Dokument & lagar (4 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:906 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1998/99:906 av Karin Pilsäter fp till näringsministern om handläggningstiden hos PRV den 10 september Enligt uppgift från PRV är väntetiden för att få en namnändring av ett bolag registrerad och godkännande påbörjat nu uppe i 18 veckor. Den nyföretagare som för att undvika den väl omvittnade byråkratin och väntetiden

Inlämnad: 1999-09-10 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:709 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1998/99:709 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Pierre Schori om stöd till nazismens offer I Sverige gör vi ett stort arbete för att levandegöra kunskapen om Förintelsen och Förintelsens offer, särskilt att förmedla vidare kunskapen kring detta och våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde till

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:565 av Flyborg, Eva (fp)

Fråga 1998/99:565 av Eva Flyborg fp till statsrådet Mona Sahlin om villkoren för företagarna den 22 april I Postens tidning DUCO kan man läsa om ett fall när ett litet företag med fem anställda fick en order från ett annat företag. Det lilla företaget levererade och fakturerade. Det som sedan händer var att kunden

Inlämnad: 1999-04-22 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:413 av Flyborg, Eva (fp)

Fråga 1998/99:413 av Eva Flyborg fp till statsrådet Mona Sahlin om taxibranschen den 2 mars Närings- och handelsdepartementet har nyligen avslutat en kartläggning av hur konkurrenslagen påverkar småföretagen. I utredningsförslaget slås upprepade gånger fast att det finns ett behov av regeländring beträffande bl.a.

Inlämnad: 1999-03-02 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)