Dokument & lagar (41 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1316 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2001/02:1316 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om personal inom hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården behöver personal. Samtidigt finns åtskilliga personer som utbildar sig inom hälso- och sjukvården, exempelvis till undersköterska, och som inte får arbete. Orsaken beror

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1259 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 maj Fråga 2001/02:1259 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet Nyföretagandet i Sveriges kommuner minskade under förra året. Störst har minskningen varit i storstäderna där vart femte företag har försvunnit i Göteborg minskade nyföretagandet med 20 Även i glesbygdskommunerna

Inlämnad: 2002-05-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1156 av Cederfelt, Margareta (m)

den 14 maj Fråga 2001/02:1156 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om anställda i konkursdrabbade företag Företagsklimatet i Sverige har blivit allt kärvare. Detta visar sig bl.a. i att antalet anställda som drabbas av konkurser ökar. Under första kvartalet i år drabbades 7 117 personer av

Inlämnad: 2002-05-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1069 av Cederfelt, Margareta (m)

den 17 april Fråga 2001/02:1069 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om arbetslöshet trots högkonjunktur I Sverige finns i dag ca 700 000 arbetslösa. Det är den högsta arbetslösheten någonsin i Sverige under en högkonjunktur. Arbetslösheten från förra lågkonjunkturen har med andra ord bestått.

Inlämnad: 2002-04-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1009 av Cederfelt, Margareta (m)

den 9 april Fråga 2001/02:1009 av Margareta Cederfelt m till jordbruksminister Margareta Winberg om ökande varsel Antalet varsel ökar i Sverige. Mycket av detta är en konsekvens av den ekonomiska politik som förs. Företag flyttar utomlands, exempelvis Continental i Gislaved. Det finns studier som visar att kvinnor

Inlämnad: 2002-04-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:952 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 mars Fråga 2001/02:952 av Margareta Cederfelt m till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnligt företagande Sverige är den enda industrinationen där företagandet minskar. Dessutom är det färre kvinnor än män som startar företag. Under 2001 startade 4,4 kvinnor av 1 000 invånare företag. Bland männen startade

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:832 av Cederfelt, Margareta (m)

den 4 mars Fråga 2001/02:832 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om larmoperatörer Två tredjedelar av larmoperatörer vid SOS Alarm saknar sjukvårdsutbildning enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Av 570 larmoperatörer är ca 35 sjuksköterskor och ett tjugotal ambulanssjukvårdare. Det innebär

Inlämnad: 2002-03-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:811 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 februari Fråga 2001/02:811 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om näringslivsklimatet Näringslivsklimatet i Sverige är i botten. Enligt Näringslivs- och teknikutvecklingsverket är det endast 5 av de utlandsägda företagen som föredrar Sverige framför andra länder. 1993 var motsvarande

Inlämnad: 2002-02-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:810 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 februari Fråga 2001/02:810 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om arbetslösheten Enligt statistiska centralbyråns översikt är 16,2 av antalet människor i arbetsför ålder utan arbete. Därutöver tillkommer 278 000 personer som är långtidssjukskrivna samt 440 000 personer som är förtidspensionerade.

Inlämnad: 2002-02-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:551 av Cederfelt, Margareta (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:551 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet Allt färre startar företag. Förra året var ett riktigt bottenår. Antalet nyregistrerade aktiebolag var 20 färre än år 2000. Även antalet enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag minskade med 14,1 Tillbakagången

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:166 av Cederfelt, Margareta (m)

den 6 november Fråga 2001/02:166 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om entreprenörer Svensk företagsamhet är låg vid en internationell jämförelse enligt Esbri, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Flera anledningar orsakar detta, bl.a. låg status för utbildning, stor

Inlämnad: 2001-11-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:35 av Cederfelt, Margareta (m)

den 27 september Fråga 2001/02:35 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om fler företagare Antalet företagare i Sverige är i dag färre än 1993. De senaste årens ökade sysselsättningstal har till stor del försvunnit genom den stora ökningen av antalet sjukskrivna vilka har fördubblats under åren

Inlämnad: 2001-09-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:24 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 september Fråga 2001/02:24 av Margareta Cederfelt m till justitieminister Thomas Bodström om felaktigt utfärdade parkeringsböter Det förekommer att bilar parkerade med handikapptillstånd felaktigt erhåller parkeringsböter på grund av att parkeringsvakterna ej noterat befintligt handikapptillstånd. Detta medför

Inlämnad: 2001-09-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:10 av Cederfelt, Margareta (m)

den 20 september Fråga 2001/02:10 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om Öresundsbrons underskott Öresundsbron visar ett ekonomiskt underskott för första halvåret om 257 miljoner kronor. Nästan 1,2 miljoner bilar passerade bron vilket är 20 under prognosen. Bilisterna har betalat 267,3 miljoner

Inlämnad: 2001-09-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1622 av Cederfelt, Margareta (m)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1622 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om infrastruktursatsningar i Stockholm Stockholms utveckling av infrastruktur har varit kraftigt eftersatt under de senaste 30 åren. Trots att regionen ökat i storlek med motsvarande ett Malmö under denna tidsperiod har

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1391 av Cederfelt, Margareta (m)

den 13 juni Fråga 2000/01:1391 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om företagsflytt Mellan 1997 och 2000 flyttade 47 svenska företag sitt huvudkontor från Sverige. Utflyttningen medför negativa effekter för såväl näringsliv som det svenska samhället i stort. Att företagens huvudkontor är belägna

Inlämnad: 2001-06-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1000 av Cederfelt, Margareta (m)

den 2 april Fråga 2000/01:1000 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om väginvesteringar I Stockholm bor 20 av rikets befolkning, vilket märks inte minst när det gäller trafiken. Kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting är väl utbyggd och driver verksamhet dygnet runt. För många förvärvsarbetande

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:838 av Cederfelt, Margareta (m)

den 6 mars Fråga 2000/01:838 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om konkurser inom detaljhandeln Detaljhandeln fyller en viktig funktion inom det moderna samhället och är i mycket en barometer för såväl företagsklimatet som konsumenternas köpkraft. I januari detta år uppgick antalet konkurser

Inlämnad: 2001-03-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:598 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 januari Fråga 2000/01:598 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Mona Sahlin om utbyggnad av vägnätet runt Stockholm Årligen rullar ca 150 000 tankbilar med olja, gasol eller bensin genom Stockholms stad. I Stockholms län körs ca 300 000 transporter med farligt gods under ett år. Det farliga godset delas in

Inlämnad: 2001-01-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1115 av Cederfelt, Margareta (m)

den 13 juni Fråga 1999/2000:1115 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om trafiksituationen i Stockholmsregionen Stockholm hotas av trafikinfarkt. Stockholmsregionen erhåller 25 miljoner kronor från riksdagen till investeringar i trafikens infrastruktur. Investeringsbehovet uppgår till 300400

Inlämnad: 2000-06-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)