Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:1550 Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron inom arbetsmarknaden är stigande, och det finns stor risk för att ökningen kommer att fortsätta. Årligen är 94 000 anställda sjukskrivna mer än 90 dagar per år, och 60 000 anställda

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:592 Sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S En stor andel av ökningen av sjuktalen under det senaste året sker inom vård och omsorg. Enligt Vårdföretagarna finns det en stor skillnad i sjukfrånvaron beroende på driftsformen. Sjukfrånvaron är högre inom den

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:591 Ökade sjukskrivningar av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sedan 2010 ser Sverige en ökning av sjukfrånvaron. Även om ökningen sker från en låg nivå är den viktig att notera. Enligt Svenskt Näringsliv upplever vart fjärde företag ganska stora eller mycket stora

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2000/01:1622 av Cederfelt, Margareta (m)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1622 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om infrastruktursatsningar i Stockholm Stockholms utveckling av infrastruktur har varit kraftigt eftersatt under de senaste 30 åren. Trots att regionen ökat i storlek med motsvarande ett Malmö under denna tidsperiod har

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1391 av Cederfelt, Margareta (m)

den 13 juni Fråga 2000/01:1391 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om företagsflytt Mellan 1997 och 2000 flyttade 47 svenska företag sitt huvudkontor från Sverige. Utflyttningen medför negativa effekter för såväl näringsliv som det svenska samhället i stort. Att företagens huvudkontor är belägna

Inlämnad: 2001-06-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1000 av Cederfelt, Margareta (m)

den 2 april Fråga 2000/01:1000 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om väginvesteringar I Stockholm bor 20 av rikets befolkning, vilket märks inte minst när det gäller trafiken. Kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting är väl utbyggd och driver verksamhet dygnet runt. För många förvärvsarbetande

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:838 av Cederfelt, Margareta (m)

den 6 mars Fråga 2000/01:838 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om konkurser inom detaljhandeln Detaljhandeln fyller en viktig funktion inom det moderna samhället och är i mycket en barometer för såväl företagsklimatet som konsumenternas köpkraft. I januari detta år uppgick antalet konkurser

Inlämnad: 2001-03-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:598 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 januari Fråga 2000/01:598 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Mona Sahlin om utbyggnad av vägnätet runt Stockholm Årligen rullar ca 150 000 tankbilar med olja, gasol eller bensin genom Stockholms stad. I Stockholms län körs ca 300 000 transporter med farligt gods under ett år. Det farliga godset delas in

Inlämnad: 2001-01-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)