Störningar i webb-tv

Just nu är det störningar i webbsändningen och vi arbetar för att lösa problemet. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (73 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:907 av Karlsson, Sonia (s)

Fråga 1998/99:907 av Sonia Karlsson s till näringsministern om teknisk kompetens den 10 september Motala tillhör den stora gruppen orter med minskande befolkning. Nokias beslut i början av året, att flytta sin produktutveckling till Linköping, innebär att en mycket viktig kraft för det lokala näringslivets dynamik

Inlämnad: 1999-09-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:905 av Backman, Jan (m)

Fråga 1998/99:905 av Jan Backman m till näringsministern om utbyggnaden av Europaväg 4 den 10 september Enligt tidningsuppgifter har byggstarten för den nya vägen förbi Motala uppskjutits. Är näringsministern beredd att vidta de nödvändiga åtgärderna för att de pengar som öronmärkts för Motala återförs till E 4:ans utbyggnad i norra Skåne och södra Småland

Inlämnad: 1999-09-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:899 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

Fråga 1998/99:899 av Cristina Husmark Pehrsson m till näringsministern om Söderåsbanan den 9 september Söderåsbanan tillhör stomnätet och ansvaret för denna ligger hos Banverket. Upprustningen av denna del av nätet är en förutsättning för ett väl fungerande regionalt stråk både ur besöksnäringens och företagens möjlighet

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:894 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:894 av Ola Karlsson m till näringsministern om staten som skogsägare den 8 september I tidningen Statstjänstemannen nummer 10/99 kommenterar näringsministern det nybildade statliga skogsbolaget Sveaskog. Jag skulle vilja att vi växlade över mer skog till Sveaskog. Jag talar om produktiv skogsmark, så

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:893 av Hansson, Roy (m)

Fråga 1998/99:893 av Roy Hansson m till näringsministern om näringslivsklimat den 8 september Tidigt under våren 1999 lovade näringsministern att förslag skulle läggas så att Sverige skulle få världens bästa näringsklimatDetta skulle ske inom åtta veckor. Nu har det gått åtta månader. Mot bakgrund av detta vill jag

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:890 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:890 av Kent Härstedt s till näringsministern om Statens järnvägar och dess framtida investeringar den 8 september Ägarens krav på SJ enligt budgetpropositionen 1998/99 är att SJ skall utvecklas som ett effektivt och konkurrenskraftigt transportföretag med järnvägstrafik som huvudverksamhetSJ har i dag

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:889 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:889 av Kent Härstedt s till näringsministern om Statens järnvägar och dess krav från ägaren den 8 september Flera statliga utredningar har under de senaste åren blivit tillsatta för att utreda hur järnvägstrafiken skall se ut i framtiden. Gunnel Färms utredning gällande rikstrafiken SOU 1999:57Hans Sandebrings

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson s till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län den 6 september Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:852 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:852 av Rolf Gunnarsson m till näringsministern om Dalarnas befolkning den 16 augusti Nya befolkningssiffror har presenterats. Dessa siffror, omfattande första halvåret 1999, visar att mitt hemlän ånyo tappat rejält. Ca 1 000 personer i minus. Sedan 1991 har skogslänen tappat ca 27 000 personer. Siffrorna,

Inlämnad: 1999-08-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:812 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:812 av Maud Ekendahl m till näringsministern om E 4:an vid Örkelljunga den 23 juli Återigen har en stor trafikolycka inträffat på E 4:an utanför Örkelljunga. Här är vägen smal och mycket hårt trafikerad. Den bästa åtgärden vore att bygga om E 4:an på detta avsnitt till motorväg. Ett färdigt förslag finns

Inlämnad: 1999-07-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:806 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fråga 1998/99:806 av Ann-Marie Fagerström s till näringsministern om utförsäkring från arbetslöshetsförsäkringen den 20 juli I en interpellation för en tid sedan svarade näringsministern på frågan hur regeringen tänker agera för att säkerställa att utförsäkringen från arbetslöshetsförsäkringen och övergång till socialbidrag

Inlämnad: 1999-07-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:782 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:782 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om näringsklimatet för cement- och kalkbranschen den 30 juni Den 1 januari 2000 upphör den s.k. 1,2-procentsregeln för beskattning av koldioxid, vilken i första hand avsett cement- och kalkbranscherna. All verksamhet behöver framförhållning för

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:771 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:771 av Ola Karlsson m till näringsministern om Vattenfalls köp i finsk kärnkraft den 24 juni Det helstatliga bolaget Vattenfall har enligt uppgift avtal om att köpa 100 av det finska nät- och elhandelsföretaget Revon Sähkö Oy. Detta bolag äger i sin tur 2,1 i det ena av Finlands två kärnkraftsbolag, Teollisuuden

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:765 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:765 av Sten Tolgfors m till näringsministern om EU:s rekommendationer om sysselsättning den 24 juni Med en gemensam syn kan man rätta till det mesta. Arbetslösheten till exempel.Det stod att läsa på socialdemokraternas valaffischer i valet till Europaparlamentet. Men regeringen saknar uppfattning om den

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:743 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:743 av Bertil Persson m till näringsministern om trafikproblem i Östersjöregionen den 15 juni När det är knappt ett år kvar till Öresundsbrons öppnande stänger det delvis statsägda Scandlines biltrafiken mellan Malmö/Limhamn och Köpenhamn/Dragör. Konsekvenserna för näringsliv och integrationsarbete blir

Inlämnad: 1999-06-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:740 av Rådhström, Jan-Evert (m)

Fråga 1998/99:740 av Jan-Evert Rådhström m till näringsministern om Vägverket Produktions verksamhet den 15 juni Jag har i en tidigare fråga till näringsministern under våren tagit upp Vägverkets agerande på marknaden och den favoriserade ställning Vägverket Produktion kan misstänkas ha. Jag frågade då bl.a. vad näringsministern

Inlämnad: 1999-06-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:731 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1998/99:731 av Inga Berggren m till näringsministern om uppgradering av E 6:an den 9 juni E 6:an ingår som en viktig del i den nordiska triangeln. Utbyggnaden av sträckningen Vellinge-Trelleborg får därför inte förhalas ytterligare. E 6:an måste ges en sådan standard som svarar inte bara mot nuvarande utan även

Inlämnad: 1999-06-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:730 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1998/99:730 av Inga Berggren m till näringsministern om godstransportproblemen i Skåne den 9 juni Godstransportproblemen i Skåne kommer att lösas då Citytunneln står klar svarade Björn Rosengren mig i en interpellationsdebatt den 31 maj. Någon ytterligare precisering av svaret gavs dock inte. Som jag tidigare

Inlämnad: 1999-06-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:706 av Adolfsson, Carina (s)

Fråga 1998/99:706 av Carina Adolfsson s till näringsministern om resecentrum i Alvesta I Kronobergs län i Alvesta kommun så har man under hela 1990-talet planerat att bygga ett resecentrum. Syftet har varit att utveckla Alvesta järnvägsstation till ett modernt resecentrum genom att bl.a. bygga en planskild plattformsförbindelse

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:700 av Johnsson, Jeppe (m)

Fråga 1998/99:700 av Jeppe Johnsson m till statsrådet Mona Sahlin om fordonstrafiken Malmö-Köpenhamn Den 31 oktober 1999 upphör trafiken med bilfärjan mellan Malmö och Köpenhamn Limhamn-DragörBron mellan Malmö och Köpenhamn beräknas öppna den 1 juli år 2000. Under minst åtta månader kommer det inte att vara möjligt

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Paginering