Dokument & lagar (102 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:510 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 30 november Fråga 2005/06:510 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin s Bistånd till Somaliland År 1991 utropades det tidigare Somaliland i norra delen av Somalia som självständigt. Landet åberopar en gammal kolonial gräns från den brittiska kolonin Brittiska Somaliland. Landet har ungefär tre miljoner

Inlämnad: 2005-11-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:509 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 30 november Fråga 2005/06:509 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin s Fryst bistånd till Uganda Uganda är ett av Sveriges större biståndsländer. Landet har länge varit omhuldat av västerländska biståndsgivare trots påtagliga brister vad gäller demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Ugandas

Inlämnad: 2005-11-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:507 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 30 november Fråga 2005/06:507 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin s Svälten i Zambia Svältkatastroferna i södra Afrika avlöser varandra. Först Malawi, och nu befinner sig Zambia på svältens rand. Bristen på frihandel, onödiga tullar mellan länder och oväntad torka har försatt människor i ett

Inlämnad: 2005-11-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:445 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 23 november Fråga 2005/06:445 av Gunnar Nordmark fp till finansminister Pär Nuder s Införande av flygskatt I budgetpropositionen för 2006 föreslår regeringen införande av en flygskatt. Denna skatt motiveras med miljöskäl. Hur skatten ska vara utformad är i dagsläget oklart. Regeringens proposition har dock inneburit

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:424 av Virgin, Lilian (s)

den 21 november Fråga 2005/06:424 av Lilian Virgin s till finansminister Pär Nuder s Moms vid uthyrning av lokaler till idrottsföreningar Skatteverket har aviserat, efter en dom från Regeringsrätten, att från årsskiftet kan idrottsföreningar få betala full moms när de hyr lokaler. I dag behöver idrottsföreningar

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:418 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 november Fråga 2005/06:418 av Luciano Astudillo s till finansminister Pär Nuder s Oredovisade inkomster Skatteverket har kartlagt de dolda arbetsinkomsterna genom att göra ca 20 000 skatterevisioner mellan åren 1995 och 2003. Resultatet av denna granskning är att småföretagen verkar stå för en stor del av

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:403 av Andrén, Gunnar (fp)

den 18 november Fråga 2005/06:403 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder s Förmånsbeskattning av icke-redaktionella medarbetare i kommersiella tidningsföretag Enligt Kammarrätten i Jönköping mål nr 1445-05 kan bara den som har journalistiska arbetsuppgifter eller möjligen tillhör ledningsgruppen på ett

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:401 av Pilsäter, Karin (fp)

den 18 november Fråga 2005/06:401 av Karin Pilsäter fp till finansminister Pär Nuder s Förmögenhetsskatten Kapitalpension är en sparform som nu är befriad från förmögenhetsskatt och har lägre avkastningsskatt. Sparande i kapitalpension är följaktligen snabbt ökande. Enligt mäklarföretaget Avanza görs nu bedömningen

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:339 av Hagberg, Liselott (fp)

den 9 november Fråga 2005/06:339 av Liselott Hagberg fp till finansminister Pär Nuder s Höjd fastighetsskatt Många fastighetsägare i Södermanland har nyligen drabbats av besked om chockhöjda fastighetsskatter. Det finns exempel på fastighetsägare som fått upp till en fyrdubbling av skatten. Enligt uppgifter från

Inlämnad: 2005-11-14 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:325 av Jönsson, Anita (s)

den 10 november Fråga 2005/06:325 av Anita Jönsson s till statsrådet Ulrica Messing s Lika konkurrensmöjligheter för flyget Regeringen har i budgetpropositionen aviserat en flygskatt på 50100 kr per passagerare. Samtidigt finns uträkningar om att flygtrafiken på vissa svenska flygplatser kan drabbas hårt av en

Inlämnad: 2005-11-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:302 av Andreasson, Martin (fp)

den 4 november Fråga 2005/06:302 av Martin Andreasson fp till socialminister Berit Andnor s Sjömanspensioner När Handelsflottans pensionsanstalt upphörde 1994 beslutades att dåvarande Riksförsäkringsverket skulle överta administrationen av kvarvarande sjömanspensioner. Dessa pensioner jämte administrationskostnaderna

Inlämnad: 2005-11-04 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:300 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 4 november Fråga 2005/06:300 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin s Det ökande våldet i Etiopien Efterspelet till parlaments- och lokalvalen i Etiopien i mitten på maj i år har visat sig bli mycket våldsamt. Protester från demonstranter med anledning av misstankar om valfusk har besvarats med

Inlämnad: 2005-11-04 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:265 av Gustafsson, Billy (s)

den 28 oktober Fråga 2005/06:265 av Billy Gustafsson s till finansminister Pär Nuder s Förutsättningar för inhemsk etanolproduktion För fyra år sedan invigdes en etanolfabrik i Norrköping, Agroetanol. En investering motsvarande ca 500 miljoner kronor. Agroetanol planerar att bygga en etanolfabrik till i Norrköping.

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:224 av Wikström, Cecilia (fp)

den 25 oktober Fråga 2005/06:224 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin s Svält i Malawi Malawis kristna råd har i dagarna riktat en uppmaning till landets president, Bingu wa Mutharika, att förklara Malawi som katastrofområde eftersom landet nu efter en omfattande torkperiod står inför en stor svältkatastrof.

Inlämnad: 2005-10-25 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:216 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 24 oktober Fråga 2005/06:216 av Anne-Marie Ekström fp till finansminister Pär Nuder s Idrottsskatteutredningen och synen på andra föreningar Efter att regeringen förhalat frågan i flera år tillsattes förra året en utredning som ska se över skatter inom idrottsrörelsen. Trots att många förespråkade en parlamentarisk

Inlämnad: 2005-10-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:215 av Tysklind, Lars (fp)

den 24 oktober Fråga 2005/06:215 av Lars Tysklind fp till finansminister Pär Nuder s Fastighetstaxeringens påverkan på markpriset Diskussionen kring fastighetstaxeringen är högaktuell på grund av den pågående taxeringen av småhus. Något som är av avgörande betydelse för hur stort det totala taxeringsvärdet för

Inlämnad: 2005-10-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:211 av Hagberg, Liselott (fp)

den 24 oktober Fråga 2005/06:211 av Liselott Hagberg fp till finansminister Pär Nuder s Översyn av fastighetsskatten Nyköping och Oxelösund är två av de kommuner i landet som drabbats av chockhöjda fastighetsskatter. Där finns exempel på fastighetsägare som fått tre- eller fyrdubbling av skatten. För många innebär

Inlämnad: 2005-10-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:210 av Andrén, Gunnar (fp)

den 24 oktober Fråga 2005/06:210 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder s Betalning från staten för investeringar och trafik i samband med försöket med trängselskatt Enligt det avtal som AB Storstockholms Lokaltrafik tecknat med staten genom Finansdepartementet ska nästa betalning för av SL gjorda utlägg

Inlämnad: 2005-10-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:187 av Astudillo, Luciano (s)

den 20 oktober Fråga 2005/06:187 av Luciano Astudillo s till statsrådet Carin Jämtin s Hjälp till Pakistans befolkning Jordbävningskatastrofen i Pakistan innebär en större utmaning än vid tsunamin. Det säger FN-samordnaren Andrew Mcleod. Antalet döda, som väntas stiga kraftigt, är uppe i över 50 000. Fortfarande

Inlämnad: 2005-10-20 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:115 av Virgin, Lilian (s)

den 13 oktober Fråga 2005/06:115 av Lilian Virgin s till finansminister Pär Nuder s Flygskatten och regionalpolitiken I budgetpropositionen föreslås av miljöskäl att en flygskatt införs. Skatten blir i genomsnitt 50 till 100 kr på alla flygbiljetter. Liknande skatter finns i många andra länder. Det är självklart

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Pär Nuder (S)