Dokument & lagar (42 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1687 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 13 september Fråga 2000/01:1687 av Jan-Evert Rådhström m till försvarsminister Björn von Sydow om försvarscentrum i Karlstad Regeringen har i propositionen 2000/01:113 tagit upp ett antal frågor bl.a. militärens ledningsorganisations utformning och uppgifter, OPIL:s lokalisering, inriktning och utformning av försvarsmaktens

Inlämnad: 2001-09-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1683 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 12 september Fråga 2000/01:1683 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärnets övningsmöjligheter Hemvärnet har ålagts stora besparingskrav. Nu kommer rapporter från ansvariga inom hemvärnet att högkvarteret tydligen kommit med besked att det är förbjudet att använda lokala skjutbanor.

Inlämnad: 2001-09-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1619 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1619 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktiga Jag har just fått en information från Civilpliktrådet om den sommarturné som rådet genomfört. Man påpekar att grunden för pliktutbildning är att känna till vad man ska lära sig och hur kunskapen ska användas.

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1452 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 20 juni Fråga 2000/01:1452 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om deltidsbrandmän i glesbygd På många håll i landet är det stora rekryteringsproblem då det gäller att få folk till de s.k. deltidsbrandkårerna. Detta eftersom många företag försvinner, vidare har kvarvarande företag en så låg

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1400 av Lindström, Olle (m)

den 14 juni Fråga 2000/01:1400 av Olle Lindström m till försvarsminister Björn von Sydow om Arméns musikkår i Norrland Underskotten i Försvarsmakten har inneburit stora neddragningar på all verksamhet. Förutom allvarliga konsekvenser för förbandsproduktionen drabbas också andra betydelsefulla sidoverksamheter. En sådan

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1370 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 juni Fråga 2000/01:1370 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om sotningsmonopolet Frågan om att slopa sotningsmonopolet har utretts flera gånger. Nyligen kom ännu en utredning fram till att det finns klara fördelar med att det kommunala sotningsmonopolet avskaffas. Ansvaret

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1342 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 6 juni Fråga 2000/01:1342 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om Älvdalens skjutfält Åter tycks vakttjänsten vid Älvdalens skjutfält vara hotad. Det talas så vackert, det skrivs så mycket positivt om Europas största och bästa skjutfält, men högkvarteret verkar ha en inställning att skjutfältet

Inlämnad: 2001-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1343 av Fridén, Lennart (m)

den 5 juni Fråga 2000/01:1343 av Lennart Fridén m till försvarsminister Björn von Sydow om Försvarsmaktens musikkår Försvarsmakten har alltid varit huvudansvarig för den s.k. ceremoniella musiken, dvs. musik som framförs vid statsbesök, officiella ceremonier som invigningar etc. Efter den stora militärmusiknedläggningen

Inlämnad: 2001-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1242 av Adolfsson, Berit (m)

den 17 maj Fråga 2000/01:1242 av Berit Adolfsson m till försvarsminister Björn von Sydow om försvarets anläggningar i Skredsvik En femte förändring av försvarets Skredsvikanläggning i Bohuslän är nära förestående. 1992, vid nedläggningen av I 17 i Uddevalla, flyttades man till lokaler utanför regementsområdet, 1993

Inlämnad: 2001-05-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1190 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 10 maj Fråga 2000/01:1190 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om besparingar inom hemvärnet Försvaret befinner sig i ett ekonomiskt mycket bekymmersamt lägeDen informationen har vi försvarspolitiker fått. Ett förslag till sparpaket finns nu ett paket som, enligt min mening, kan få förödande

Inlämnad: 2001-05-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:454 av Lilliehöök, Anna (m)

den 27 april Interpellation 2000/01:454 av Anna Lilliehöök m till försvarsminister Björn von Sydow om skador och risker vid värnpliktstjänstgöring Att göra värnplikten innebär risk. Statistiken visar att under värnpliktstjänstgöring är skador än mer vanliga än i de farligaste yrken. Försvarets arbete med säkerhet,

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:419 av Lindström, Olle (m)

den 26 april Interpellation 2000/01:419 av Olle Lindström m till försvarsminister Björn von Sydow om förtroendet för utbildningen i försvaret Det är nu uppenbart att försvarsbeslutet från våren 2000 inte ryms inom den i förväg beslutade anslagsramen. På samma sätt som efter 1996 års försvarsbeslut har nya svarta hål

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1046 av Hansson, Roy (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1046 av Roy Hansson m till försvarsminister Björn von Sydow om finansieringen av Sveriges deltagande i EU:s krishanteringsstyrka Enligt ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet den 9 november 2000 har regeringen beslutat att anmäla ett balanserat urval av kvalificerade svenska förmågor

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1012 av Zakariasen, Helena (s)

den 5 april Fråga 2000/01:1012 av Helena Zakariasén s till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning av nazister inom försvaret Enligt en granskning som tidningen Värnpliktsnytt gjort så finns minst 62 nazister krigsplacerade för att kunna försvara Sverige i en krigssituation. Flera av dessa har också dömts för

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:989 av Eneroth, Tomas (s)

den 30 mars Fråga 2000/01:989 av Tomas Eneroth s till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen av deltidsbrandmän Räddningstjänsten i Sverige klarar av att på kort tid göra insatser vid såväl bränder som bilolyckor och översvämningar. Vid sidan av den heltidsanställda bemanningen finns en stor grupp deltidsanställda,

Inlämnad: 2001-03-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:968 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 27 mars Fråga 2000/01:968 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om Älvdalens skjutfält Vid en interpellationsdebatt i oktober 2000 sade statsrådet följande om Älvdalens skjutfälts framtidSammantaget kan konstateras att den nuvarande bevaknings- och säkerhetsnivån kommer att bibehållas även

Inlämnad: 2001-03-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:950 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 21 mars Fråga 2000/01:950 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om flytt av Swedint Jag har tidigare, i två frågor, undrat hur den beslutade flytten av Swedint, från Södertälje till Kungsängen, fortgår. Jag har ställt frågorna med utgångspunkt från rapporter över flyttverksamhetens försening

Inlämnad: 2001-03-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:870 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 13 mars Fråga 2000/01:870 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktigas avhopp Målet, då det gäller de värnpliktiga, är att det ska vara en avgång på endast ca 7 alltså 7 av alla som rycker in fullgör inte sin tjänstgöring. Den siffra som nu redovisas för år 2000 är 15,3 En av anledningarna

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:869 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 12 mars Fråga 2000/01:869 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om arméförbanden Vi har i försvarsutskottet nyligen fått Försvarsmaktens årsredovisning för år 2000. Där finns följande rader: Målen för strid i bataljon har inte fullt nåtts, främst med anledning av för få övningstillfällenDet

Inlämnad: 2001-03-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:305 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 8 mars Interpellation 2000/01:305 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärnets rekrytering Först talades det om 125 000 personer inom hemvärnet. Sedan 90 000, nu 69 000, en siffra som anges som regeringens mål i den årsredovisning som försvaret nyligen presenterat för oss i försvarsutskottet.

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: hemvärnets rekrytering
Paginering