Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:709 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1998/99:709 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Pierre Schori om stöd till nazismens offer I Sverige gör vi ett stort arbete för att levandegöra kunskapen om Förintelsen och Förintelsens offer, särskilt att förmedla vidare kunskapen kring detta och våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde till

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:768 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:768 av Lennart Fremling fp till socialministern om mediciner för MG-sjuka De som lider av den kroniska sjukdomen Myastenia Gravis MG använder regelbundet Mestinon eller Mytelase, vilka är långtidsverkande, och Neostigmin, som är snabbverkande. Vid årsskiftet den 1 januari 1998 slutade Pharmacia Upjohn

Inlämnad: 1998-05-19 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:566 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:566 av Lennart Fremling fp till försvarsministern om Älvdalens skjutfält Älvdalens skjutfält i norra Dalarna är ett stort övningsområde med många kvaliteter. Det är dock organisatoriskt uppdelat på tre enheter, nämligen Fortifikationsverket, Underhållsregemente Mitt och I 2 Fo 52. I besparingstider är

Inlämnad: 1998-03-16 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:522 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:522 av Karin Pilsäter fp till socialministern om kvinnors hälsa Kvinnors hälsa är också en fråga om makt. Den som har låg lön och litet att säga till om t.ex. på jobbet har sämre hälsa, menar Gunilla Carstedt, hälsoforskare och läkare. Hon säger vidare att kvinnors hälsa är med andra ord summan av deras

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:488 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:488 av Lennart Fremling fp till statsrådet Pierre Schori om Invandrarverkets service Den 1 oktober 1997 tog Invandrarverket över vissa arbetsuppgifter från polisen. I en del av dessa ärenden krävs att sökanden infinner sig personligen. Det gäller ärenden om uppehållstillstånd, förlängning av tillstånd,

Inlämnad: 1998-02-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:236 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:236 av Karin Pilsäter fp till justitieministern om barn i homosexuella familjer I samband med den socialdemokratiska partikongressen utlovades en utredning bl.a. om rättsläge och behov av förbättringar av rättsskydd för barn i homosexuella familjer. Ännu har ingen utredning påbörjats. Med anledning av

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:66 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:66 av Lennart Fremling fp till kommunikationsministern om kemiska tätningsmedel i väg- och järnvägstunnlar De miljökonsekvensbeskrivningar som ligger till grund för beslut om tunnlar för väg- och järnvägstrafik är ofta bristfälliga. Mot bakgrund av detta samt de utsläpp från kemiska tätningsmedel som skett

Inlämnad: 1997-10-16 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:18 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:18 av Karin Pilsäter fp till justitieministern om hets mot folkgrupp Återigen har det grova riktade våldet mot homosexuella uppmärksammats. Personer med homosexuell läggning hotas och utsätts för våld av personer med nynazistisk inriktning just därför att de är homosexuella. Homosexuella personer är en

Inlämnad: 1997-09-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:17 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:17 av Karin Pilsäter fp till justitieministern om polisens övertidsuttag På senare tid har flera tillfällen uppmärksammats då polisingripande inte skett på grund av att ansvarig polis inte bedömt ärendet tillräckligt angeläget för att orsaka ett övertidsuttag. Exempel från Södertörnspolisen har visat att

Inlämnad: 1997-09-22 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)