Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:840 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:840 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om polisers kunskap om homo- och bisexuellas situation den 9 augusti Enligt uppgift i Irish Times den 15 maj 1999 har den irländska republikens polisväsende tagit initiativ till nya arbetssätt för att komma till rätta med den riktade brottsligheten mot

Inlämnad: 1999-08-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:747 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:747 av Barbro Westerholm fp till utrikesministern om flyktingar i kristillstånd den 17 juni Utlänningsnämndens handläggning av asylärenden har kritiserats under lång tid. Utvisningsbeslut har fattats om personer som i sitt hemland utsatts för tortyr och råkat in i kristillstånd när de fått veta att de

Inlämnad: 1999-06-17 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:709 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1998/99:709 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Pierre Schori om stöd till nazismens offer I Sverige gör vi ett stort arbete för att levandegöra kunskapen om Förintelsen och Förintelsens offer, särskilt att förmedla vidare kunskapen kring detta och våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde till

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:688 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:688 av Barbro Westerholm fp till utrikesministern om kvinnors ställning i Iran Vid Förenta nationernas fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 antogs en deklaration och en handlingsplan med syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Vid konferensen konstaterades att diskriminering av kvinnor fortfarande

Inlämnad: 1999-06-01 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:626 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:626 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om våld mot homosexuella den 14 maj Återigen har RFSL:s lokaler i Trollhättan vandaliserats. Under 1998 utsattes dessa lokaler för vandalisering 15 gånger Nu har försäkringsbolagen sagt upp försäkringen och föreningen hotas av att gå i konkurs på grund

Inlämnad: 1999-05-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:547 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:547 av Barbro Westerholm fp till statsrådet Pierre Schori om kosovoalbanska flyktingar och visumtvånget den 20 april Bland de kosovoalbaner som är på flykt finns de som vill stanna kvar i närområdet och de som vill komma till sina släktingar i andra länder, t.ex. Sverige. Och i Sverige finns kosovoalbaner

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:339 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:339 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om giltighet i Sverige av adoption i annat land den 9 februari Inom familjerätten finns en rad allmänna bestämmelser om internationella rättsförhållanden rörande bl.a. äktenskap, förmyndarskap och frågor rörande förmögenhet och arv. Däremot tycks det

Inlämnad: 1999-02-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:113 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:113 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om utredning om homosexuella och barn den 27 november I april 1998 beställde riksdagen en utredning om homosexuella och barn men utredningen har ännu inte tillsats. Jag vill därför fråga justitieministern när regeringen kommer att tillsätta denna utredning.

Inlämnad: 1998-11-27 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:868 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:868 av Barbro Westerholm fp till utbildningsministern om Forskningsrådsnämndens utredning om oral galvanism Den 3 april 1997 gav regeringen Forskningsrådsnämnden FRN i uppdrag att genomföra vissa aktiviteter rörande oral galvanism m.m. Skälet var att frågor om framför allt amalgams hälsoeffekter varit

Inlämnad: 1998-06-11 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:638 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:638 av Barbro Westerholm fp till socialministern om bidrag till Stiftelsen Noaks Ark Stiftelsen Noaks Ark Röda Korset är en ideell organisation som arbetar med stöd till personer med hiv/aids. De ger också information och utbildning till vårdpersonal och allmänhet. Organisationens främsta uppgift är dock

Inlämnad: 1998-04-07 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:633 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:633 av Barbro Westerholm fp till socialministern om nedrustning av reumatikervården Den 31 mars 1998 tvingades Reumatikerförbundet rekommendera sin förbundsstyrelse att avveckla verksamheten vid Östersunds Reumatiker- och Rehabiliteringssjukhus, eftersom det inte gått att komma överens på landstingssidan

Inlämnad: 1998-04-07 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:581 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:581 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om polisövergrepp på unga kvinnor I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars 1998 grep polis unga kvinnor som demonstrerade vid porrbutik. Av förhörsutskrift framgår att vittne såg hur polis med batong slår en ung kvinna i huvudet. När hon försöker

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:538 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:538 av Barbro Westerholm fp till socialministern om forskning om spelberoende Vi har i Sverige bristande kunskap om omfattningen av spelberoende och dess orsaker. Därför var det bra att riksdagen tog detta problem på allvar och beslöt om medel för forskning kring detta problem. Professor Sten Rönnberg

Inlämnad: 1998-03-11 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:522 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:522 av Karin Pilsäter fp till socialministern om kvinnors hälsa Kvinnors hälsa är också en fråga om makt. Den som har låg lön och litet att säga till om t.ex. på jobbet har sämre hälsa, menar Gunilla Carstedt, hälsoforskare och läkare. Hon säger vidare att kvinnors hälsa är med andra ord summan av deras

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:325 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:325 av Barbro Westerholm fp till socialministern om distriktssköterskornas förskrivningsrätt Socialstyrelsen har följt upp effekterna av att distriktssköterskorna 1994 fick rätt att förskriva vissa läkemedel. Denna uppföljning har visat att förskrivningsrätten med därtill hörande utbildning lett till kompetenshöjning

Inlämnad: 1998-01-16 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:324 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:324 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om vandalisering av homosexuellas lokaler Återigen har ett antal personer trakasserat homosexuella och vandaliserat deras lokaler. Natten till torsdagen den 15 januari angreps RFSL Trestads lokal i Trollhättan då ett antal personer kastade stenar och krossade

Inlämnad: 1998-01-16 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:236 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:236 av Karin Pilsäter fp till justitieministern om barn i homosexuella familjer I samband med den socialdemokratiska partikongressen utlovades en utredning bl.a. om rättsläge och behov av förbättringar av rättsskydd för barn i homosexuella familjer. Ännu har ingen utredning påbörjats. Med anledning av

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:84 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:84 av Barbro Westerholm fp till socialministern om dopningsjourens framtid Sedan 1993 finns en dopningsjour på Huddinge sjukhus som är öppen för allmänheten i hela landet. Jouren har till uppgift att dels besvara allmänhetens frågor om riskerna med att använda dopningsmedel, dels förmedla kontakter med

Inlämnad: 1997-10-24 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:73 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:73 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om hemligstämpling av scientologbibeln En av grundvalarna för den svenska demokratin är offentlighetsprincipen. Den ger människor möjlighet till insyn i myndigheternas arbete, till kunskap om på vilket underlag beslut fattas, till kunskap om innehållet

Inlämnad: 1997-10-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:18 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:18 av Karin Pilsäter fp till justitieministern om hets mot folkgrupp Återigen har det grova riktade våldet mot homosexuella uppmärksammats. Personer med homosexuell läggning hotas och utsätts för våld av personer med nynazistisk inriktning just därför att de är homosexuella. Homosexuella personer är en

Inlämnad: 1997-09-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Paginering