Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:1550 Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron inom arbetsmarknaden är stigande, och det finns stor risk för att ökningen kommer att fortsätta. Årligen är 94 000 anställda sjukskrivna mer än 90 dagar per år, och 60 000 anställda

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:677 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2015/16:677 Tillämpning av reglerna för bostadsbidrag försvårar för kommunerna av Gunilla Nordgren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Under hösten 2015 sökte väldigt många människor asyl i Sverige, och för närvarande bor många i Migrationsverkets boenden i väntan på att få sin asylansökan

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:677 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillämpning av reglerna för bostadsbidrag försvårar för kommunerna

Interpellation 2015/16:664 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:664 En finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron i Sverige har visat upp stora variationer i omfattning över tid från cirka tio dagar per person och år på 50-talet till närmare 30 dagar i slutet av 80-talet.

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:664 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring

Interpellation 2015/16:589 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:589 Ökade sjukkostnader för arbetsgivare av Katarina Brännström M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Det är i företag som växer och som därmed kan anställa som nya jobb skapas. När regeringen nu vill skjuta över högre sjukkostnader på arbetsgivarna medför det att det blir både dyrare

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:589 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade sjukkostnader för arbetsgivare

Interpellation 2015/16:577 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:577 Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Som företagare och arbetsgivare bär man ett stort ansvar för sina anställdas försörjning. Inte bara i form av lön i utbyte mot utfört arbete utan även genom sjuklöneansvaret om

Inlämnad: 2016-04-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:577 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna

Interpellation 2015/16:478 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:478 Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S När regeringen föreslog att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen skulle tas bort varnade flera viktiga remissinstanser för att en sådan åtgärd skulle leda till längre

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:478 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen

Interpellation 2015/16:474 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:474 Regionala skillnader i sjukskrivningar av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Kvinnor i Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län har flest sjukdagar i landet, enligt färska siffror från Försäkringskassan. I Östergötland, Stockholm och Skåne är kvinnors

Inlämnad: 2016-03-09 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:474 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionala skillnader i sjukskrivningar

Interpellation 2015/16:415 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:415 Framtidens cancervård och Försäkringskassan av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Det är mycket glädjande att forskningen har gått framåt så otroligt fort inom cancerområdet i Sverige i dag. Detta har i sin tur lett till att många av de personer som lever med

Inlämnad: 2016-02-16 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:415 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtidens cancervård och Försäkringskassan

Interpellation 2015/16:360 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:360 Läkares ansvar i sjukskrivningsprocessen av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I en debattartikel den 28 januari 2016 i Ulricehamns Tidning skriver två representanter från Försäkringskassan bland annat följande: För att nå regeringens mål om ett sjukpenningtal

Inlämnad: 2016-02-02 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:360 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Läkares ansvar i sjukskrivningsprocessen

Interpellation 2015/16:341 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:341 Ökade drivkrafter för ett längre arbetsliv av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Riksdagen sa den 3 december 2014 ja till allianspartiernas förslag om riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster för 2015. Därmed

Inlämnad: 2016-01-27 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:341 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade drivkrafter för ett längre arbetsliv

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:592 Sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S En stor andel av ökningen av sjuktalen under det senaste året sker inom vård och omsorg. Enligt Vårdföretagarna finns det en stor skillnad i sjukfrånvaron beroende på driftsformen. Sjukfrånvaron är högre inom den

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:591 Ökade sjukskrivningar av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sedan 2010 ser Sverige en ökning av sjukfrånvaron. Även om ökningen sker från en låg nivå är den viktig att notera. Enligt Svenskt Näringsliv upplever vart fjärde företag ganska stora eller mycket stora

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2015/16:265 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2015/16:265 Karensvillkor för företagare som fyllt 55 år av Hans Rothenberg M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S För en tid sedan ställde jag en fråga till statsrådet Ylva Johansson angående att ta initiativ till en ändring av regeln som innebär att den som har fyllt 55 år inte kan ändra

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:265 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Karensvillkor för företagare som fyllt 55 år

Interpellation 2015/16:232 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:232 Målet om nio dagars sjukfrånvaro av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Inget tyder på att ökningen av sjukfrånvaron som pågått sedan 2010 är på väg att brytas. Regeringens mål är att sänka det från 10,3 till 9 dagar, men vår nya prognos pekar i stället på att

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:232 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Målet om nio dagars sjukfrånvaro

Interpellation 2015/16:229 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:229 Bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Försäkringskassan meddelade nyligen att bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron inte utnyttjas i särskilt stor utsträckning. Bidraget som avses är ett arbetsplatsnära stöd

Inlämnad: 2015-11-27 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:229 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron

Interpellation 2015/16:226 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:226 Arbetets påverkan på pensionen av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S Den demografiska utmaningen för Sverige är klargjord sedan länge, och de flesta, även de mest högröstade, kritikerna av höjd pensionsålder har ändrat ståndpunkt. Att så många som möjligt har ett jobb

Inlämnad: 2015-11-26 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:226 av Anette Åkesson (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetets påverkan på pensionen

Interpellation 2015/16:183 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:183 Vidareutveckling av Välfärdsakademin av Anette Åkesson M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Under Alliansens tid vid regeringsmakten påbörjades ett åtgärdsprogram av Försäkringskassans förre generaldirektör Dan Eliasson för att hejda ökningen av antalet sjukskrivningar och de

Inlämnad: 2015-11-12 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:183 av Anette Åkesson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vidareutveckling av Välfärdsakademin

Interpellation 2015/16:142 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:142 Omställningsstöd av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Vi moderater föreslog nyligen att vi måste se över möjligheterna till omställningsstöd, där det måste bli enklare att byta jobb mitt i livet. Men vi gör det också för att vi tror att det är en av många lösningar

Inlämnad: 2015-11-04 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:142 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Omställningsstöd

Interpellation 2015/16:28 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:28 Döljande av arbetslösheten genom sjukskrivningar av Fredrik Schulte M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Under en interpellationsdebatt den 27 augusti 2015 yttrade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll följande: Sjuktalen, som ökade i slutet av 90-talet bland annat på grund

Inlämnad: 2015-09-28 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:28 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Döljande av arbetslösheten genom sjukskrivningar

Interpellation 2015/16:12 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:12 Minskad arbetskraft av Fredrik Schulte M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Nyligen presenterade Statistiska centralbyrån siffror som visar att antalet sjukdagar fortsätter att öka, än så länge från en relativt låg nivå jämfört med hur det såg ut före 2006. Vad som dock riskerar att

Inlämnad: 2015-09-17 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:12 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Minskad arbetskraft