Dokument & lagar (26 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1447 av Ångström, Yvonne (fp)

den 25 juli Fråga 2001/02:1447 av Yvonne Ångström fp till näringsminister Björn Rosengren om mobiltäckning i Norrland En undersökning som Västerbottensnytt har gjort visar att mobiltelefonoperatörerna inte uppfyller sina avtal vad gäller mobiltelefontäckning längs Europavägarna och ännu sämre i Norrlands inland. Ett

Inlämnad: 2002-07-25 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1350 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 17 juni Fråga 2001/02:1350 av Bengt Silfverstrand s till statsrådet Mona Sahlin om politik på arbetsplatserna Det låga valdeltagandet vid 1998 års val ger anledning till allvarliga eftertankar. Orsakerna till det sviktande förtroendet för vårt demokratiska styrelseskick är sannolikt många och mångfasetterade. I

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1205 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 22 maj Fråga 2001/02:1205 av Bengt Silfverstrand s till näringsminister Björn Rosengren om statlig lönegaranti vid konkurs i utländskt bolag Det råder uppenbarligen en betydande oklarhet om vilken lagstiftning som ska tillämpas vad gäller statlig lönegaranti vid konkurs i företag med förgreningar i flera EU-länder.

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:479 av Narti, Ana Maria (fp)

den 26 april Interpellation 2001/02:479 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Mona Sahlin om integrationspolitik I början av år 2000 var regeringen i gång med att lansera aktivitetsgarantin som arbetsmarknadspolitikens flaggskepp och då debatterades detta i Sveriges riksdag. Näringsminister Björn Rosengren underströk

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1120 av Holmqvist, Nils-Göran (s)

den 26 april Fråga 2001/02:1120 av Nils-Göran Holmqvist s till miljöminister Kjell Larsson om isocyanatforskningen Den så viktiga isocyanatforskningen stoppas. Anledningen sägs vara brist på pengar. Bristen lär uppgå till ca 6,5 miljoner kronor. Summan är i detta sammanhang blygsam och bör ställas mot vad en enda ung

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1033 av Hägg, Carina (s)

den 12 april Fråga 2001/02:1033 av Carina Hägg s till statsrådet Britta Lejon om konsumentservice Det är viktigt att vi har en myndighetsstruktur som kan möta olika behov av tjänster bland medborgarna i vårt land och att det runtom i våra kommuner säkerställs kostnadsfri tillgång till tjänster och samhällsinformation

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:995 av Hägg, Carina (s)

den 5 april Fråga 2001/02:995 av Carina Hägg s till statsrådet Mona Sahlin om integritet vid psykologiska test I arbetsmarknadsutskottet betänkande 2000/01:AU7 behandlades en motion om psykologiska test. Den nuvarande situationen bedömdes då inte vara acceptabel för de enskilda och risk fanns för godtycke. Utskottet

Inlämnad: 2002-04-05 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:983 av Wegendal, Lars (s)

den 3 april Fråga 2001/02:983 av Lars Wegendal s till statsrådet Mona Sahlin om handläggningstider hos PTS vad gäller kommunala frekvenstillstånd Kommunerna och deras skolor arbetar för närvarande intensivt med att införa Internet och e-post på sina skolenheter. Detta för att så snart som möjligt ge eleverna det verktyg

Inlämnad: 2002-04-03 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:245 av Jonsson, Elver (fp)

den 6 februari Interpellation 2001/02:245 av Elver Jonsson fp till näringsminister Björn Rosengren om kompetensutveckling Strukturomvandlingen i näringslivet ställer långtgående krav på arbetskraftens kompetens. Det handlar om såväl breda som specialiserade kunskaper och färdigheter, men kanske framför allt om att

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:226 av Narti, Ana Maria (fp)

den 1 februari Interpellation 2001/02:226 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Mona Sahlin om våld mot kvinnor Vi är alla överens om att vi behöver integration, kommunikation, dialog över alla kulturella och etniska synliga och osynliga gränser ändå stöter vi på så grymma händelser som mordet på Fadime Sahindal. Sådana

Inlämnad: 2002-02-01 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:605 av Nordlund, Harald (fp)

den 25 januari Fråga 2001/02:605 av Harald Nordlund fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om intagningsprov Inför antagningarna till musikklasser behöver en färdighetsprövning göras för att se om eleven har fallenhet för det musikaliska området. Skolorna anser det vara en självklarhet att kunna genomföra tester då

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:568 av Wahlström, Göte (s)

den 22 januari Fråga 2001/02:568 av Göte Wahlström s till statsrådet Mona Sahlin om skyddsfilter Larmrapporter kommer nu om ökat antal människor som drabbas av problem med andningsorganen. Problemen anses i stor utsträckning vara förknippade med den arbetsrelaterade ohälsan. De skyddsfilter som i dag finns tillgängliga

Inlämnad: 2002-01-22 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:177 av Jonsson, Elver (fp)

den 17 januari Interpellation 2001/02:177 av Elver Jonsson fp till statsrådet Mona Sahlin om postservice I flera hundra år har postverksamhet i Sverige varit i gång. Nästan alla medborgare är varje dag kunder i Postverket numera Posten Sverige AB. Här kan man tala om köptrohet och en kundkrets som troligen saknade

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:169 av Björnemalm, Maud (s)

den 15 januari Interpellation 2001/02:169 av Maud Björnemalm s till näringsminister Björn Rosengren om Postens service Posten har påbörjat genomförandet av en omfattande omorganisation av servicen till allmänheten, uppenbarligen i syfte att rationalisera och förbilliga verksamheten. Ute i landet har konsekvenserna

Inlämnad: 2002-01-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:439 av Leijonborg, Lars (fp)

den 18 december Fråga 2001/02:439 av Lars Leijonborg fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om ordningsproblemen i skolan I en omfattande OECD-studie som omfattar 246 000 15-åringar i 32 länder hamnar Sverige nära botten vad gäller ordning och arbetsro i skolan. Studien bekräftar bilden att vardagsstöket är mycket

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:128 av Green, Monica (s)

den 5 december Interpellation 2001/02:128 av Monica Green s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kamratstöd i skolan Barn ska uppleva att det både är roligt och lärande att gå i skolan, men så är det inte för alla. Många känner ångest och har ont i magen när de ska gå till skolan. Dagligen utsätts hundratusentals

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:333 av Larsson, Hillevi (s)

den 3 december Fråga 2001/02:333 av Hillevi Larsson s till statsrådet Mona Sahlin om Exit Skåne Exit Skåne är en rörelse med två syften: att hjälpa nazister som vill hoppa av och att arbeta förebyggande för att hindra att nya ungdomar hoppar på. Nu är verksamheten hotad. Drygt 1 miljon kronor saknas. Efter jul upphör

Inlämnad: 2001-12-03 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:315 av Nilsson, Ulf (fp)

den 29 november Fråga 2001/02:315 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Mona Sahlin om Exit Skåne Organisationen Exit har som syfte att hjälpa ungdomar som vill bryta sig ur nazistiska och rasistiska värderingar. Den arbetar också med stöd till föräldrar och information till människor som av olika anledningar kommer i

Inlämnad: 2001-11-29 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:273 av Hägg, Carina (s)

den 23 november Fråga 2001/02:273 av Carina Hägg s till statsrådet Mona Sahlin om stöd till kvinnors val av arbete Arbetsförmedlare tar allt oftare upp familjerelaterade problem för vissa invandrarkvinnor. Hur förhåller man sig när maken eller fadern följer med den arbetssökande kvinnan till förmedlingen och har styrande

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:210 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 15 november Fråga 2001/02:210 av Lena Sandlin-Hedman s till statsrådet Mona Sahlin om semesterlagen De nya studiestöden trädde i kraft den 1 juli 2001, med dessa förändringar förändrades också semesterlagens 17:4. Förändringen i semesterlagen innebär en kraftig försämring för dem som tar studieledigt från sitt

Inlämnad: 2001-11-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Paginering