Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1187 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1187 Långtidssjukskrivna av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I januari 2010 infördes den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, i februari 2016 avskaffades den. Detta skedde trots att riksdagen uttryckligen tillkännagett för regeringen att tidsgränserna i sjukförsäkringen

Inlämnad: 2017-04-04 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1187 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:952 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:952 En bred parlamentarisk utredning om föräldraförsäkringen av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Regeringen beslutade förra året att tillsätta en utredning för att göra en översyn av hela föräldraförsäkringen. Syftet är, enligt regeringen, bland annat att utredningen ska

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:952 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:928 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:928 Vab-fusk av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Regeringen aviserade nyligen att man vill slopa anmälningskravet för att få rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn. Avsikten är enligt regeringen att minska regelkrånglet och förenkla livet för småbarnsföräldrar.

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:928 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:436 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:436 Psykisk ohälsa bland kvinnor av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron ökar i Sverige, och ökningen är som störst bland kvinnor. Bakom siffrorna och statistiken döljer sig människor som kämpar för att övervinna diagnoser, som i många fall är både allvarliga och

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:436 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:128 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:128 Försäkringskassans nya regler om underhållstödet av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Den 1 april trädde de nya reglerna om underhållstödet i kraft. Enligt de nya reglerna ska Försäkringskassan inte längre betala ut fullt underhållstöd i fall där en underhållsskyldig

Inlämnad: 2016-11-15 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2016/17:128 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringskassans nya regler om underhållstödet

Interpellation 2016/17:127 av Tina Ghasemi (M)

Interpellation 2016/17:127 Nya regler för underhållsstöd av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Underhållsstödet är en viktig del av den ekonomiska familjepolitiken som dels ska se till att barnens behov blir tillgodosedda, dels avkräva båda föräldrarna ett ekonomiskt ansvarstagande. Det

Inlämnad: 2016-11-15 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2016/17:127 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nya regler för underhållsstöd

Skriftlig fråga 2016/17:62 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:62 Förändringen av underhållsstödet av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sedan den 1 april i år gäller nya regler kring utbetalning av underhållsstöd. En förälder som har betalat sitt underhåll i rätt tid i sex månader i följd behöver inte längre sköta betalningen via Försäkringskassan.

Inlämnad: 2016-10-04 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:62 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 77 kB)