Dokument & lagar (100 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1682 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1682 Gårdsförsäljning av öl och vin av Maria Malmer Stenergard M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Den 20 juni fattade Region Skåne beslut om att hos regeringen ansöka om tillstånd att under en treårig försöksperiod tillåta Skåne län att erbjuda gårdsförsäljning av vin och öl. Det skånska

Inlämnad: 2017-06-22 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1682 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 82 kB)

Interpellation 2016/17:582 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:582 Sveriges exportstrategi av Hans Rothenberg M till Statsrådet Ann Linde S Sedan ett och ett halvt år tillbaka har Sverige en exportstrategi vars mål är att bidra till en ökad export men även att nå regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Trots en exportstrategi med 26 prioriterade

Inlämnad: 2017-06-21 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2016/17:582 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges exportstrategi

Skriftlig fråga 2016/17:1668 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1668 Gemensam nationell läkemedelslista i långbänk av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I regeringskansliet finns sedan år 2016 en promemoria upprättad i Socialdepartementet, Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista, som ingående beskriver hur en gemensam nationell läkemedelslista

Inlämnad: 2017-06-21 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1668 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1611 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:1611 Lagstiftning om provsmakning av öl vid bryggerierna av Lars-Arne Staxäng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Nyhetssajten Beernews har tidigare i veckan uppmärksammat frågan om alkoholtillstånd för provsmakningar på bryggerier i Västra Götaland. Enligt nyhetssajten har länsstyrelsen

Inlämnad: 2017-06-15 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1611 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1610 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1610 Ökning av antalet mässlingsfall i Sverige av Jenny Petersson M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Mässling är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom. Risken för komplikationer är hög bland de insjuknade. Tack vare att vi har så hög vaccinationstäckning är det lätt att glömma hur svåra

Inlämnad: 2017-06-15 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1610 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1609 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1609 Straffansvar för spridande av mässling till barn av Jenny Petersson M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Mässling är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom. Risken för komplikationer är hög bland de insjuknade. Tack vare att vi har så hög vaccinationstäckning är det lätt att glömma

Inlämnad: 2017-06-15 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1609 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1608 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1608 Trygghetssystem för företagare av Sofia Fölster M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Trygghet för företagare och entreprenörer är en grundförutsättning för att fler människor ska våga ta steget och starta en egen verksamhet. Den första tiden, när den nya verksamheten ska etableras, är

Inlämnad: 2017-06-15 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1608 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1606 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1606 Tandvårdsstöd till äldre av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S När vi blir äldre ökar risken för försämrad hälsa och munhälsa. Det finns ett samband mellan munhälsa och den allmänna hälsan. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar i sin rapport Tandlösa tandvårdsstöd

Inlämnad: 2017-06-15 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1606 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1605 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1605 Lagreglering av estetiska kroppsbehandlingar av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S År 2015 överlämnades Skönhetsutredningens betänkande  Kroppsbehandlingar åtgärder för ett stärkt konsumentskydd SOU 2015:100En mycket efterlängtad utredning som tydligt visar på nödvändigheten

Inlämnad: 2017-06-15 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1605 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1600 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1600 Könsstympning av Boriana Åberg M till Statsrådet Åsa Regnér S För två år sedan uppskattade Socialstyrelsen att det fanns ungefär 38 000 könsstympade kvinnor i Sverige, men nu har en ny sammanställning gjorts för alla länder i Europa som visar att det är en grov underskattning. Sammanställningen visar

Inlämnad: 2017-06-14 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1600 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1574 av Maria Abrahamsson (M)

Fråga 2016/17:1574 Sveriges agerande i EU mot auktoritära medlemsländer av Maria Abrahamsson M till Statsrådet Ann Linde S Polen har varit på kollisionskurs med stora delar av övriga EU sedan regeringspartiet Lag och rättvisa kom till makten hösten 2015. Regeringen i Warszawa har ignorerat demokratins spelregler, bland

Inlämnad: 2017-06-09 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1574 av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 83 kB)

Interpellation 2016/17:568 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:568 Svenskt snus i EU av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Ann Linde S Svenskt snus har sedan 1971 lytt under svensk livsmedelslagstiftning. Det har inneburit att krav på vattenkvalitet, renlighet och gränsvärden för oönskade ämnen har varit högt ställda, vilket är positivt både för konsumenternas

Inlämnad: 2017-06-08 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2016/17:568 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 104 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenskt snus i EU

Skriftlig fråga 2016/17:1565 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:1565 Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol av Ewa Thalén Finné M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sverige är i dag det enda landet i hela EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. En vanlig uppfattning är att det skulle strida mot Systembolagets alkoholmonopol,

Inlämnad: 2017-06-08 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1565 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1559 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1559 Kvalitet för patienten av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Nu har slutbetänkandet av välfärdsutredningen Kvalitet i välfärden, SOU 2017:38, skickats på remiss till berörda myndigheter och aktörer i välfärden. Att mäta och följa upp kvalitet och resultat är centralt

Inlämnad: 2017-06-08 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1559 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1551 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:1551 Förebyggande åtgärder mot mässling av Saila Quicklund M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I en Facebookgrupp erbjuds föräldrar att låta sina barn komma i kontakt med barn som bär på mässling. Detta är inte olagligt, men det är högst olämpligt eftersom sjukdomen kan vara direkt farlig

Inlämnad: 2017-06-08 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1551 av Saila Quicklund (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1553 av Hans Hoff (S)

Fråga 2016/17:1553 Rätt till fortsatt ersättning av Hans Hoff S till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S När en sjukskriven arbetstagare har varit sjukskriven i 180 dagar ska dennes rätt till fortsatt ersättning omprövas av Försäkringskassan. Detta görs i enlighet med rehabiliteringskedjan, och omprövningen

Inlämnad: 2017-06-07 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1553 av Hans Hoff (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1542 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1542 Det svenska snuset av Sten Bergheden M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Enligt en ny observationsstudie från Karolinska Institutet ger snusande inte en ökad risk för bukspottkörtelcancer. Det finns även data som tyder på att snus kan hjälpa vissa människor att sluta röka. Givetvis

Inlämnad: 2017-06-05 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1542 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1543 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1543 Saklig information om svenskt snus av Jan R Andersson M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Jag har tidigare frågat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om hon är villig att vidta några åtgärder för att säkerställa att svenska myndigheters informationsarbete kring bruket av svenskt

Inlämnad: 2017-06-01 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1543 av Jan R Andersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1531 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1531 Försöksverksamhet med gårdsförsäljning av Sten Bergheden M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Statsrådet Gabriel Wikström har tidigare svarat på min fråga gällande gårdsförsäljning 2016/17:763 att Om ett ombud skulle tillåtas lagerhålla varor för direktförsäljning blir det i stället

Inlämnad: 2017-06-01 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1531 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1529 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1529 Sveriges agerande gentemot EU-domstolen avseende svenskt snus av Jan R Andersson M till Statsrådet Ann Linde S Statsrådet Ann Linde har tidigare uttryckt att hon ser antagandet av tobaksproduktdirektivet som ett viktigt steg framåt i det tobaksförebyggande arbetet inom EU. Hon har dock undvikit att

Inlämnad: 2017-06-01 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1529 av Jan R Andersson (M) (pdf, 68 kB)