Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:1550 Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron inom arbetsmarknaden är stigande, och det finns stor risk för att ökningen kommer att fortsätta. Årligen är 94 000 anställda sjukskrivna mer än 90 dagar per år, och 60 000 anställda

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1413 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:1413 Översyn av stödet till oberoende demokratiorganisationer i Ryssland av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Isabella Lövin MP Vid mitten av 00-talet uppgick det svenska stödet till oberoende demokratiorganisationer i Ryssland till ca 100 miljoner kronor. Därefter skar alliansregeringen ned biståndet

Inlämnad: 2016-06-29 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1413 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:923 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:923 OSSE:s resurser av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Den ryska aggressionen mot Ukraina fortsätter trots Minsköverenskommelserna 1 och 2. OSSE har från det att de ryska aggressionerna startade deltagit med närvaro av observatörer. Samtliga involverade är överens om att observatörerna

Inlämnad: 2016-03-04 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:923 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:866 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:866 Utvecklingen i Turkiet av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Utvecklingen i Turkiet framstår som alltmer alarmerande. De senaste månaderna har det kommit många rapporter om militära attacker mot civila i de sydöstra delarna av Turkiet. Framför allt är det den kurdiska befolkningen

Inlämnad: 2016-02-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:866 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:742 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:742 Behov av förlängda och intensifierade sanktioner gentemot Ryssland av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S Enligt Minsköverenskommelserna ska det råda vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Tyvärr respekteras inte överenskommelsen av Ryssland. Ryssland har inte upphört med att

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:742 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:592 Sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S En stor andel av ökningen av sjuktalen under det senaste året sker inom vård och omsorg. Enligt Vårdföretagarna finns det en stor skillnad i sjukfrånvaron beroende på driftsformen. Sjukfrånvaron är högre inom den

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:591 Ökade sjukskrivningar av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sedan 2010 ser Sverige en ökning av sjukfrånvaron. Även om ökningen sker från en låg nivå är den viktig att notera. Enligt Svenskt Näringsliv upplever vart fjärde företag ganska stora eller mycket stora

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 74 kB)