa i Sverige och på det sättet försäkra sig om att barnet i tid får en möjlig hörselrehabilitering. Barn till svenska

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:944 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:944 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om öppnande av sjukvårdens kvalitetsregister Uppdrag granskning visade på TV den 16 mars hur olika hjärtsjukvården är i vårt land. Likvärdig hjärtsjukvård på lika villkor gäller inte. Det finns stora kvalitetsskillnader och

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:308 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 18 februari Interpellation 2003/04:308 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om driftsansvaret för sjukhus Regeringen har kommit överens med sina samarbetspartier om att förbjuda landsting att överlämna driftsansvaret för sjukhus till företag som delar ut vinst till sina ägare. Det rör

Inlämnad: 2004-02-18 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:787 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 18 februari Fråga 2003/04:787 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om vård inom EU Socialdepartementet har i några kommentarer till Regeringsrättens aktuella domar, som ger personer bosatta i Sverige rätt att i vissa fall söka vård utomlands, gjort gällande att landstingen eventuellt

Inlämnad: 2004-02-18 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:382 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 3 december Fråga 2003/04:382 av Cristina Husmark Pehrsson m till näringsminister Leif Pagrotsky om Apoteket AB Systembolagets monopolställning har visat sig leda till en omfattande korruptionskultur. På läkemedelsmarknaden finns en liknande struktur med ett statligt monopolföretag, som ensamt har stort inflytande

Inlämnad: 2003-12-03 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:68 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:68 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om prioriteringar i sjukvården Kraven på hälso- och sjukvården ökar, dels på grund av att vi får ett ökat antal äldre och dels för att den medicinsk-tekniska utvecklingen ger ökade möjligheter att diagnostisera

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:22 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 23 september Fråga 2003/04:22 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om Rett Center I överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003 2002/03:SoU11 framgår att verksamheten vid Rett Center stöds med totalt 7 miljoner kronor

Inlämnad: 2003-09-23 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1217 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

en 10 juli Fråga 2002/03:1217 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Morgan Johansson om kostens betydelse för hälsa och välbefinnande I betänkandet 2001/02:SoU13 skriver utskottet att det arbete som utförs av dietister är kvalificerat och även i viss mån får anses innefatta ett ansvar för patienternas säkerhet

Inlämnad: 2003-07-10 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1216 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 10 juli Fråga 2002/03:1216 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om legitimerade kiropraktorers rätt att behandla Kiropraktiker som inte har legitimationsgrundande utbildning kan enligt kvacksalverilagen SFS 1998:531 behandla barn från åtta års ålder medan högskoleutbildade kiropraktorer

Inlämnad: 2003-07-10 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2002/03:402 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:402 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om riktlinjer för likvärdig äldreomsorg Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård, som nyligen presenterades vid en läkarkonferens, ska ge alla patienter likvärdig vård oavsett var i landet de befinner sig. De

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: riktlinjer för likvärdig äldreomsorg

Interpellation 2002/03:401 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:401 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om vård i tid I överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003 står att läsa att förberedelser för att införa en utökad vårdgaranti ska ske under

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2002/03:291 av Husmark Pehrsson, Christina (m)

den 16 april Interpellation 2002/03:291 av Christina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om vård i livets slutskede Utredningen Värdig vård i livets slutskede SOU 2001:6 tar som också socialminister Lars Engqvist framhåller i sitt frågesvar till mig Dnr 2003/3012/J upp angelägna frågor. Jag kan dock

Inlämnad: 2003-04-16 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:714 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 24 mars Fråga 2002/03:714 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om vård i livets slutskede Kommittén om vård i livets slutskede lämnade över sitt slutbetänkande till regeringen för mer än två år sedan, men än har inget hänt. För ett år sedan stod att läsa i det så kallade äldrebetänkandet

Inlämnad: 2003-03-24 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:368 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 27 december Fråga 2002/03:368 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsminister Göran Persson om alternativa driftsformer i vården Förskoleminister Lena Hallengren har hjälpt till med en namninsamling för en folkomröstning om alternativa driftsformer ska tillåtas inom vården i Kalmar län. Medborgarna uppmanas att

Inlämnad: 2002-12-27 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2002/03:116 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 20 december Interpellation 2002/03:116 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om bromsmediciner vid demens Demenssjukdomar är i dag mycket vanliga inom äldrevården. Varje år insjuknar ca 20 000 personer. Hittills finns det ingen effektiv behandling mot de olika demenssjukdomarna. Men vid

Inlämnad: 2002-12-20 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:202 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 28 november Fråga 2002/03:202 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Berit Andnor om förtidspension och anställning hos Samhall Som fast anställd på Samhall kan en persons inkomst minska med 700 kr per månad i jämförelse med tidigare förtidspension eftersom man mister bostadstillägget. Situationen kan därför

Inlämnad: 2002-11-28 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:98 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 8 november Fråga 2002/03:98 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om sjuksköterskor som en bristvara Tusentals sjuksköterskor som invandrat till Sverige får inte lov att arbeta som sjuksköterskor. Detta trots att de har en utbildning som ofta motsvarar den svenska. För att få legitimation

Inlämnad: 2002-11-08 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:12 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 4 oktober Fråga 2002/03:12 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om amfetamin för behandling av ADHD Enligt uppgifter planerar Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att upphäva licenskraven vad gäller amfetamin för behandling av barn och ungdomar med ADHD. Risken är därmed uppenbar att

Inlämnad: 2002-10-04 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Paginering