Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1554 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:1554 Fler företag i Sverige av Margareta Cederfelt M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det svenska välståndet bygger på ett aktivt näringsliv. Detta kan tyckas självklart men förtjänar att lyftas fram om och om igen. För ett aktivt företagande behövs det såväl att nya företag grundas

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1554 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:1550 Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron inom arbetsmarknaden är stigande, och det finns stor risk för att ökningen kommer att fortsätta. Årligen är 94 000 anställda sjukskrivna mer än 90 dagar per år, och 60 000 anställda

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1412 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:1412 Åtgärder för en mer företagsvänlig politik av Margareta Cederfelt M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Företagsklimatet i Sverige är sämre än på länge, vilket är allvarligt. I en undersökning om företagsklimatet utförd av Svenskt Näringsliv och riktad direkt till företagare visade

Inlämnad: 2016-06-29 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1412 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1042 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2015/16:1042 Hög examensålder och pensionerna av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sverige har en av världens högsta examensålder, hela 29,4 år. Snittet för OECD-länderna är drygt 26 år. Samtidigt jobbar vi i Sverige allt färre år. Detta är bekymmersamt av många anledningar, inte

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1042 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1040 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2015/16:1040 Arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Fackförbundet TCO:s ordförande Eva Nordmark skriver i Dagens Industri den 23 mars 2016 att hon gärna ser att de arbetsgivare som inte tar ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering bör

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1040 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:748 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2015/16:748 Kostnaden för slopandet av den bortre tidsgränsen av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Den senaste veckan har det kommit rapporter från Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet om att slopandet av den bortre tidsgränsen är felbudgeterad och kommer att kosta långt

Inlämnad: 2016-02-04 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:748 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:657 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2015/16:657 Förväntade effekter på sjukfrånvaron av regeringens åtgärdsprogram av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I september presenterade statsrådet ett åtgärdsprogram som inkluderar 25 punkter för minskad sjukfrånvaro. Målet för åtgärdsprogrammet är enligt statsrådet högst nio

Inlämnad: 2016-01-20 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:657 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:592 Sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S En stor andel av ökningen av sjuktalen under det senaste året sker inom vård och omsorg. Enligt Vårdföretagarna finns det en stor skillnad i sjukfrånvaron beroende på driftsformen. Sjukfrånvaron är högre inom den

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:591 Ökade sjukskrivningar av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sedan 2010 ser Sverige en ökning av sjukfrånvaron. Även om ökningen sker från en låg nivå är den viktig att notera. Enligt Svenskt Näringsliv upplever vart fjärde företag ganska stora eller mycket stora

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:471 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2015/16:471 Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Regeringen har beslutat att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen trots att regeringens egen expertis bestämt avfärdar slopandet med hänvisning till bland annat ökade kostnader.

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:471 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:401 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2015/16:401 Återbetalningsskyddet av tjänstepension av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S En genomgång som pensionsbolaget AMF har gjort bland 3,4 miljoner kunder visar att totalt 47 procent av männen har återbetalningsskydd, medan motsvarande siffra bland kvinnor är 37 procent.

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:401 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:362 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2015/16:362 Socialförsäkringar för företagare av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Jag noterade att statsrådet nyligen har varit på releasen av boken Föräldraprenör och att statsrådet där påtalar att det finns brister vad gäller socialförsäkringar för företagare och att något

Inlämnad: 2015-11-23 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:362 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:176 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:176 Ett dramatiskt fall i kvinnors företagande av Margareta Cederfelt M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Nyföretagandet minskar i Sverige, och den främsta förklaringen är ett dramatiskt fall i kvinnors företagande. År 2014 minskade kvinnors företagande med närmare 40 procent, och minskningen

Inlämnad: 2015-10-22 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2015/16:176 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 76 kB)