Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:1550 Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron inom arbetsmarknaden är stigande, och det finns stor risk för att ökningen kommer att fortsätta. Årligen är 94 000 anställda sjukskrivna mer än 90 dagar per år, och 60 000 anställda

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:592 Sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S En stor andel av ökningen av sjuktalen under det senaste året sker inom vård och omsorg. Enligt Vårdföretagarna finns det en stor skillnad i sjukfrånvaron beroende på driftsformen. Sjukfrånvaron är högre inom den

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:591 Ökade sjukskrivningar av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sedan 2010 ser Sverige en ökning av sjukfrånvaron. Även om ökningen sker från en låg nivå är den viktig att notera. Enligt Svenskt Näringsliv upplever vart fjärde företag ganska stora eller mycket stora

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2001/02:1407 av Cederfelt, Margareta (m)

den 5 juli Fråga 2001/02:1407 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafiken SJ:s problem med försenade och inställda tåg verkar nå nya höjder under sommarveckorna. Problemen förklaras med personal- och fordonsbrist, och trots att SJ känt till att dessa problem var i antågande har man

Inlämnad: 2002-07-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1359 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 juni Fråga 2001/02:1359 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om konkursdrabbade företag Det svenska näringslivsklimatet befinner sig i en nedåtgående trend. Antalet företag som gick i konkurs ökade med 15 under maj i jämförelse med föregående år. Totalt har antalet konkurser ökat med

Inlämnad: 2002-06-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1316 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2001/02:1316 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om personal inom hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården behöver personal. Samtidigt finns åtskilliga personer som utbildar sig inom hälso- och sjukvården, exempelvis till undersköterska, och som inte får arbete. Orsaken beror

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1259 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 maj Fråga 2001/02:1259 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet Nyföretagandet i Sveriges kommuner minskade under förra året. Störst har minskningen varit i storstäderna där vart femte företag har försvunnit i Göteborg minskade nyföretagandet med 20 Även i glesbygdskommunerna

Inlämnad: 2002-05-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1156 av Cederfelt, Margareta (m)

den 14 maj Fråga 2001/02:1156 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om anställda i konkursdrabbade företag Företagsklimatet i Sverige har blivit allt kärvare. Detta visar sig bl.a. i att antalet anställda som drabbas av konkurser ökar. Under första kvartalet i år drabbades 7 117 personer av

Inlämnad: 2002-05-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1069 av Cederfelt, Margareta (m)

den 17 april Fråga 2001/02:1069 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om arbetslöshet trots högkonjunktur I Sverige finns i dag ca 700 000 arbetslösa. Det är den högsta arbetslösheten någonsin i Sverige under en högkonjunktur. Arbetslösheten från förra lågkonjunkturen har med andra ord bestått.

Inlämnad: 2002-04-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1009 av Cederfelt, Margareta (m)

den 9 april Fråga 2001/02:1009 av Margareta Cederfelt m till jordbruksminister Margareta Winberg om ökande varsel Antalet varsel ökar i Sverige. Mycket av detta är en konsekvens av den ekonomiska politik som förs. Företag flyttar utomlands, exempelvis Continental i Gislaved. Det finns studier som visar att kvinnor

Inlämnad: 2002-04-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:952 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 mars Fråga 2001/02:952 av Margareta Cederfelt m till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnligt företagande Sverige är den enda industrinationen där företagandet minskar. Dessutom är det färre kvinnor än män som startar företag. Under 2001 startade 4,4 kvinnor av 1 000 invånare företag. Bland männen startade

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:832 av Cederfelt, Margareta (m)

den 4 mars Fråga 2001/02:832 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om larmoperatörer Två tredjedelar av larmoperatörer vid SOS Alarm saknar sjukvårdsutbildning enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Av 570 larmoperatörer är ca 35 sjuksköterskor och ett tjugotal ambulanssjukvårdare. Det innebär

Inlämnad: 2002-03-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:811 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 februari Fråga 2001/02:811 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om näringslivsklimatet Näringslivsklimatet i Sverige är i botten. Enligt Näringslivs- och teknikutvecklingsverket är det endast 5 av de utlandsägda företagen som föredrar Sverige framför andra länder. 1993 var motsvarande

Inlämnad: 2002-02-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:810 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 februari Fråga 2001/02:810 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om arbetslösheten Enligt statistiska centralbyråns översikt är 16,2 av antalet människor i arbetsför ålder utan arbete. Därutöver tillkommer 278 000 personer som är långtidssjukskrivna samt 440 000 personer som är förtidspensionerade.

Inlämnad: 2002-02-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:551 av Cederfelt, Margareta (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:551 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet Allt färre startar företag. Förra året var ett riktigt bottenår. Antalet nyregistrerade aktiebolag var 20 färre än år 2000. Även antalet enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag minskade med 14,1 Tillbakagången

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:166 av Cederfelt, Margareta (m)

den 6 november Fråga 2001/02:166 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om entreprenörer Svensk företagsamhet är låg vid en internationell jämförelse enligt Esbri, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Flera anledningar orsakar detta, bl.a. låg status för utbildning, stor

Inlämnad: 2001-11-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:35 av Cederfelt, Margareta (m)

den 27 september Fråga 2001/02:35 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om fler företagare Antalet företagare i Sverige är i dag färre än 1993. De senaste årens ökade sysselsättningstal har till stor del försvunnit genom den stora ökningen av antalet sjukskrivna vilka har fördubblats under åren

Inlämnad: 2001-09-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:24 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 september Fråga 2001/02:24 av Margareta Cederfelt m till justitieminister Thomas Bodström om felaktigt utfärdade parkeringsböter Det förekommer att bilar parkerade med handikapptillstånd felaktigt erhåller parkeringsböter på grund av att parkeringsvakterna ej noterat befintligt handikapptillstånd. Detta medför

Inlämnad: 2001-09-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:10 av Cederfelt, Margareta (m)

den 20 september Fråga 2001/02:10 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om Öresundsbrons underskott Öresundsbron visar ett ekonomiskt underskott för första halvåret om 257 miljoner kronor. Nästan 1,2 miljoner bilar passerade bron vilket är 20 under prognosen. Bilisterna har betalat 267,3 miljoner

Inlämnad: 2001-09-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)