Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1622 av Cederfelt, Margareta (m)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1622 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om infrastruktursatsningar i Stockholm Stockholms utveckling av infrastruktur har varit kraftigt eftersatt under de senaste 30 åren. Trots att regionen ökat i storlek med motsvarande ett Malmö under denna tidsperiod har

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1391 av Cederfelt, Margareta (m)

den 13 juni Fråga 2000/01:1391 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om företagsflytt Mellan 1997 och 2000 flyttade 47 svenska företag sitt huvudkontor från Sverige. Utflyttningen medför negativa effekter för såväl näringsliv som det svenska samhället i stort. Att företagens huvudkontor är belägna

Inlämnad: 2001-06-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1000 av Cederfelt, Margareta (m)

den 2 april Fråga 2000/01:1000 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om väginvesteringar I Stockholm bor 20 av rikets befolkning, vilket märks inte minst när det gäller trafiken. Kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting är väl utbyggd och driver verksamhet dygnet runt. För många förvärvsarbetande

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:838 av Cederfelt, Margareta (m)

den 6 mars Fråga 2000/01:838 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om konkurser inom detaljhandeln Detaljhandeln fyller en viktig funktion inom det moderna samhället och är i mycket en barometer för såväl företagsklimatet som konsumenternas köpkraft. I januari detta år uppgick antalet konkurser

Inlämnad: 2001-03-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:598 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 januari Fråga 2000/01:598 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Mona Sahlin om utbyggnad av vägnätet runt Stockholm Årligen rullar ca 150 000 tankbilar med olja, gasol eller bensin genom Stockholms stad. I Stockholms län körs ca 300 000 transporter med farligt gods under ett år. Det farliga godset delas in

Inlämnad: 2001-01-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)