Dokument & lagar (114 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:1550 Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron inom arbetsmarknaden är stigande, och det finns stor risk för att ökningen kommer att fortsätta. Årligen är 94 000 anställda sjukskrivna mer än 90 dagar per år, och 60 000 anställda

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1546 av Karin Enström (M)

Fråga 2015/16:1546 Förhandlingarna kring Transatlantic Trade and Investment Partnership av Karin Enström M till Statsrådet Ann Linde S Den 28 augusti rapporterade medierna att Tysklands näringslivsminister Sigmar Gabriel uppgett att förhandlingarna kring Transatlantic Trade and Investment Partnership mellan EU och USA

Inlämnad: 2016-08-29 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1546 av Karin Enström (M) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1387 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2015/16:1387 Felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan av Boriana Åberg M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Riksrevisionen rapporterar att Försäkringskassan årligen betalar ut ungefär 16 miljarder kronor i felaktiga utbetalningar och att de är dåliga på att kräva tillbaka pengarna. Endast en

Inlämnad: 2016-06-21 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1387 av Boriana Åberg (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2015/16:677 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2015/16:677 Tillämpning av reglerna för bostadsbidrag försvårar för kommunerna av Gunilla Nordgren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Under hösten 2015 sökte väldigt många människor asyl i Sverige, och för närvarande bor många i Migrationsverkets boenden i väntan på att få sin asylansökan

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:677 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillämpning av reglerna för bostadsbidrag försvårar för kommunerna

Interpellation 2015/16:664 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:664 En finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron i Sverige har visat upp stora variationer i omfattning över tid från cirka tio dagar per person och år på 50-talet till närmare 30 dagar i slutet av 80-talet.

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:664 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring

Interpellation 2015/16:636 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2015/16:636 Demokratiska missförhållanden och handelskontakterna med Iran av Hans Rothenberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sedan en tid tillbaka har de internationella handelssanktionerna mot Iran lättats betydligt. Iran är ett land som historiskt varit föregångare i sin region

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2015/16:636 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Demokratiska missförhållanden och handelskontakterna med Iran

Interpellation 2015/16:589 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:589 Ökade sjukkostnader för arbetsgivare av Katarina Brännström M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Det är i företag som växer och som därmed kan anställa som nya jobb skapas. När regeringen nu vill skjuta över högre sjukkostnader på arbetsgivarna medför det att det blir både dyrare

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:589 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade sjukkostnader för arbetsgivare

Interpellation 2015/16:577 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:577 Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Som företagare och arbetsgivare bär man ett stort ansvar för sina anställdas försörjning. Inte bara i form av lön i utbyte mot utfört arbete utan även genom sjuklöneansvaret om

Inlämnad: 2016-04-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:577 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna

Skriftlig fråga 2015/16:1074 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2015/16:1074 Begränsad rätt till föräldrapenning av Boriana Åberg M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I oktober förra året träffades en blocköverskridande migrationsöverenskommelse. Enligt den ska nyanlända som har barn och kommer till Sverige ha begränsad rätt till föräldrapenning för barn över

Inlämnad: 2016-04-07 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1074 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1048 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2015/16:1048 Föräldraförsäkringen vid familjehemsplaceringar av Thomas Finnborg M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Den nutida föräldraförsäkringen består av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och rätt till förkortad arbetstid. Familjehemsföräldrar har i dag inte samma rättigheter som biologiska

Inlämnad: 2016-03-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1048 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1042 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2015/16:1042 Hög examensålder och pensionerna av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sverige har en av världens högsta examensålder, hela 29,4 år. Snittet för OECD-länderna är drygt 26 år. Samtidigt jobbar vi i Sverige allt färre år. Detta är bekymmersamt av många anledningar, inte

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1042 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1040 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2015/16:1040 Arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Fackförbundet TCO:s ordförande Eva Nordmark skriver i Dagens Industri den 23 mars 2016 att hon gärna ser att de arbetsgivare som inte tar ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering bör

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1040 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1018 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2015/16:1018 Kvotering av vab av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I en intervju i Dagens Nyheter den 18 mars 2016 kunde vi läsa att statsrådet överväger en form av fördelning av vab-dagar, det vill säga de dagar när föräldrar är hemma med sjukt barn. Dagen efter, lördagen den 19

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1018 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1014 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2015/16:1014 Förlängning av förtidspensionen för yngre människor av Lars-Arne Staxäng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Regeringen föreslår en sänkning av ingångsåldern för sjukersättning från 30 år till 19 år. Den som har följt utvecklingen av socialförsäkringarna över tid vet att socialdemokratiska

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1014 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:478 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:478 Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S När regeringen föreslog att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen skulle tas bort varnade flera viktiga remissinstanser för att en sådan åtgärd skulle leda till längre

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:478 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen

Interpellation 2015/16:474 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:474 Regionala skillnader i sjukskrivningar av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Kvinnor i Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län har flest sjukdagar i landet, enligt färska siffror från Försäkringskassan. I Östergötland, Stockholm och Skåne är kvinnors

Inlämnad: 2016-03-09 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:474 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionala skillnader i sjukskrivningar

Skriftlig fråga 2015/16:940 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2015/16:940 Sjukersättning av Lars-Arne Staxäng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Man kan få sjukersättning på hel- eller deltid från 30 års ålder. I beslut från Försäkringskassan bedöms om personen inte kommer att kunna arbeta mer på den del som ger ersättning från sjukersättning. I de flesta

Inlämnad: 2016-03-08 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:940 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:446 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:446 Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S När regeringen föreslog att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen skulle tas bort varnade flera viktiga remissinstanser för att en sådan åtgärd skulle leda till längre

Inlämnad: 2016-02-29 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:446 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:415 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:415 Framtidens cancervård och Försäkringskassan av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Det är mycket glädjande att forskningen har gått framåt så otroligt fort inom cancerområdet i Sverige i dag. Detta har i sin tur lett till att många av de personer som lever med

Inlämnad: 2016-02-16 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:415 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtidens cancervård och Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2015/16:748 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2015/16:748 Kostnaden för slopandet av den bortre tidsgränsen av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Den senaste veckan har det kommit rapporter från Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet om att slopandet av den bortre tidsgränsen är felbudgeterad och kommer att kosta långt

Inlämnad: 2016-02-04 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:748 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB)