Dokument & lagar (279 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1642 av Fridén, Lennart (m)

den 27 september Fråga 2001/02:1642 av Lennart Fridén m till näringsminister Björn Rosengren om skärgårdspolitiken För att hela Sverige ska leva, som det heter i ett slagord, så är det viktigt att det finns förutsättningar att bedriva yrkesmässiga verksamheter av olika slag. Viktigast i detta sammanhang är att näringar

Inlämnad: 2002-09-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1638 av Fridén, Lennart (m)

den 26 september Fråga 2001/02:1638 av Lennart Fridén m till justitieminister Thomas Bodström om villkoren för fängelsevistelse Under innevarande år har vi kunnat ta del av ett antal rapporter rörande kriminalvården som är avsedda att väcka förvåning och bestörtning. Narkotikan flödar i en strid ström. Farliga förbrytares

Inlämnad: 2002-09-26 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1636 av Johnsson, Jeppe (m)

den 24 september Fråga 2001/02:1636 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om elektronisk övervakning av långtidsdömda fångar Under den senaste tiden har det förekommit ett antal rymningar och fritagningar av långtidsdömda fångar bl.a. vid sjukhusbesök och s.k. lufthålspermissioner. I samband med

Inlämnad: 2002-09-24 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1634 av Jonsson, Göte (m)

den 16 september Fråga 2001/02:1634 av Göte Jonsson m till näringsminister Björn Rosengren om offerter från statliga företag Värnamo kommun har på ett korrekt sätt gått ut på öppna marknaden med en upphandling inom Kunskapslyftet. Flera offerter har lämnats in bl.a. från statliga Lernia. Vid granskning av offerterna

Inlämnad: 2002-09-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1631 av Jonsson, Göte (m)

den 13 september Fråga 2001/02:1631 av Göte Jonsson m till justitieminister Thomas Bodström om säkerheten i butiker De kvalificerade butiksrånen fortsätter. Särskilt utsatta är vissa butiker, t.ex. uraffärer. Rånen och stölderna tar sig allt mera avancerade former. Detta har givetvis medfört stora svårigheter för butiksinnehavarna,

Inlämnad: 2002-09-13 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1623 av Anderberg, Christel (m)

den 10 september Fråga 2001/02:1623 av Christel Anderberg m till justitieminister Thomas Bodström om polisresurserna i Säter Enligt den senaste bemanningsplanen skulle det i närpolisområde Säter finnas åtta poliser. Efter att ha varit stängd första halvåret på grund av personalbrist har polisstationen nu en polis och,

Inlämnad: 2002-09-10 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1616 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 9 september Fråga 2001/02:1616 av Ann-Marie Fagerström s till näringsminister Björn Rosengren om träskivebranschens situation i Sverige Enligt de uppgifter jag har fått är läget mycket bekymmersamt för träskivebranschen i Sverige. Skälen till att svenska företag har svårt att konkurrera är dels priset på vedråvara,

Inlämnad: 2002-09-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1600 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 4 september Fråga 2001/02:1600 av Jan-Evert Rådhström m till näringsminister Björn Rosengren om statsbidraget till enskilda vägar Bidraget till enskilda vägar har under många år varit alldeles för lågt vilket vi moderater ständigt påpekat. Enligt de direktiv som skickats ut från Vägverket angående vägunderhåll

Inlämnad: 2002-09-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1583 av Elindersson, Lars (m)

den 2 september Fråga 2001/02:1583 av Lars Elindersson m till justitieminister Thomas Bodström om brott som begås av asylsökande Enligt uppgift avser regeringen att aktualisera ett särskilt handläggningsförfarande för asylsökande som dömts för brott, som innebär att begäran om asyl kan behandlas med förtur, och vederbörande

Inlämnad: 2002-09-02 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1549 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1549 av Carina Adolfsson Elgestam s till justitieminister Thomas Bodström om misshandel Det har uppmärksammats att flera manliga poliser som blivit dömda för misshandel av kvinnor får fortsätta sitt arbete med utredningar om andra misshandlade kvinnor. Det bekräftas också av rikspolischefen.

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1547 av Nisser, Per-Samuel (m)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1547 av Per-Samuel Nisser m till justitieminister Thomas Bodström om polisen i Värmland Polismyndigheten i Värmland har i dagarna sagt upp 26 civilanställda. Tidigare i år har 22 poliser slutat i förtid. Utvecklingen i Värmland är att från att ha varit över 500 poliser, tjänstgör i dag

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1535 av Hansson, Roy (m)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1535 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om vägbelysning på Gotlands landsbygd Vägverket har ansvar för väghållning och därmed även för vägbelysning på statliga vägar. På den gotländska landsbygden försvinner belysningspunkter utefter de vägar som Vägverket har ansvar

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1534 av Hansson, Roy (m)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1534 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om frakttaxan i Gotlandstrafiken Det har nu gått över ett år sedan regeringens utredare Berit Rollen lämnade sitt förslag om hur frakttaxan i Gotlandstrafiken ska utformas. Det är en synnerligen angelägen fråga för Gotland och näringslivet

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1507 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 14 augusti Fråga 2001/02:1507 av Carl-Axel Johansson m till näringsminister Björn Rosengren om infrastrukturen i sydöstra Skåne Infrastrukturen i sydöstra Skåne riskerar eftersläpning. Den kommande utvecklingen med nya medlemsländer i EU, som Polen och andra centraleuropeiska länder, kommer att medföra att trafiken

Inlämnad: 2002-08-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1504 av Magnusson, Cecilia (m)

den 13 augusti Fråga 2001/02:1504 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om polismän som dömts för kvinnomisshandel Göteborgs-Posten har gått igenom polisens personalansvarsnämnds beslut gällande polismän som dömts för kvinnomisshandel. I denna undersökning framgår det att personalnämnden i ett

Inlämnad: 2002-08-13 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1500 av Axén, Gunnar (m)

den 13 augusti Fråga 2001/02:1500 av Gunnar Axén m till näringsminister Björn Rosengren om uppdelning av arbetslösa Regeringen har lanserat förslaget att subventionera företag som anställer människor av annan etnisk härkomst. Avsikten bakom förslaget är, enligt LO:s ordförande och ledamoten i socialdemokraternas valledning

Inlämnad: 2002-08-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1493 av René, Inger (m)

den 9 augusti Fråga 2001/02:1493 av Inger René m till justitieminister Thomas Bodström om ordningsbot på sjön Kustbevakningen har i dag inte rätt att utfärda ordningsbot för förseelser på sjön det rör sig om hastighetsöverträdelser eller brist på lanternor. De måste skriva en rapport till polisen som sedan har att

Inlämnad: 2002-08-09 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1486 av René, Inger (m)

den 8 augusti Fråga 2001/02:1486 av Inger René m till justitieminister Thomas Bodström om parkeringsböter för utländska bilister Med dagens lagstiftning är det inte möjligt att driva in parkeringsböter från en person som inte är svensk medborgare. Detta förorsakar ordningsproblem särskilt i gränsområden med mycket

Inlämnad: 2002-08-08 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1482 av René, Inger (m)

den 6 augusti Fråga 2001/02:1482 av Inger René m till näringsminister Björn Rosengren om avgift för resande över nya Svinesundsbron I norra Bohuslän har man på olika håll arbetat sedan länge för att underlätta för människor som vill bo i ett land och arbeta i ett annat. Antalet personer som bor i Sverige och arbetar

Inlämnad: 2002-08-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1485 av Härstedt, Kent (s)

den 6 augusti Fråga 2001/02:1485 av Kent Härstedt s till justitieminister Thomas Bodström om skuldtyngda barn i Sverige Skåne län har det största antalet skuldsatta barn i Sverige. 1 058 ungdomar under 18 år är registrerade hos Kronofogdemyndigheten i Skåne. I landet totalt finns 5 800 skuldsatta minderåriga. Skulderna

Inlämnad: 2002-08-06 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)