Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:1550 Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron inom arbetsmarknaden är stigande, och det finns stor risk för att ökningen kommer att fortsätta. Årligen är 94 000 anställda sjukskrivna mer än 90 dagar per år, och 60 000 anställda

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1014 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2015/16:1014 Förlängning av förtidspensionen för yngre människor av Lars-Arne Staxäng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Regeringen föreslår en sänkning av ingångsåldern för sjukersättning från 30 år till 19 år. Den som har följt utvecklingen av socialförsäkringarna över tid vet att socialdemokratiska

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1014 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:940 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2015/16:940 Sjukersättning av Lars-Arne Staxäng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Man kan få sjukersättning på hel- eller deltid från 30 års ålder. I beslut från Försäkringskassan bedöms om personen inte kommer att kunna arbeta mer på den del som ger ersättning från sjukersättning. I de flesta

Inlämnad: 2016-03-08 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:940 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:330 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:330 Brister i äldreomsorgen av Lotta Finstorp M till Statsrådet Åsa Regnér S SVT har nyligen presenterat ett par reportage om brister i äldreomsorgen med fokus på att äldre tvingas bo kvar hemma mot sin vilja med hemtjänst trots stora omsorgsbehov och nekas plats på särskilt boende. Antalet platser

Inlämnad: 2016-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:330 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 72 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i äldreomsorgen

Interpellation 2015/16:329 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2015/16:329 Särskilda boendeformer för äldre av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S Följande rapporterar Boverket på sin hemsida: Cirka 55 procent av landets kommuner bedömer att de har balans eller överskott på bostäder i särskilda boendeformer för äldre. Det är en kraftig minskning jämfört

Inlämnad: 2016-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:329 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Särskilda boendeformer för äldre

Skriftlig fråga 2015/16:659 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2015/16:659 Prövningen av arbetsförmågan vid slopandet av den bortre tidsgränsen av Lars-Arne Staxäng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S En kvalitetsuppföljning gjord av Försäkringskassan visar att 39 procent av de sjukskrivna med anställning inte bedömdes ha en nedsatt arbetsförmåga när de slog

Inlämnad: 2016-01-20 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:659 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:592 Sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S En stor andel av ökningen av sjuktalen under det senaste året sker inom vård och omsorg. Enligt Vårdföretagarna finns det en stor skillnad i sjukfrånvaron beroende på driftsformen. Sjukfrånvaron är högre inom den

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:591 Ökade sjukskrivningar av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sedan 2010 ser Sverige en ökning av sjukfrånvaron. Även om ökningen sker från en låg nivå är den viktig att notera. Enligt Svenskt Näringsliv upplever vart fjärde företag ganska stora eller mycket stora

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2015/16:140 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2015/16:140 Högre kvalitet i hemtjänsten av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S Många äldre människor vill bo kvar hemma trots att kanske synen blivit sämre eller att trapporna i huset börjat bli ett hinder för att ta sig ut. En del äldre har behov av enklare omsorg och hjälp med matinköp medan

Inlämnad: 2015-11-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:140 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Högre kvalitet i hemtjänsten