Dokument & lagar (34 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1533 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:1533 Ökad långvarig sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Enligt AFA:s rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro har glädjande nog den negativa utvecklingen med långvariga sjukskrivningar av vårdpersonal minskat under 2016. Dock har utvecklingen

Inlämnad: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-06-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1533 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1429 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:1429 Kostnadseffektivare vård av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S I en tidigare skriftlig fråga till Annika Strandhäll 2017/18:1264 frågade jag vilka åtgärder ministern avser att vidta för att svensk sjukvård ska nå paritet med den sjukvård som länderna inom OECD erbjuder sina

Inlämnad: 2018-06-04 Svarsdatum: 2018-06-13 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1429 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1267 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:1267 Lägre grad av antibiotikaresistens med rena händer av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Antibiotikaresistens är ett världsomfattande problem som påverkar mycket mer än hälso- och sjukvården. En viktig metod för att minska förekomsten av smittspridning och därmed förekomsten

Inlämnad: 2018-05-04 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1267 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1264 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:1264 Mer hälso- och sjukvård för pengarna av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Enligt OECD kostar den svenska hälso- och sjukvården 235 miljarder kronor per år. Detta gör Sverige till ett av de länder som lägger mest ekonomiska resurser på hälso- och sjukvården. 11 procent av

Inlämnad: 2018-05-04 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1264 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:796 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:796 Ökad antibiotikaresistens av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Ökad resistens mot antibiotika leder till att det blir svårare att behandla och bota infektioner orsakade av bakterier. Folkhälsomyndigheten förutspår att antalet anmälningspliktiga fall av antibiotikaresistenta

Inlämnad: 2018-02-16 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:796 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:407 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:407 Ökat antal hivpositiva i Europa av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Antalet personer som är hivpositiva fortsätter att öka i Europa. En anledning till ökningen anses vara att mer än hälften av de smittade personerna får sin diagnos sent. Inför Världsaidsdagen släppte Världshälsoorganisationens

Inlämnad: 2017-12-05 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:407 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1765 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:1765 Multiresistenta bakterier av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Antalet rapporterade infektioner med multiresistenta bakterier fortsatte att öka under 2016 men skillnaderna är stora mellan olika landsting och mellan olika vårdgivare inom samma landsting. Folkhälsomyndigheten

Inlämnad: 2017-07-31 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1765 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1764 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:1764 Lagstiftning mot organhandel av Margareta Cederfelt M till Socialminister Annika Strandhäll S Spanien och Italien har antagit lagar som kriminaliserar organhandel, men inte Sverige. Under senare år har handeln med organ ökat globalt. Enligt kinesisk officiell statistik genomförs årligen ca 10 000 organtransplantationer

Inlämnad: 2017-07-31 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1764 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:1550 Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron inom arbetsmarknaden är stigande, och det finns stor risk för att ökningen kommer att fortsätta. Årligen är 94 000 anställda sjukskrivna mer än 90 dagar per år, och 60 000 anställda

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1550 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:592 Sjukfrånvaro av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S En stor andel av ökningen av sjuktalen under det senaste året sker inom vård och omsorg. Enligt Vårdföretagarna finns det en stor skillnad i sjukfrånvaron beroende på driftsformen. Sjukfrånvaron är högre inom den

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2015/16:591 Ökade sjukskrivningar av Margareta Cederfelt M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sedan 2010 ser Sverige en ökning av sjukfrånvaron. Även om ökningen sker från en låg nivå är den viktig att notera. Enligt Svenskt Näringsliv upplever vart fjärde företag ganska stora eller mycket stora

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2001/02:1407 av Cederfelt, Margareta (m)

den 5 juli Fråga 2001/02:1407 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafiken SJ:s problem med försenade och inställda tåg verkar nå nya höjder under sommarveckorna. Problemen förklaras med personal- och fordonsbrist, och trots att SJ känt till att dessa problem var i antågande har man

Inlämnad: 2002-07-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1359 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 juni Fråga 2001/02:1359 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om konkursdrabbade företag Det svenska näringslivsklimatet befinner sig i en nedåtgående trend. Antalet företag som gick i konkurs ökade med 15 under maj i jämförelse med föregående år. Totalt har antalet konkurser ökat med

Inlämnad: 2002-06-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1316 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2001/02:1316 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om personal inom hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården behöver personal. Samtidigt finns åtskilliga personer som utbildar sig inom hälso- och sjukvården, exempelvis till undersköterska, och som inte får arbete. Orsaken beror

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1259 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 maj Fråga 2001/02:1259 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet Nyföretagandet i Sveriges kommuner minskade under förra året. Störst har minskningen varit i storstäderna där vart femte företag har försvunnit i Göteborg minskade nyföretagandet med 20 Även i glesbygdskommunerna

Inlämnad: 2002-05-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1156 av Cederfelt, Margareta (m)

den 14 maj Fråga 2001/02:1156 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om anställda i konkursdrabbade företag Företagsklimatet i Sverige har blivit allt kärvare. Detta visar sig bl.a. i att antalet anställda som drabbas av konkurser ökar. Under första kvartalet i år drabbades 7 117 personer av

Inlämnad: 2002-05-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1069 av Cederfelt, Margareta (m)

den 17 april Fråga 2001/02:1069 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om arbetslöshet trots högkonjunktur I Sverige finns i dag ca 700 000 arbetslösa. Det är den högsta arbetslösheten någonsin i Sverige under en högkonjunktur. Arbetslösheten från förra lågkonjunkturen har med andra ord bestått.

Inlämnad: 2002-04-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1009 av Cederfelt, Margareta (m)

den 9 april Fråga 2001/02:1009 av Margareta Cederfelt m till jordbruksminister Margareta Winberg om ökande varsel Antalet varsel ökar i Sverige. Mycket av detta är en konsekvens av den ekonomiska politik som förs. Företag flyttar utomlands, exempelvis Continental i Gislaved. Det finns studier som visar att kvinnor

Inlämnad: 2002-04-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:952 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 mars Fråga 2001/02:952 av Margareta Cederfelt m till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnligt företagande Sverige är den enda industrinationen där företagandet minskar. Dessutom är det färre kvinnor än män som startar företag. Under 2001 startade 4,4 kvinnor av 1 000 invånare företag. Bland männen startade

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:832 av Cederfelt, Margareta (m)

den 4 mars Fråga 2001/02:832 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om larmoperatörer Två tredjedelar av larmoperatörer vid SOS Alarm saknar sjukvårdsutbildning enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Av 570 larmoperatörer är ca 35 sjuksköterskor och ett tjugotal ambulanssjukvårdare. Det innebär

Inlämnad: 2002-03-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Paginering